Ανοδική αντίδραση στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΚΡΙ ΚΡΙ, ΕΒΡΟΦ, ΒΙΟΚΑ, ΠΑΠ, και ΛΑΝΑΚ

χρηματιστήριο

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, μe τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.365,48 μονάδες με κέρδη 0,60%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 125,40 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 20,06 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 81 έκλεισαν ανοδικά, 30 πτωτικά, και 49 παρέμειναν αμετάβλητες.

Θετικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με την εικόνα να μην θυμίζει σε τίποτα αυτή των προηγούμενων δύο συνεδριάσεων, μιας και το αγοραστικό ενδιαφέρον ήταν διάχυτο σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.371,51 μονάδες, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 2,7 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

One of my favorite charts, which shows very nicely the consequences of the rise in yields for the stock market. Big Tech vs Non-Profitable Tech (long-duration stocks) curve tracks perfectly the US 10y yield rise. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμα sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας όμως με σήμα πώλησης, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.377 μονάδες, και η στήριξη στις 1.330 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 26,37 εκατ. τεμάχια, έναντι 30,51 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Κέρδη και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.354 μονάδες, και την στήριξη στις 3.141 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.216 μονάδες, και την στήριξη στις 2.061 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.229 μονάδες και την στήριξη στις 1.140 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 20,58 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,52 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Kri Kri ΚΡΙ έκλεισε στα 11,20 ευρώ με πτώση 0,88%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 11,94 ευρώ και η στήριξη στα 10,97 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 19,27 χιλ. τεμάχια.

Πέραν του δέοντος ικανοποιητικά ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για την χρήση του 2023, με την μετοχή να διατηρεί την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης.

Ο προβληματισμός σχετικά με την πολιτική αύξησης των τιμών των προϊόντων της εταιρείας, αλλά και την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων και το τρέχον έτος, αποτυπώθηκε σήμερα στην μετοχή.

ΚΡΙ

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €216.329 χιλ. στη χρήση 2023, έναντι €171.883 χιλ της χρήσης 2022 (αυξημένος +25,9%).

Οι πωλήσεις παγωτού εμφανίζουν αύξηση σε αξία κατά +13,7% και διαμορφώθηκαν σε €40.723 χιλ. έναντι €35.828 χιλ. στην προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, η μεταβολή τους σε όγκο ήταν +2,3%.

Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών παρουσίασαν αύξηση σε αξία κατά +28,6% και διαμορφώθηκαν σε €173.564 χιλ. έναντι €135.014 χιλ. στην προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, η μεταβολή τους σε όγκο ήταν +15,3%.

Τέλος, οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο 48,9% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων παρουσιάζοντας αύξηση +29,9%.

Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 33,5% (2022: 18,3%), και συγκεκριμένα α) στο παγωτό σε 46,0% (2022: 37,7%) και β) στα γαλακτοκομικά σε 30,7% (2022: 13,8%).

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €40.301 χιλ. στη χρήση 2023, έναντι €3.832 χιλ. της χρήσης 2022 (αύξηση +951,5%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €32.269 χιλ. από €3.175 χιλ. το 2022

(αύξηση +916,4%). Αντίστοιχα τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €45.124 χιλ. έναντι €8.863 χιλ. στην προηγούμενη χρήση (αύξηση +409,1%).

Για τη χρήση 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σημαντική αύξηση του μερίσματος, προτείνοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,35 ανά μετοχή. Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κόστος πωληθέντων Γ.3 (143.864.302) ευρώ από (140.421.046) ευρώ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 104.699.303 ευρώ από 78.902.120 ευρώ

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -6,67%

Απόδοση 3μηνου +12,90%

Απόδοση 6μηνου +40%

Απόδοση από 1/1 +16,91%

Απόδοση 52 εβδομάδων +72,31%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,34 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 104,69 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 3,17

P/BV 3,53

P/Ettm 11,45

EV/EBITDA* 7,99

EV/Sales* 1,67

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 35,36 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -4,46 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,53

ROE +30,82%

ROA +20,11%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 75,45%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 9,55%

Κεφαλαιοποίηση: 370,3 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΕΒΡΟΦ έκλεισε στα 1,47 ευρώ με άνοδο 1,73%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,67 ευρώ και η στήριξη στα 1,37 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 18,71 χιλ. τεμάχια.

Πτωτική παραμένει η τάση για την μετοχή, η οποία δεν κατάφερε να διατηρήσει έως το τέλος τα κέρδη που κατέγραφε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης.

ΕΒΡΟΦ

Απόδοση μηνός -23,44%

Απόδοση 3μηνου +8,89%

Απόδοση 6μηνου +68%

Απόδοση από 1/1 +22,50%

Απόδοση 52 εβδομάδων +96%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,94 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,735 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 16,22 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,19

P/BV 1,24

P/Ettm 9,13

EV/EBITDA* 7,43

EV/Sales* 0,80

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,60

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 686.000 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 682.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,92

ROE +13,57%

ROA +4,65%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 34,75%

Συντελεστής Μόχλευσης* 53,77%

FCF Yield* 3,41%

Κεφαλαιοποίηση: 20,09 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΒΙΟΚΑ έκλεισε στα 2,66 ευρώ με πτώση 7,32%, έντονες οι πιέσεις σήμερα στην μετοχή, με το σήμα αγοράς παρόλα αυτά να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,91 ευρώ και η στήριξη στα 2,63 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 8,93 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή ολοκλήρωσε σήμερα κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,76 ευρώ), διατηρώντας παράλληλα και το σήμα αγοράς, με την προσοχή να εστιάζεται στην κίνηση και σταθεροποίηση της πάνω από το επίπεδο των 3,0 ευρώ, κάτι το οποίο θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΒΙΟΚΑ

Οι καθαρές πωλήσεις του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2023 σε €209,99 εκ. έναντι €231,22 εκ. την αντίστοιχη χρήση του 2022, μείωση κατά 9%.

Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2023 σε €108,31

εκ. έναντι €135,68 εκ. την αντίστοιχη χρήση του 2022, μείωση κατά 20,17%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 51,58% του συνολικού τζίρου.

Οι πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας ανήλθαν κατά την χρήση 2023 σε

101,68 εκ. έναντι €95,55 εκ. το 2022, αύξηση κατά 6,43%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά την χρήση 2023 σε €20,04 εκ., έναντι €21,88 εκ. την αντίστοιχη χρήση 2022, μείωση κατά 8%.

Ο Όμιλος παρουσιάζει κέρδη προ φόρων για την χρήση 2023 €6,28 εκ.

έναντι €10,84 εκ. για την χρήση 2022, μείωση κατά 42%.

Ο Όμιλος παρουσιάζει ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατά την

χρήση 2023 σε €5,58 εκ., έναντι κερδών σε €9,13 εκ. την αντίστοιχη

χρήση 2022, μείωση κατά 39%.

Άλλα Έσοδα / (Έξοδα) 9.23 6.196.535 ευρώ από 2.528.541 ευρώ

ΒΙΟΚΑ

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9.24 -7.172.599 ευρώ από -4.213.882 ευρώ

ΒΙΟΚΑ

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της μητρικής 48.951.889 ευρώ από 44.534.554 ευρώ

Οι προοπτικές για το 2024 προδιαγράφονται αισιόδοξες για την Διοίκηση του Όμιλου, η ολοκλήρωση της μεταφοράς όλης της παραγωγικής διαδικασίας της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ στο Κουλούρι Λάρισας στις αρχές Απριλίου του 2024, αναμένεται να φέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας και να βοηθήσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του Όμιλου, από το Β’ εξάμηνο του 2024 και κυρίως το έτος 2025.

Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης της

θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ στη Νίκαια Λάρισας, που θα αδειάσουν πλήρως μέχρι τα μέσα του 2024. Η Διοίκηση του Όμιλου με σκοπό να τα αξιοποιήσει, έχει ήδη συνάψει συμφωνητικά ενοικίασης, ώστε να φέρει επιπλέον έσοδα για την εταιρεία. Επίσης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2024 και το νέο οριζόντιο βαφείο, που έχει ήδη παραληφθεί και έχουν αρχίσει οι εργασίες εγκατάστασης του.

Τέλος μέσα στο 2024 θα αρχίσουν και οι εργασίες για δύο νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ένας της μητρικής ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και ο άλλος της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ, ισχύς 12MW, που θα έχουνε ως αποτέλεσμα την 100% επάρκεια του Ομίλου σε ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλότερο κόστος.

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -3,97%

Απόδοση 3μηνου -11,04%

Απόδοση 6μηνου +33%

Απόδοση από 1/1 -6,01%

Απόδοση 52 εβδομάδων +33,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,47 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,82 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 48,95 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,04

P/BV 1,30

P/Ettm 11,62

EV/EBITDA* 8,07

EV/Sales* 0,77

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,89

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -666.803 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -5,86 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,01

ROE +11,22%

ROA +2,79%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,83%

Συντελεστής Μόχλευσης* 66,67%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 63,8 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Papoutsanis ΠΑΠ έκλεισε στα 2,62 ευρώ με άνοδο 1,16%, καταβάλλοντας σήμερα προσπάθεια να ανακόψει την καθοδική της πορεία, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,76 ευρώ και η στήριξη στα 2,40 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 10,89 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή κατέβαλλε σήμερα προσπάθεια να ανακόψει την καθοδική της πορεία, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν αυτή θα έχει συνέχεια ή θα οδηγηθεί στην στήριξη των 2,40 ευρώ.

ΠΑΠ

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, κορυφαία ελληνική βιομηχανία σαπώνων και υγρών καλλυντικών στην Ελλάδα και μία εκ των μεγαλύτερων παραγωγών στην Ευρώπη, ανακοινώνει τον κύκλο εργασιών για το Α’ Τρίμηνο 2024.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 14,2 εκατ. ευρώ (έναντι 15,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023), ήτοι μειωμένος κατά 7,2%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 58% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Σε επίπεδο κερδοφορίας για το πρώτο τρίμηνο του 2024 η Διοίκηση αναμένει βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2023, λόγω της εξισορρόπησης των τιμών υλών και ενέργειας σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του πρώτου τρίμηνου του 2023.

Για το σύνολο του έτους, εκτιμάται ενίσχυση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2023, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024, οπότε θα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι νέες συνεργασίες που ήδη υλοποιούνται.

H ολοκλήρωση του ισχυρού επενδυτικού πλάνου (που μεταξύ άλλων έχει επεκτείνει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα) έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με μεγάλες πολυεθνικές και μικρότερες εταιρείες για νέα έργα που θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξη της δραστηριότητας.

Απόδοση μηνός +12,45%

Απόδοση 3μηνου +14,91%

Απόδοση 6μηνου +39,73%

Απόδοση από 1/1 +14,41%

Απόδοση 52 εβδομάδων +11,02%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,73 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,80 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 29,80 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,11

P/BV 2,36

P/Ettm 17,40

EV/EBITDA* 9,35

EV/Sales* 1,43

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,93

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -68.323 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -2,44 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,53

ROE +13,66%

ROA +5,40%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,80%

Συντελεστής Μόχλευσης* 38,08%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 70,99 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΛΑΝΑΚΑΜ ΛΑΝΑΚ έκλεισε στα 0,98 ευρώ με άνοδο 6,52%, διατηρώντας παρόλα αυτά την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,08 ευρώ και η στήριξη στα 0,89 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 1,69 χιλ. τεμάχια.

Βελτίωση παρουσίασε η εταιρεία σε όλες τις γραμμές στην οικονομική χρήση του 2023, με την μετοχή να διατηρεί την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση. Η προσοχή εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1,01 ευρώ), καθώς και του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (1,03 ευρώ), και στην παραμονή της πάνω από αυτούς, προκειμένου να ακυρώσει την πτωτική τάση και το σήμα πώλησης και να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΛΑΝΑΚ

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 2.331.833,52 € για την χρήση 2023 και αντίστοιχα στο ποσό των 1.878.261,08 € για την χρήση 2022, ενώ για τον Όμιλο ο κύκλος εργασιών ανήλθε για την χρήση 2023 αντίστοιχα στο ποσό 2.449.490,77€ και για το 2022 σε 1.973.733,08 €.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας για την χρήση 2023 ανήλθαν στο ποσό των 1.025.956,09 € και αντίστοιχα στο ποσό των 876.062,56 € για το 2022, ενώ τα μικτά κέρδη σε επίπεδο Ομίλου για το 2023 ανήλθαν σε 1.056.998,09 € και για το 2022 σε 906.562,56 €.

Τα κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας για την χρήση 2023 ανήλθαν σε κέρδος 1.010.235,13 και αντίστοιχα σε 683.748,75 € το 2022 και για τον Όμιλο για το 2023 ανήλθαν σε κέρδος 1.033.674,13 €, ενώ για το 2022 ανήλθαν 701.968,75 €.

Η οικονομική έκθεση για την χρήση του 2023 εδώ,

Απόδοση μηνός -4,85%

Απόδοση 3μηνου -4,85%

Απόδοση 6μηνου +10,11%

Απόδοση από 1/1 -9,26%

Απόδοση 52 εβδομάδων +6,52%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,40 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,82 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 9,04 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,52

P/BV 0,64

P/Ettm 10,89

EV/EBITDA* 7,51

EV/Sales* 3,17

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,88

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 98.782 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 51.120 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,51

ROE +5,71%

ROA +3,78%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 66,60%

Συντελεστής Μόχλευσης* 17,71%

FCF Yield* 1,70%

Κεφαλαιοποίηση: 5,82 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,996% με πτώση 2,88%, και του δεκαετούς στο 3,39% με πτώση 2,98%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο