Αδικαιολόγητο sell-off στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΟΠΑΠ, ΣΑΡ, ΠΕΡΦ, ΚΟΥΕΣ, και ΓΕΒΚΑ

ΕΧΑΕ

χρηματιστήριο

Με απώλειες ολοκληρώθηκε και η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.357,30 μονάδες με πτώση 2,40%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 156,70 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 17,07 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 13 έκλεισαν ανοδικά, 99 πτωτικά, και 48 παρέμειναν αμετάβλητες.

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν και σήμερα στο χρηματιστήριο, όπου παρατηρώντας κανείς την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών, θα έβγαζε το συμπέρασμα ότι το sell-off προήλθε από κάποια σημαντική δημοσιονομική αστοχία της χώρας ή εμπλοκή της σε πόλεμο με την γειτονική Τουρκία.

Αρκετές μετοχές πιέστηκαν αδικαιολόγητα, όταν μάλιστα βρισκόμαστε εν μέσω εταιρικών ανακοινώσεων και τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν για πολλές από αυτές προς το αντίθετο. Αυτό το «παράδοξο» οφείλεται στην ρηχή ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με τις γενικευμένες ρευστοποιήσεις να απόκεινται στην ψυχολογία της μάζας. Συνήθως τέτοιες καταστάσεις οδηγούν σε μία βίαιη ανοδική αντίδραση, με αυτούς που ρευστοποίησαν σε χαμηλές τιμές να αγοράζουν τα κομμάτια που πούλησαν σε υψηλότερες.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, με τις απώλειες να διευρύνονται στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.357,30 μονάδες, με τον όγκο να αυξάνεται σημαντικά προς το τέλος της συνεδρίασης, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 7,6.

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στο χρηματιστήριο (Large cap No1)

Οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στο χρηματιστήριο (Large cap No2)

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Longer-term inflation expectations are rising again. The market’s implied rate of inflation over the next five years has risen to the highest level in more than a year, at 2.6%, according to breakeven rates. Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα sell, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα neutral, και ο δείκτης CAC 400 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε και σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.377 μονάδες, και η στήριξη στις 1.330 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 32,58 εκατ. τεμάχια, έναντι 30,60 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Απώλειες και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.354 μονάδες, και την στήριξη στις 3.141 μονάδες.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.2216 μονάδες, και την στήριξη στις 2.061 μονάδες.

χρηματιστήριο

Πιέσεις δέχθηκε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.229 μονάδες και την στήριξη στις 1.140 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 23,92 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,58 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Opap ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,09 ευρώ με πτώση 0,80%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (16,32 ευρώ) με την επόμενη στα 16,52 ευρώ και η στήριξη στα 16,0 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 366,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΟΠΑΠ

Απόδοση μηνός -4,34%

Απόδοση 3μηνου +2,42%

Απόδοση 6μηνου +5,65%

Απόδοση από 1/1 +4,68%

Απόδοση 52 εβδομάδων +5,65%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 17,35 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 14,45 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 740,65 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,03

P/BV 7,91

P/Ettm 14,37

EV/EBITDA* 8,29

EV/Sales 2,90

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,27

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 497,92 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 637,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,79

ROE +55,13%

ROA +19,44%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,92%

Συντελεστής Μόχλευσης* 21,20%

FCF Yield* 8,36%

Κεφαλαιοποίηση: 5,95 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Sarantis ΣΑΡ έκλεισε στα 11,24 ευρώ με πτώση 1,40%, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 11,79 ευρώ και η στήριξη στα 11,13 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 54,87 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή από τις αρχές του μήνα διατηρεί την πτωτική της πορεία, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να ακυρώσει το σήμα αγοράς.

ΣΑΡ

Απόδοση μηνός +0,36%

Απόδοση 3μηνου +28,46%

Απόδοση 6μηνου +46,93%

Απόδοση από 1/1 +34,13%

Απόδοση 52 εβδομάδων +65,54%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,44 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,64 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 353,64 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 5,44

P/BV 2,07

P/Ettm 19,06

EV/EBITDA* 11,50

EV/Sales 1,47

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 51,96 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 11,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,57

ROE +11,12%

ROA +7,10%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 79,91%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 6,92%

Κεφαλαιοποίηση: 751,4 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Performance ΠΕΡΦ έκλεισε στα 5,30 ευρώ με άνοδο 0,95%, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερες τιμές, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,48 ευρώ και η στήριξη στα 5,16 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 18,92 χιλ. τεμάχια.

Ικανοποιητικά ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για την οικονομική χρήση του 2023, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (5,305 ευρώ) από την μετοχή και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, καθώς και στην ακύρωση του σήματος πώλησης, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΠΕΡΦ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των 57.722 χιλ. ευρώ έναντι του ποσού 41.913 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 37,7%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 17.673 χιλ. ευρώ έναντι του ποσού των 12.928 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 36,7%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 7.151 χιλ. ευρώ έναντι του ποσού των 5.203 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 37,4%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 6.430 χιλ. ευρώ έναντι του ποσού των 4.635 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 38,7%.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 6.130 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 4.365 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 40,4%.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 4.702 χιλ. ευρώ έναντι του ποσού 3.812 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 23,3%.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν το 2023 στο ποσό των 23,91 εκ. ευρώ, από το ποσό των 19,86 εκ. ευρώ κατά το έτος 2022, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 20,4%.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός την 31/12/2023 ανέρχεται σε 2,5 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 1,25 εκ. ευρώ είναι μακροπρόθεσμος. Την 31/12/2022 ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ήταν 4,0 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 1,0 εκ. ευρώ ήταν μακροπρόθεσμος. Ο καθαρός δανεισμός την 31/12/2023 ήταν αρνητικός κατά -8,6 εκ. ευρώ, έναντι ποσού -3,0 εκ. ευρώ την 31/12/2022.

Οι προτεραιότητες της Εταιρείας για το 2024 εστιάζονται στα κάτωθι:

-Περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και αύξηση του share-of-wallet σε υφιστάμενους πελάτες για πρόσθετες λύσεις και υπηρεσίες.

-Περαιτέρω επενδύσεις σε λειτουργίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαμόρφωσης καινοτόμων λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς υψηλής ζήτησης.

-Περαιτέρω ισχυροποίηση του έμψυχου δυναμικού μας για διατήρηση υψηλού ρυθμού οργανικής ανάπτυξης.

-Ανάληψη και εκτέλεση νέων έργων στο πεδίο ειδίκευσης της από τον Δημόσιο τομέα, όπου είναι σε εξέλιξη μεγάλες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών.

-Διερεύνηση ευκαιριών για συνεργίες στην περιοχή του M&A, με την επιλογή υποψήφιων σχημάτων που παρουσιάζουν καλή συμπληρωματικότητα και συνάφεια με το αντικείμενο και την δραστηριότητα της εταιρείας, όπως επιτυχημένα έγινε με την εξαγορά της πλειοψηφικής συμμετοχής στην Adaptera

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -1,12%

Απόδοση 3μηνου +2,91%

Απόδοση 6μηνου +39,29%

Απόδοση από 1/1 +11,46%

Απόδοση 52 εβδομάδων +28,17%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,91 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,60 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 23,69 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,71

P/BV 3,10

P/Ettm 16,06

EV/EBITDA* 9,20

EV/Sales 1,14

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 6,71 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -1,98 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,03

ROE +19,51%

ROA +9,55%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 63,56%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 9,11%

Κεφαλαιοποίηση: 73,68 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Quest Συμμετοχών ΚΟΥΕΣ έκλεισε στα 5,02 ευρώ με πτώση 3,46%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,19 ευρώ και η στήριξη στα 4,86 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 49,49 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, παραμένοντας πολύ κοντά στην δημιουργία «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (5,558 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,576 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει τις πιθανότητες μεσοπρόθεσμα για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.

ΚΟΥΕΣ

Απόδοση μηνός -14,92%

Απόδοση 3μηνου -9,55%

Απόδοση 6μηνου -7,38%

Απόδοση από 1/1 -10,68%

Απόδοση 52 εβδομάδων +0,60%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,73 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,805 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 260,87 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,46

P/BV 2,04

P/Ettm 11,96

EV/EBITDA* 6,99

EV/Sales 0,49

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,60

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -8,64 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 23,29 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,79

ROE +17,17%

ROA +6,14%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,91%

Συντελεστής Μόχλευσης* 16,09%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 538,25 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας ΓΕΒΚΑ έκλεισε στα 1,59 ευρώ με πτώση 3,34%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,77 ευρώ και η στήριξη στα 1,58 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 6,04 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση τόσο του ΚΜΟ200 ημερών (1,68 ευρώ), όσο και του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (1,74 ευρώ), προκειμένου να ακυρώσει την πτωτική τάση και να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΓΕΒΚΑ

Απόδοση μηνός -6,47%

Απόδοση 3μηνου -13,11%

Απόδοση 6μηνου +3,25%

Απόδοση από 1/1 -12,15%

Απόδοση 52 εβδομάδων +18,22%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,11 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,20 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 30,44 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,27

P/BV 1,26

P/Ettm 10,75

EV/EBITDA* 6,94

EV/Sales 0,73

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 3,89 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 2,66 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,28

ROE +11,64%

ROA +9,06%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 82,30%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 10,19%

Κεφαλαιοποίηση: 38,25 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Μικτά πρόσημα επικράτησαν στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,07% με άνοδο 1,04%, και του δεκαετούς στο 3,436% με άνοδο 1,57%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

 

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο