Αγοραστικές ευκαιρίες στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΟΤΟΕΛ, ΡΕΒΟΙΛ, ΓΕΒΚΑ, ΠΛΑΘ, και ΒΙΟΚΑ

χρηματιστήριο

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν και σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.442,21 μονάδες με πτώση 2%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 142,9 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 22,65 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 22 έκλεισαν ανοδικά, 96 πτωτικά, και 40 παρέμειναν αμετάβλητες.

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν και σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Αγοραστικές ευκαιρίες δημιουργεί η πτώση που πραγματοποιείται στο χρηματιστήριο, με αυτές να εστιάζονται κυρίως στην μικρή κεφαλαιοποίηση, αλλά και σε επιλεγμένες μετοχές της μεγάλης και μεσαίας.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, διευρύνοντας τις απώλειες του στο δεύτερο μισό αυτής όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.442,16 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 4,4.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

OOPS! #Nvidia is now worth $2.8tn after the recent rally, a whole $300bn more than the German stock market. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα strong sell, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα neutral, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Νέες απώλειες και σήμερα για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.503 μονάδες, και η στήριξη στις 1.437 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 28,0 εκατ. τεμάχια, έναντι 30,18 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα πώλησης για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.658 μονάδες, και την στήριξη στις 3.453 μονάδες.

χρηματιστήριο

Πιέσεις δέχθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.294 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.338 μονάδες και την στήριξη στις 1.256 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 21,87 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,86 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Autohellas ΟΤΟΕΛ έκλεισε στα 11,90 ευρώ με άνοδο 0,34%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 12,45 ευρώ και η στήριξη στα 11,56 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 26,62 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή ολοκλήρωσε σήμερα πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες τις επόμενες μέρες για μια ανοδική αντίδραση.

Η μετοχή πραγματοποίησε στα μέσα του μήνα «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (13,06 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (12,84 ευρώ), αυξάνοντας μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για χαμηλότερα επίπεδα.

ΟΤΟΕΛ

Απόδοση μηνός -7,47%

Απόδοση 3μηνου -11,85%

Απόδοση 6μηνου -4,95%

Απόδοση από 1/1 -6,89%

Απόδοση 52 εβδομάδων -18,72%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,56 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 11,84 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 473,36 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 9,84

P/BV 1,21

P/Ettm 7,31

EV/EBITDAttm* 8,05

EV/Sales* 5,82

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 4,41

Ξένα/Ιδία 2,31

ROE +1,41%

ROA +0,43%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,12%

Συντελεστής Μόχλευσης* 59,37%

Κεφαλαιοποίηση: 578,63 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Revoil ΡΕΒΟΙΛ έκλεισε στα 1,70 ευρώ με πτώση 0,87%, χωρίς να καταφέρει να διατηρήσει το θετικό της πρόσημο έως το τέλος, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,79 ευρώ και η στήριξη στα 1,64 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 15,28 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή πραγματοποίησε και σήμερα αυξημένο όγκο, με την προσοχή να στρέφεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς και αύριο (φίλτρο τρία), στην παραμονή της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,68 ευρώ), καθώς και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΡΕΒΟΙΛ

Απόδοση μηνός +5,59%

Απόδοση 3μηνου -2,58%

Απόδοση 6μηνου -12,14%

Απόδοση από 1/1 -7,61%

Απόδοση 52 εβδομάδων +22,74%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,36 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 33,68 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,54

P/BV 1,11

P/Ettm 17,58

EV/EBITDAttm* 6,01

EV/Sales* 0,09

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,19

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -10,21 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 5,64 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,34

ROE +6,29%

ROA +1,45%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,69%

Συντελεστής Μόχλευσης* 55,51%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 37,25 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Γενική Εμπορίου ΓΕΒΚΑ έκλεισε στα 1,525 ευρώ με πτώση 1,29%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,59 ευρώ και η στήριξη στα 1,48 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 5,83 χιλ. τεμάχια.

Σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα συνεχίζει να διαπραγματεύεται η μετοχή, με το επίπεδο των 1,46-1,56 ευρώ να είχε αποτελέσει εφαλτήριο της ανοδική της κίνησης τον περασμένο Οκτώβριο.

ΓΕΒΚΑ

Απόδοση μηνός -8,96%

Απόδοση 3μηνου -16,44%

Απόδοση 6μηνου -12,86%

Απόδοση από 1/1 -15,75%

Απόδοση 52 εβδομάδων +15,97%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,11 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,24 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 30,44 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,27

P/BV 1,21

P/Ettm 10,31

EV/EBITDAttm* 6,64

EV/Sales* 0,70

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 3,89 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 2,66 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,28

ROE +11,64%

ROA +9,06%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 82,30%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 10,62%

Κεφαλαιοποίηση: 36,69 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Πλαστικά Θράκης ΠΛΑΘ έκλεισε στα 4,125 ευρώ με άνοδο 0,24%, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,20 ευρώ και η στήριξη στα 3,90 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 22,74 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα την προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (4,07 ευρώ), διατηρώντας παράλληλα και το σήμα αγοράς.

ΠΛΑΘ

H Eurobank Equities τοποθετεί την εύλογη αξία της επιχείρησης μεταξύ 314 και 424 εκατ. ευρώ. Η εκτίμηση για την κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA και ο υγιής ισολογισμός.

Σε ένα έτος (2023) που χαρακτηρίστηκε από υποτονική ζήτηση, η Πλαστικά Θράκης  κατάφερε να αυξήσει τα υποκείμενα EBITDA κατά 2,5% σε ετήσια βάση στα €44 εκατ., ποσό λίγο καλύτερο από το αναμενόμενο (€42 εκατ.). Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά -12% σε ετήσια βάση (€345 εκατ.), λόγω των χαμηλών όγκων (+0,5% σε ετήσια βάση), σημειώνει η Eurobank Equities σε ανάλυσή της για την εταιρεία, με τη χορηγία της τελευταίας.

-Ξεκινώντας από μια χαμηλότερη βάση και διατηρώντας την υπόθεση για σταδιακό ρυθμό ανάκαμψης, η χρηματιστηριακή διατήρησε την πρόβλεψη για EBITDA 46,6 εκατ. ευρώ το 2024, +6% σε ετήσια βάση.

Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ο όμιλος διατήρησε τον υγιή ισολογισμό του (καθαρό χρέος/EBITDA c0,4x 2023), ενώ πραγματοποίησε επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ το 2023 (με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη) και διένειμε μερίσματα 14 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του έτους.

-Η εταιρεία έχει επενδύσει €150 εκατ. τα τελευταία 5 χρόνια, σε συγχρονισμό με τη στρατηγική της για ανάπτυξη της επιχείρησης, ενώ έχει επιστρέψει σχεδόν €45 εκατ. στους μετόχους και έχει παραγάγει €300 εκατ. EBITDA (εκ των οποίων €84 εκατ. σε προϊόντα PPE).

H Eurobank Equities καταλήγει σε ένα εύρος τιμών εύλογης αξίας μεταξύ 314 και 424 εκατ. ευρώ. Η βασική της γραμμή δείχνει μια εγγενή αξία 8,2 €/μετοχή σε βάθος 12μήνου, υποδηλώνοντας σημαντική ανοδική πορεία σε σχέση με την τρέχουσα τιμή (4,1 ευρώ).

Απόδοση μηνός +3,13%

Απόδοση 3μηνου -1,55%

Απόδοση 6μηνου -1,32%

Απόδοση από 1/1 -1,55%

Απόδοση 52 εβδομάδων -6,25%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,68 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,75 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 272,65 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 6,23

P/BV 0,66

P/Ettm 9,98

EV/EBITDAttm* 4,77

EV/Sales* 0,61

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,67

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 16,57 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -24,82 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,47

ROE +6,52%

ROA +4,37%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 72,04%

Συντελεστής Μόχλευσης* 9,78%

FCF Yield* 9,19%

Κεφαλαιοποίηση: 180,43 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΒΙΟΚΑ (EXALCO) έκλεισε στα 2,67 ευρώ με άνοδο 0,75%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,84 ευρώ και η στήριξη στα 2,58 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 18,81 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή πραγματοποίησε σήμερα συνολικά πακέτα 170,0 χιλ. μετοχών στα 2,74, διατηρώντας έστω και οριακά τον «death cross» δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,72 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,68 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση τόσο του ΚΜΟ200 ημερών όσο και του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτούς, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Εύλογη η απορία για την premium τιμή των πακέτων που πραγματοποιεί η εταιρεία το τελευταίο χρονικό διάστημα.

ΒΙΟΚΑ

Απόδοση μηνός +3,09%

Απόδοση 3μηνου -2,91%

Απόδοση 6μηνου -2,55%

Απόδοση από 1/1 -5,65%

Απόδοση 52 εβδομάδων +25,35%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,47 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,82 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 48,95 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,04

P/BV 1,31

P/Ettm 11,66

EV/EBITDAttm* 8,08

EV/Sales* 0,77

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 4,89

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -666.803 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -5,86 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,01

ROE +11,22%

ROA +2,79%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,83%

Συντελεστής Μόχλευσης* 66,67%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 64,04 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,18% με άνοδο 0,82%, και του δεκαετούς στο 3,649% με άνοδο 2,24%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο