ΑΤΤΙCΑ Συμμετοχών: Παρά τη συγχώνευση και τη βελτίωση των μεγεθών, η εταιρία εξακολουθεί να εμπεριέχει πολλούς λειτουργικούς κινδύνους

ΑΤΤΙCΑ Συμμετοχών: Παρά τη συγχώνευση και τη βελτίωση των μεγεθών, η εταιρία εξακολουθεί να εμπεριέχει πολλούς λειτουργικούς κινδύνους

  • Το 2023 υπήρξε ένα πολύ σημαντικό έτος για την Attica Συμμετοχών, τόσο λόγω των υψηλών μεγεθών που πέτυχε, όσο και λόγω της συγχώνευσής της με την ΑΝΕΚ.

Από:eurocapital.gr

Στις 4/12/2023 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την Εταιρία της ΑΝΕΚ. Μέσω της συγχώνευσης με την ΑΝΕΚ ο Όμιλος ενίσχυσε το στόλο του με 8 νέα πλοία. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του επενδυτικού του προγράμματος προχώρησε στην απόκτηση 2 νέων πλοίων και ως εκ τούτου, ο στόλος του Ομίλου με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries», «Hellenic Seaways» και «Anek Lines», αριθμεί πλέον 43 πλοία, από τα οποία τα είκοσι οκτώ (28) είναι συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, τα δεκατρία (13) είναι ταχύπλοα και δύο (2) πλοία είναι φορτηγά – οχηματαγωγά.

  • Όλα τα πλοία του Ομίλου είναι ιδιόκτητα πλην τριών (3) επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων που είναι με μακροχρόνια γυμνή ναύλωση. Όλα τα πλοία είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο, εκτός από ένα που είναι εγγεγραμμένο στο κυπριακό νηολόγιο.

Λόγω της ως άνω συγχώνευσης, τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις της ΑΝΕΚ μεταφέρθηκαν στην Attica Α.Ε. Συμμετοχών. Κατά το 2023, τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στη Διεθνή γραμμή Ελλάδας – Ιταλίας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία).

  • Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 2022. Συγκεκριμένα τα πλοία της Attica Group μετέφεραν 6,5 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. ΙΧ οχήματα και 420 χιλ. φορτηγά οχήματα σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 6,6%, 3,1% και 1,9% αντίστοιχα σε σχέση με το 2022. Αντίστοιχα αυξήθηκε και ο αριθμός των δρομολογίων σε σχέση με τη χρήση 2022 κατά 8,7%.

Οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου είναι, η αύξηση των δρομολογίων με παράλληλη αύξηση των πληροτήτων των πλοίων καθώς και η μείωση του μέσου ετήσιου κόστους καυσίμων. Ο κύκλος εργασιών για το 2023 (περιλαμβάνει και τον κύκλο εργασιών που επιτεύχθηκε από την ΑΝΕΚ, στο διάστημα από 4/12/2023, έως 31/12/2023), έφτασε στα € 588,3 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 10%, σε σχέση με το 2022.

  • Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους στη χρήση 2023 ανήλθαν σε Ευρώ 61,22 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 17,05 εκατ. τη χρήση 2022. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα της χρήσης 2023 περιλαμβάνει το κέρδος από τη συγχώνευση με την ΑΝΕΚ Α.Ε. (αρνητική υπεραξία) ύψους Ευρώ 22,82 εκατ., το οποίο προέκυψε λόγω της διαφοράς μεταξύ της εύλογης αξίας των καθαρών στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν και του τιμήματος.

Το περιθώριο καθαρού κέρδους από την επαναλαμβανόμενη λειτουργία του Ομίλου (χωρίς το αποτέλεσμα της συγχώνευσης της ΑΝΕΚ Α.Ε.) ανέρχεται σε 6,5%. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και από τα κέρδη χρήσεως 2023 της μητρικής εταιρίας € 0,07 ανά μετοχή.

  • Για το έτος 2024, προβλέπουμε αύξηση του κύκλου εργασιών, που θα προέλθεια από: α) Οργανική ανάπυξη της εταιρίας, όπως αυτή ήταν πριν από τη συγχώνευση με την ΑΝΕΚ. Αυτή την υπολογίζουμε σε περίπου 7,0% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2023, ποσό που υπολογίζουμε σε, περίπου, € 40 εκατομμύρια. β) Το συνυπολογισμό του κύκλου εργασιών της ΑΝΕΚ, τον οποίο, για το 2024, υπολογίζουμε περίπου σε € 180 εκατομμύρια.

Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη και διάφορους επιχειρησιακούς ανασχηματισμούς που μπορεί να γίνουν στη χρήση των πλοίων και των δρομολογίων, εκτιμούμε ότι, το σύνολο του κύκλου εργασιών, θα πλησιάσει στα € 800 εκατομμύρια. Θεωρώντας ότι, το καθαρό περιθώριο κέρδους, με δεδομένη την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας της εταιρίας, αλλά και άλλες αυξημένες δαπάνες (και κυρίως το χρηματοοικονομικό κόστος), υπολογίζουμε να κυμανθεί περί το 5,5%. Δηλαδή, τα συνολικά μετά από φόρους αποτελέσματα, θα είναι κέρδη ύψους € 45 εκατομμυρίων.

  • Περίπου 30 χρόνια μετά από την εμφάνιση των “Επιχειρήσεων Αττικής” του Περικλή Παναγόπουλου (προήλθε από τη μετεξέλιξη της “Κυλινδρόμυλοι Αττικής, το 1992) και την πρώτη αυτόνομη εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρίας στο Χρηματιστήριο -πρόκειται για την εταιρία Γραμμές Στρίντζης Ναυτιλιακή, που εισήλθε το 1994- και αφού στα επόμενα χρόνια είχαν εισέλθει οι Μινωϊκές Γραμμές, η ΑΝΕΚ, η Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου, η Δωδεκανησιακή Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία (ΔΑΝΕ) και αφού επεκράτησε ένας σκληρός και ακριβός ανταγωνισμός και αφού τελικά οι εταιρίες υπερχρεώθηκαν και είτε πτώχευσαν, είτε κατέληξαν σε χέρια τρίτων, στο Χρηματιστήριο βρίσκεται πλέον μία μόνο εταιρία, η ΑΤΤΙΚΑ Συμμετοχών, η οποία, αφού και αυτή πέρασε πάρα πολλές δυσκολίες, συγκεντρώνει πλέον τη μεγάλη πλειοψηφία των επικερδών δρομολογίων σε επίπεδο ακτοπλοΐας, αλλά και σημαντικό μερίδιο στις διεθνείς πλόες και συνδέσεις ελληνικών λιμανιών.

ΑΤΤΙCΑ Συμμετοχών

Αυτό που μας διδάσκει η πρόσφατη χρηματιστηριακή ιστορία του κλάδου, αλλά και η ιστορία του ναυτιλιακού κλάδου στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, είναι ότι, η επιβατηγός ναυτιλία, είτε σε επίπεδο ακτοπλοΐας (πλόες εσωτερικού), είτε σε επίπεδο διεθνών πλόων, είναι κάτι πολύ ακριβό, κάτι που δημιουργεί πολλές υποχρεώσεις και που κινείται σε εύθραυστες ισορροπίες και που, συνήθως, αποτυγχάνει.

  • Είναι η πρώτη φορά που τόσο μεγάλο ποσοστό της ελληνικής ακτοπλοΐας, βρίσκεται συγκεντρωμένο σε μία εταιρία, η οποία θα πραγματοποιήσει ένα τόσο υψηλό κύκλο εργασιών (που εκτιμούμε περί τα € 800 εκατομμύρια).

Όμως, οι μεν υποχρεώσεις εξακολουθούν να είναι δυσθεώρητες (ο καθαρός δανεισμός θα υπερβαίνει τα € 435 εκατομμύρια) και οι χρηματοοικονομικές δαπάνες, θα εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω από το 4% των πωλήσεων  και απλά, θα είναι κατά λίγο χαμηλότερες από τα καθαρά κέρδη, μιας καλής χρονιάς.

  • Παράλληλα, η κερδοφορία θα εξακολουθεί να είναι χαμηλή (ως απόδοση επί των παγίων και επί των πωλήσεων) και εξαρτάται  σημαντικά από την πορεία της τιμής του πετρελαίου, ενώ βέβαια ο κύκλος εργασιών θα προσδιορίζεται κάθε χρόνο, από τα επίπεδα της τουριστικής κίνησης. Με άλλα λόγια, στον κλάδο συγκεντρώνονται πολλοί και απρόβλεπτοι παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι καταλήγουν να προκαλούν πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών.

Το στοιχείο της χαμηλής απόδοσης αναγνωρίζει η ίδια η διοίκηση της εταιρίας και για το λόγο αυτό, πραγματοποιεί μία στρατηγική στροφή προς τον ξενοδοχειακό κλάδο, έχοντας ήδη αποκτήσει δύο ξενοδοχεία (Tinos Beach και Naxos Resort Beach), ενώ αναφέρεται ότι είναι σε επαφές για το ενδεχόμενο εξαγοράς (τουλάχιστον) ακόμη μίας.

  • Για τους παραπάνω λόγους και έχοντας επίγνωση του παρελθόντος, διακατεχόμαστε από μία αρνητική στάση απέναντι στις εταιρίες του κλάδου.

Για δε τη συγκεκριμένη εταιρία, αναγνωρίζουμε ότι η κεφαλαιοποίησή της, είναι χαμηλή, σε σχέση με το μέγεθος του στόλου της (κεφαλαιοποίηση στα € 569 εκατομμύρια εξακολουθούμε να μη γνωρίζουμε το κατά πόσο θα προσελκύσουν θεσμικά και διεθνή κεφάλαια, αλλά και πώς θα εξελιχθεί η εμπορευσιμότητα των μετοχών της.  

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο