Απώλειες στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΧΑΕ, ΠΛΑΘ, ΜΕΒΑ, ΕΛΙΝ, και ΡΕΒΟΙΛ

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.420,28 μονάδες με πτώση 0,29%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 121,0 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 37,35 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 41 έκλεισαν ανοδικά, 69 πτωτικά, και 46 παρέμειναν αμετάβλητες.

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε ρευστοποιήσεις σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, μιας και το προηγούμενο χρονικό διάστημα πολλές από αυτές εμφάνισαν «κόπωση». Ο όγκος κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, προϊδεάζοντας για χαμηλότερα επίπεδα.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος, διευρύνοντας τις απώλειες του στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.5415,33 μονάδες, περιορίζοντας τες όμως στο κλείσιμο, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,7.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Η Εθνική Τράπεζα θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα Δ΄ τριμήνου 2023 την Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 10:30, της ίδιας ημέρας, για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

“The share of private consumption spent on services is still 2%-points below its pre-pandemic level. The implication for mkts is that there is still more upside for growth in consumer services, ie spending on airlines, hotels, restaurants, concerts,” etc.: Apollo’s Torsten Slok Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα buy, και ο δείκτης S&P 500 με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, CAC 40, και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και ολοκληρώνοντας οριακά κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.261 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 30,56 εκατ. τεμάχια, έναντι 24,29 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, και ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.492 μονάδες, και την στήριξη στις 3.042 μονάδες.

χρηματιστήριο

Κοντά στο χαμηλό ημέρας έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και την στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Πιέσεις δέχθηκε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 24,68 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,31 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΕΧΑΕ έκλεισε στα 5,43 ευρώ με πτώση 0,91%, συνεχίζοντας την διόρθωση, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,92 ευρώ, και η στήριξη στα 5,39 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 141,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή παραμένει σε κατάσταση διόρθωσης, αλλά και σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα, καθώς έκλεισε σήμερα κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,47 ευρώ), στον οποίο βρίσκει από τα μέσα του περασμένου Νοεμβρίου σημαντική στήριξη.

Στην περίπτωση που η μετοχή παραμείνει στις επόμενες δύο συνεδριάσεις κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, τότε ανοίγει ο δρόμος για χαμηλότερα επίπεδα, σε διαφορετική περίπτωση αυξάνονται οι πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΕΧΑΕ

Απόδοση μηνός +3,63%

Απόδοση 3μηνου +3,63%

Απόδοση 6μηνου +2,45%

Απόδοση από 1/1 +2,45%

Απόδοση 52 εβδομάδων +22,85%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,13 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,83 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 101,15 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)

BV 1,75

P/BV 3,11

P/Ettm 31,21

EV/EBITDA* 16,36 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 9,55 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου 2023, από 5,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,23

ROE +8,76%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,49%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 2,92%

Κεφαλαιοποίηση: 327,68 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Πλαστικά Θράκης ΠΛΑΘ έκλεισε στα 4,255 ευρώ με πτώση 0,58%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,85 ευρώ, και η στήριξη στα 4,12 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν μικρή αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 22,32 χιλ. τεμάχια.

Εμφανής παραμένει η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται τόσο στην δημιουργία «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (4,36 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (4,28 ευρώ), όσο και στην ανοδική διάσπαση των δύο παραπάνω και παραμονή της πάνω από αυτούς για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), δύο γεγονότα τα οποία θα αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΠΛΑΘ

Απόδοση μηνός +3,65%

Απόδοση 3μηνου -3,30%

Απόδοση 6μηνου -13,69%

Απόδοση από 1/1 +1,55%

Απόδοση 52 εβδομάδων -8,10%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,68 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,75 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 275,22 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)

BV 6,40

P/BV 0,66

P/Ettm 12,71

EV/EBITDA* 4,67 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,45 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 17,8 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου 2023, από -29,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,50

ROE +5,42%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 73,65%

Συντελεστής Μόχλευσης* 6,59%

FCF Yield* 9,57%

Κεφαλαιοποίηση: 186,11 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Mevaco MEBA έκλεισε στα 4,20 ευρώ αμετάβλητη, εμφανίζοντας σήμερα αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,56 ευρώ, και η στήριξη στα 3,72 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 1,64 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή εκπλήσσει θετικά πλέον στις τελευταίες συνεδριάσεις, έπειτα από μία περίοδο συσσώρευσης στην οποία βρέθηκε από τα μέσα του περασμένου Νοεμβρίου.

Εν αναμονή των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2023, από τα οποία μπορεί να προκύψουν ευχάριστες εκπλήξεις.

ΜΕΒΑ

Απόδοση μηνός +13,51%

Απόδοση 3μηνου +8,81%

Απόδοση 6μηνου +6,06%

Απόδοση από 1/1 +10,53%

Απόδοση 52 εβδομάδων +32,91%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,26 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,86 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 29,05 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,77

P/BV 1,52

P/Ettm 12,74

EV/EBITDA* 7,44 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 5,95 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,90

ROE +5,39%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 61,31%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 2,96%

Κεφαλαιοποίηση: 44,1 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Elinoil ΕΛΙΝ έκλεισε στα 2,31 ευρώ με πτώση 2,12%, παραμένοντας σε υποτιμημένα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,47 ευρώ, και η στήριξη στα 2,24 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 3,65 χιλ. τεμάχια.

Σε υποτιμημένα επίπεδα συνεχίζει να βρίσκεται η μετοχή, με την βραχυπρόθεσμη τάση να είναι πτωτική, και με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,33 ευρώ) και στην παραμονή της πάνω από αυτόν για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΕΛΙΝ

Απόδοση μηνός -5,71%

Απόδοση 3μηνου +0,87%

Απόδοση 6μηνου -9,06%

Απόδοση από 1/1 -5,33%

Απόδοση 52 εβδομάδων -4,15%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,83 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,98 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 78,33 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)

BV 3,30

P/BV 0,70

P/Ettm 4,74

EV/EBITDA* 3,44 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,76 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 72,04 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση εννεαμήνου 2023, από 14,77 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,65

ROE +10,34%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,87%

Συντελεστής Μόχλευσης* 42,15%

FCF Yield* 130,89%

Κεφαλαιοποίηση: 55,04 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Revoil ΡΕΒΟΙΛ έκλεισε στα 1,815 ευρώ με πτώση 1,63%, συνεχίζοντας την διόρθωση, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,85 ευρώ, και η στήριξη στα 1,79 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 11,76 χιλ. τεμάχια.

Αυξημένο όγκο πραγματοποίησε και σήμερα η μετοχή, γεγονός το οποίο αυξάνει τις πιθανότητες για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα διασπάσει ή όχι τον ΚΜΟ200 ημερών (1,78 ευρώ), καθώς στην δεύτερη περίπτωση θα επιβεβαιώσει χαμηλότερες τιμές.

ΡΕΒΟΙΛ

Απόδοση μηνός -2,68%

Απόδοση 3μηνου -5,47%

Απόδοση 6μηνου -14,39%

Απόδοση από 1/1 -1,36%

Απόδοση 52 εβδομάδων +24,32%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,23 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 32,46 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,48

P/BV 1,22

P/Ettm 11,60

EV/EBITDA* 6,63 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,93 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -6,45 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 9,45 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,0

ROE +2,47%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,78%

Συντελεστής Μόχλευσης* 49,33%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 39,77 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,883% με πτώση 2,54%, και του δεκαετούς στο 3,347% με πτώση 0,39%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο