Αδικαιολόγητος πανικός στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΠΡΟΦ, ΛΑΒΙ, ΜΙΓ, ΕΚΤΕΡ, και ΕΛΙΝ

χρηματιστήρια

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.390,69 μονάδες με πτώση 0,71%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 154,9 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 8,83 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 33 έκλεισαν ανοδικά, 84 πτωτικά, και 43 παρέμειναν αμετάβλητες.

Αδικαιολόγητη η σημερινή πτώση στο χρηματιστήριο με πρόσχημα την αύξηση του γεωπολιτικού ρίσκου, όταν μάλιστα στα διεθνή χρηματιστήρια δεν υπήρξε ανάλογο κλίμα, με την πρώτη ώρα της διαπραγμάτευσης να αποτελεί ευκαιρία αγορών (όπως αποδείχθηκε) σε αρκετές μετοχές. Ελαφρώς αυξημένος όγκος σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις υποδηλώνοντας πως ένα μέρος των σημερινών ρευστοποιήσεων ήταν «αναγκαστικές».

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, με τις απώλειες να διευρύνονται προς τα μέσα αυτής, όταν και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.375,44 μονάδες, περιορίζοντας τες όμως στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 2,5.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Good Morning from #Germany, which today marks its first anniversary of the nuclear phase-out. The price of electricity (measured by 1y ahead power price) is 37% lower one year after the phase-out. Supporters are celebrating this as a great success. However, the drop in electricity prices is due to special factors. The price of gas has fallen by 27% YoY due to a mild winter, while the cost of CO2 has fallen by a third due to the lower level of industrial activity. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα strong sell, ο δείκτης S&P 500 με σήμα sell, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα neutral. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και CAC διαπραγματεύονται με σήμα neutral, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται οριακά χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.261 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 30,16 εκατ. τεμάχια, έναντι 30,56 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και την στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Απώλειες και για τον τραπεζικό δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 21,45 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,58 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Profile ΠΡΟΦ έκλεισε στα 4,03 ευρώ με πτώση 1,47%, συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,41 ευρώ και η στήριξη στα 4,0 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 50,28 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, πραγματοποιώντας σήμερα υψηλό όγκο, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (4,10 ευρώ) και του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (4,28 ευρώ), καθώς και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτούς, προκειμένου να ανακόψει την πτωτική της πορεία και να ακυρώσει το σήμα πώλησης.

ΠΡΟΦ

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Profile παρουσίασε αύξηση 20% και ανήλθε σε € 30,1 εκατ. έναντι € 25,0 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 7,33 εκατ. έναντι € 6,20 εκατ. το 2022, τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 34% σε € 5,13 εκατ. από € 3,83 εκατ., ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων αυξήθηκαν κατά 18% σε € 3,85 εκατ. από € 3,27 εκατ..

Σημειώνεται ότι τα αναμορφωμένα EBITDA του Ομίλου Profile, χωρίς την επίπτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων (όπως για παράδειγμα η λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στα στελέχη του Ομίλου, η απομείωση goodwill και οι προβλέψεις κατά IFRS-9), ανήλθαν σε € 8,48 εκατ. το 2023 από € 6,84 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022, αυξημένα κατά 24%.

H ρευστότητα του Ομίλου παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με συνολικά χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του 2023 στα € 12,2 εκατ..

Επιπλέον, ο Όμιλος Profile διατήρησε την οικονομική ευρωστία του, με τον δείκτη δανεισμού/ίδια κεφάλαια στο 19% και δείκτη γενικής ρευστότητας στο 1,6x, απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, έναντι των προκλήσεων του ευμετάβλητου οικονομικού περιβάλλοντος.

Περιθώριο EBITDA 24% από 25%

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2023 ο Όμιλος προέβη στην υπογραφή συμβάσεων για 9 δημόσια έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 49 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτού του προϋπολογισμού παραμένει ανεκτέλεστο για τα επόμενα χρόνια. Η υπογραφή αυτών των συμβάσεων αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των εσόδων, EBITDA και της κερδοφορίας στα επόμενα έτη.

Άλλα λειτουργικά έξοδα 8 (989.632) από (388.423)

Αγορά Χρεογράφων (2.263.721) από (1.883.441)

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -8,93%

Απόδοση 3μηνου -1,21%

Απόδοση 6μηνου +11,17%

Απόδοση από 1/1 -4%

Απόδοση 52 εβδομάδων +19,30%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,96 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,20 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 31,99 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,31

P/BV 3,12

P/Ettm 25,81

EV/EBITDA* 13,61

EV/Sales 3,31

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,94 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -1,84 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,75

ROE +12,04%

ROA +6,90%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 66%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 100,31 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Lavipharm ΛΑΒΙ έκλεισε στα 0,82 ευρώ με πτώση 1,20%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,90 ευρώ και η στήριξη στα 0,82 ευρώ με την επόμενη στα 0,77 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 219,0 χιλ. τεμάχια.

Πτωτική παραμένει η τάση για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (0,872 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, καθώς και στην ακύρωση του σήματος πώλησης, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΛΑΒΙ

Απόδοση μηνός -8,28%

Απόδοση 3μηνου +2,50%

Απόδοση 6μηνου +34,87%

Απόδοση από 1/1 +3,02%

Απόδοση 52 εβδομάδων +98,55%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,96 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,388 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 42,73 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,25

P/BV 3,22

P/Ettm 68,91

EV/EBITDA* 17,70

EV/Sales 3,17

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,62

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,83 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -32,27 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,69

ROE +4,38%

ROA +1,63%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,18%

Συντελεστής Μόχλευσης* 35,90%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 137,65 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της MIG ΜΙΓ έκλεισε στα 3,81 ευρώ με πτώση 3,91%, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (4,22 ευρώ) και τον ΚΜΟ200 ημερών (4,23 ευρώ) με την επόμενη στα 4,74 ευρώ και η στήριξη στα 3,80 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 5,88 χιλ. τεμάχια.

Εμφανής είναι η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, η οποία πραγματοποίησε σήμερα «death cross», δηλαδή την καθοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες για χαμηλότερες τιμές σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

ΜΙΓ

Απόδοση μηνός -9,18%

Απόδοση 3μηνου -17,44%

Απόδοση 6μηνου +4,67%

Απόδοση από 1/1 -20,13%

Απόδοση 52 εβδομάδων -41,48%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,6001 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,0 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 121,86 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 3,89

P/BV 0,98

P/Ettm 29,86

EV/EBITDA* 1.214

EV/Sales 25,93

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 504,18

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 13,09 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 55,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,81

ROE +3,28%

ROA +1,82%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 57,27%

Συντελεστής Μόχλευσης* 41%

FCF Yield* 10,97%

Κεφαλαιοποίηση: 119,31 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Ekter ΕΚΤΕΡ έκλεισε στα 3,845 ευρώ με άνοδο 0,13%, διατηρώντας την πτωτική της πορεία από την προηγούμενη εβδομάδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,97 ευρώ και η στήριξη στα 3,53 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 42,22 χιλ. τεμάχια.

Συνεχίζεται η πτωτική πορεία της μετοχής, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (3,97 ευρώ) και την παραμονή της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΕΚΤΕΡ

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 11.04.2024 υπέγραψε με τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, σύμβαση έργου σχετικά με την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση των προσόψεων της Γαλλικής Πρεσβείας της Αθήνας».

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 2.495.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε στους δεκατρείς (13) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες), ανέρχεται στο ποσό των 112,5 εκ. ευρώ.

Απόδοση μηνός -5,30%

Απόδοση 3μηνου -10,16%

Απόδοση 6μηνου +53,80%

Απόδοση από 1/1 -4,59%

Απόδοση 52 εβδομάδων +128,19%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,57 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,51 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 23,83 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,14

P/BV 1,80

P/Ettm 7,72

EV/EBITDA* 4,01

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 8,05 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 1,45 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,93

ROE +21,70%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 78,84%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 18,63%

Κεφαλαιοποίηση: 43,25 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Elin ΕΛΙΝ έκλεισε στα 2,37 ευρώ με πτώση 1,25%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,48 ευρώ και η στήριξη στα 2,30 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 8,53 χιλ. τεμάχια.

Πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση της μετοχής, η οποία ολοκλήρωσε κοντά στο όριο της υπερπουλημένης ζώνης, αλλά και κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2,40 ευρώ).

ΕΛΙΝ

Απόδοση μηνός -13,50%

Απόδοση 3μηνου -4,05%

Απόδοση 6μηνου +7,24%

Απόδοση από 1/1 -2,87%

Απόδοση 52 εβδομάδων +12,86%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,94 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,03 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 78,33 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)

BV 3,30

P/BV 0,72

P/Ettm 4,87

EV/EBITDA* 3,49

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,76

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 72,04 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου του 2023, από 14,77 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,65

ROE +10,34%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,87%

Συντελεστής Μόχλευσης* 42,15%

FCF Yield* 127,57%

Κεφαλαιοποίηση: 56,47 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,939% με άνοδο 0,44%, και του δεκαετούς στο 3,347% με άνοδο 1,33%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο