Χρηματιστηριακοί Δείκτες – Τεχνικό Σχόλιο 24ης εβδομάδας 2024

  • Χρηματιστηριακοί Δείκτες – Τεχνικό Σχόλιο 24ης εβδομάδας 2024
ATHEX Τεχνικό σχόλιο

Μακροπρόθεσμα, ο Γενικός δείκτης από τον Μάρτιο του 2020 βρίσκεται σε έναν νέο ανοδικό κύκλο (Bull Market).Μεσοπρόθεσμα, για το ανοδικό σκέλος που είναι σε εξέλιξη προδιαγράφεται η εξάντλησή του στην περι το 1715 περιοχή τιμών.

Βραχυπρόθεσμα. Η αδυναμία υπέρβασης του 1460 και η βίαιη πτωτική παραβίαση των μέσων όρων 50 και 100 ημερών, ανοίγει πλέον τον δρόμο για την δοκιμασία των αντοχών στήριξης της περιοχής 1380-1360.

Μέσοι όροι τιμών  
• 1446 / μέσος όρος 50 ημερών
• 1339 / μέσος όρος 200 ημερών

Δεδομένα
Με βάση των στοιχείων LSEG/ HellasFin, ο Γενικός δείκτης έκλισε στις 1406,91 μονάδες, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση -3,53%

8,80% | Απόδοση 2024
52,92% | Σωρευτική απόδοση 3 ετών
-18,35 % | Μέγιστη πτώση στα 3 έτη

€88,19 bln | Κεφαλαιοποίηση
8,27 | PE 2024, εκτίμηση
4,11% | Μερισματική απόδοση 2024, εκτίμηση

S&P 500Τεχνικό σχόλιο

Μακροπρόθεσμα, ο S&P 500 καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά έχει εισέλθει από τον Ιανουάριο του 2024, επιβεβαιωμένα σε νέο ανοδικό κύκλο (Bull Market). Από το 1950 σύμφωνα με την στατιστική μέση τιμή τους, η διάρκεια αυτών των μακροχρόνιων ανοδικών σκελών ήταν 24 μήνες και η μέση ετήσια απόδοσή τους ήταν 15,6%.

Βραχυπρόθεσμα. Στον βαθμό που τις επόμενες ημέρες οι οποιεσδήποτε ρευστοποιήσεις συναντήσουν στήριξη στην περιοχή του 5320 θα θεωρήσουμε ότι επίκειται η επαναπροσέγγιση και η υπέρβαση του 5445, με επόμενο στόχο κορυφώσεων, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα τις περι το 5550-5600 τιμές και σε μεσοπρόθεσμο την ζώνη τιμών 5950-6000.

Μέσοι όροι τιμών  
• 5211 / μέσος όρος 50 ημερών
• 4832 / μέσος όρος 200 ημερών

Δεδομένα 
Με βάση των στοιχείων LSEG/ HellasFin, ο δείκτης έκλισε στις 5431,6 μονάδες, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,58%.

13,87% | Απόδοση 2024
27,90% | Σωρευτική απόδοση 3 ετών
-23,9 % | Μέγιστη πτώση στα 3 έτη

$48,01 trill. | Κεφαλαιοποίηση
22,19| PE 2024, εκτίμηση
19,46 | PE 2025, εκτίμηση
1,62% | Μερισματική απόδοση 2024, εκτίμηση

EURO STOXX 50 Τεχνικό σχόλιο

Μακροπρόθεσμα, Ο Eurostoxx 50 από τον Σεπτέμβριο του 2022 βρίσκεται σε έναν νέο ανοδικό κύκλο (Bull Market).Μεσοπρόθεσμα η εξάντληση του επόμενου ανοδικού σκέλους προδιαγράφεται στην περι το 5500 περιοχή τιμών.

Βραχυπρόθεσμα, η οριστική πτωτική παραβίαση του ορθογωνίου διακυμάνσεων 5101-4883 θέτει σαν ελάχιστο στόχο πτώσης τις περι το 4665 και 4615 τιμές.

Μέσοι όροι τιμών  
• 4997 / μέσος όρος 50 ημερών
• 4615 / μέσος όρος 200 ημερών

Δεδομένα
Με βάση των στοιχείων LSEG/ HellasFin, ο δείκτης έκλισε στις 4839,14 μονάδες, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση -4,20%.

7,03% | Απόδοση 2024
16,79% | Σωρευτική απόδοση 3 ετών
-24,2% | Μέγιστη πτώση στα 3 έτη

€4,39 trill. | Κεφαλαιοποίηση
14,84 | PE 2024, εκτίμηση
3,24% | Μερισματική απόδοση 2024, εκτίμηση

NIKKEI 225Τεχνικό σχόλιο

Μακροπρόθεσμα, Ο Nikkei από τον Μάρτιο του 2020 βρίσκεται σε έναν νέο ανοδικό κύκλο (Bull Market).Μεσοπρόθεσμα ένα ανοδικό σκέλος μάλλον έχει εξαντληθεί στο επίπεδο των 41000 μονάδων. Η αφομοίωση των πρόσφατων κερδών μέσω της δημιουργίας ενός ορθογωνίου διακυμάνσεων, θα εφοδιάσει τον δείκτη με τις απαιτούμενες δυνάμεις για ένα νέο ανοδικό σκέλος της τάξης των 9000 μονάδων.

Βραχυπρόθεσμα, η συνέχιση των διακυμάνσεων σε τιμές χαμηλότερα του 39500, κρατά ακέραιο τον σκοπό επαναβεβαίωσης της προηγούμενης στήριξης του 37600 και δευτερευόντως της περιοχής του 35800.
Η ενδεχόμενη όμως υπέρβαση του 39500 θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή του δείκτη στην επόμενη αντίσταση του 40500.

Μέσοι όροι τιμών  
• 38660 / μέσος όρος 50 ημερών
• 35627 / μέσος όρος 200 ημερών

Δεδομένα
Με βάση των στοιχείων LSEG/ HellasFin, ο Nikkei 225 έκλισε στις 38814,56 μονάδες, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,34%

+15,99% | Απόδοση 2024
+31,84% | Σωρευτική απόδοση 3 ετών
-17,12 % | Μέγιστη πτώση στα 3 έτη

¥710,19 trill | Κεφαλαιοποίηση
21,69 | PE 2024, εκτίμηση
1,61% | Μερισματική απόδοση 2024, εκτίμηση

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο