Αυξημένη πλέον η προσοχή στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΑΡΑΙΓ, ΙΛΥΔΑ, ΜΟΥΖΚ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, και ΕΚΤΕΡ

χρηματιστήριο

Με κέρδη ολοκληρώθηκε και η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.403,76 μονάδες με άνοδο 0,56%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 178,0 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 48,10 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 59 έκλεισαν ανοδικά, 47 πτωτικά, και 49 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και σήμερα στο χρηματιστήριο, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να συνεχίζει να διαχέεται σε όλο το χρηματιστηριακό ταμπλό. Αυξημένης προσοχής χρίζουν κάποιες μετοχές από την μικρή κυρίως κεφαλαιοποίηση, οι οποίες το τελευταίο χρονικό διάστημα απέκτησαν ξαφνικά «χρηματιστηριακή παιδεία».

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Παρά τα κέρδη στις πρώτες ώρες της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος στα μέσα της διαπραγμάτευσης, καταφέρνοντας στο δεύτερο μισό αυτής να διαγράψει τις απώλειες του και να βρεθεί εκ νέου σε θετικό έδαφος, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.404,48 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,3 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Διατηρεί την δυναμική του ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, ολοκληρώνοντας και σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.261 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 38,23 εκατ. τεμάχια, έναντι 25,23 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, κλείνοντας και σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.492 μονάδες, και την στήριξη στις 3.042 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και την στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, συνεχίζοντας να βρίσκεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 29,38 εκατ. τεμάχια, έναντι 18,51 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Aegean ΑΡΑΙΓ έκλεισε στα 12,70 ευρώ με άνοδο 1,11%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 13,12 ευρώ, και η στήριξη στα 11,78 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 117,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή έχει εξέλθει ανοδικά της κατάστασης συσσώρευσης στην οποία βρισκόταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, παρουσιάζοντας διάθεση για κίνηση προς την περιοχή των 13,0 ευρώ.

ΑΡΑΙΓ

Απόδοση μηνός +10,63%

Απόδοση 3μηνου +11,80%

Απόδοση 6μηνου -3,05%

Απόδοση από 1/1 +11,99%

Απόδοση 52 εβδομάδων +82,21%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 13,80 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,81 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 525,3 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)

BV 5,83

P/BV 2,18

P/Ettm 6,37

EV/EBITDA* 3,82 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,0 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 288,8 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου 2023, από 143,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,01

ROE +32,5%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,79%

Συντελεστής Μόχλευσης* 43,73%

FCF Yield* 25,22%

Κεφαλαιοποίηση: 1,14 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Ilyda ΙΛΥΔΑ έκλεισε στα 1,55 ευρώ με άνοδο 2,65%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,58 ευρώ, και η στήριξη στα 1,48 ευρώ με την επόμενη στα 1,40 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 6,47 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένους όγκους συνεχίζει να πραγματοποιεί η μετοχή στις τελευταίες συνεδριάσεις, έχοντας δημιουργήσει στις 19/1 «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1,36 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,39 ευρώ), αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

ΙΛΥΔΑ

Απόδοση μηνός +12,32%

Απόδοση 3μηνου +14,81%

Απόδοση 6μηνου -13,41%

Απόδοση από 1/1 +14,81%

Απόδοση 52 εβδομάδων +30,25%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,92 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,055 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 6,96 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,85

P/BV 1,83

P/Ettm 17,51

EV/EBITDA* 8,35 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -199.722 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 403.561 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,33

ROE +9,24%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 86,49%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 12,75 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΜΟΥΖΚ έκλεισε στα 0,785 ευρώ αμετάβλητη, παραμένοντας σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,83 ευρώ, και η στήριξη στα 0,68 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 3,5 χιλ. τεμάχια.

Σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα συνεχίζει να διαπραγματεύεται η μετοχή, καθώς δεν κατάφερε σήμερα να κλείσει πάνω από την προηγούμενη κορυφή των 0,79 ευρώ.

ΜΟΥΖΚ

Απόδοση μηνός +4,67%

Απόδοση 3μηνου +28,69%

Απόδοση 6μηνου +12,14%

Απόδοση από 1/1 +9,03%

Απόδοση 52 εβδομάδων +9,03%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,84 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,57 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 30,97 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,96

P/BV 0,82

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* αρνητικό (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 135.146 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -88.955 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,85

ROE +1,49%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 54,95%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 0,53%

Κεφαλαιοποίηση: 25,26 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 14,52 ευρώ με άνοδο 1,82%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,61 ευρώ, και η στήριξη στα 13,90 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 225,0 χιλ. τεμάχια.

Ανοδική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση για την μετοχή, με τις πιθανότητες να παραμένουν αυξημένες για ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Απόδοση μηνός +10,50%

Απόδοση 3μηνου +6,30%

Απόδοση 6μηνου +3,13%

Απόδοση από 1/1 +10,33%

Απόδοση 52 εβδομάδων +22,43%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,84 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 10,42 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 897,51 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 8,92

P/BV 1,63

P/Ettm 7,47

EV/EBITDA* 4,47 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,36 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 39,96 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -213,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 5,34

ROE +7,82%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 19,66%

Συντελεστής Μόχλευσης* 64,61%

FCF Yield* 2,66%

Κεφαλαιοποίηση: 1,5 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Ekter ΕΚΤΕΡ έκλεισε στα 4,20 ευρώ με άνοδο 0,24%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα στις τελευταίες συνεδριάσεις, με το σήμα πώλησης να παραμένει για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,39 ευρώ, και η στήριξη στα 4,08 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 60,49 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει να διαπραγματεύεται με μονοψήφιο P/E, εμφανίζοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα διασπάσει ή όχι την στήριξη των 4,08 ευρώ, γεγονός που θα αυξήσει τις πιθανότητες για κίνηση κάτω των 4,0 ευρώ.

ΕΚΤΕΡ

Απόδοση μηνός -3,89%

Απόδοση 3μηνου +38,61%

Απόδοση 6μηνου +70,04%

Απόδοση από 1/1 +4,22%

Απόδοση 52 εβδομάδων +169,23%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,57 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,33 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 23,83 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,14

P/BV 1,96

P/Ettm 8,44

EV/EBITDA* 4,51 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 8,05 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 1,45 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,93

ROE +21,70%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 78,84%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 17,05%

Κεφαλαιοποίηση: 47,25 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,84% με άνοδο 4,80%, και του δεκαετούς στο 3,358% με άνοδο 3,64%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο