25.6.2024- Χ.Α- Austria Card: Τώρα που όλοι έμαθαν το τρόπο – κόλπο θα μας ταράζουν συνεχώς με γνωστοποιήσεις

ACAG

(1) AUSTRIACARD HOLDINGS AG: ΤΕΛIKH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ METOΧΩΝ (Άρθρο 7 παρ. 4 του Αυστριακού Κανονισμού περί Δημοσιοποίησης του έτους 2018 Βιέννη, 25 Ιουνίου 2024

Η εταιρία AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Εταιρία») σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και τον Αυστριακό Κανονισμό περί Δημοσιοποίησης του έτους 2018 (Veröffentlichungsverordnung 2018), στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Μετοχών που θεσπίστηκε, βάσει της σχετικής εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε με την απόφαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας της 30.6.2023, με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης και του Εποπτικού Συμβουλίου της 18.12.2023, ανακοινώνει ότι την 21.6.2024 έληξε η διάρκεια του Πρόγραμματος Επαναγοράς Μετοχών.

(2) Συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξαγοράς Μετοχών, η Εταιρεία αγόρασε 84.238 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή 5,9 ευρώ ανά μετοχή (χαμηλότερο τίμημα που καταβλήθηκε ανά μετοχή 5,66 ευρώ και υψηλότερο τίμημα που καταβλήθηκε ανά μετοχή 6,17 ευρώ). Οι ανωτέρω αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,2317% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το συνολικό τίμημα που καταβλήθηκε – χωρίς τα διάφορα έξοδα – για την αγορά των μετοχών ανέρχεται σε 496.883,62 ευρώ.

(3) Το Πρόγραμμα Επαναγοράς Μετοχών υλοποιήθηκε από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ). Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τις μετοχές που επαναγοράστηκαν για τη διάθεση μετοχών σε υπαλλήλους, ανώτατα στελέχη καθώς και στα μέλη του συμβουλίου διοίκησης της Εταιρίας ή των θυγατρικών της (Κεφ. 189 α αριθμ. 7 του Αυστριακού Εμπορικού Νόμου) για σκοπούς χορήγησης αμοιβών, βάσει της εξουσιοδοτήσεως που παρασχέθηκε με την απόφαση της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρίας που έλαβε χώρα στις 30.6.2023.

Πληροφορίες για τις επιμέρους συναλλαγές επαναγοράς μετοχών έχουν δημοσιευθεί στον ιστότοπο της AUSTRIACARD HOLDINGS AG στη διεύθυνση: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/press-releases-ac/. 

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο