Ελλάκτωρ: Πρόταση αγοράς του 38,79% της Reds – Στα €60,1 εκατ. εκατ. το συνολικό τίμημα

Να απευθύνει δεσμευτική πρόταση αγοράς προς την εταιρεία RB Ellaktor Holding B.V. για την αγορά του συνόλου των μετοχών που κατέχει  στην REDS αποφάσισε ομοφώνως την 18.4.2024 , το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (εφεξής η “Εταιρεία”).

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, το Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποφάσισε να απευθύνει δεσμευτική πρόταση αγοράς σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους (εφεξής η “Συναλλαγή”):

1. Αρ. Μετοχών: 22.277.743 μετοχές που αντιστοιχούν στο 38,79% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της REDS.

2. Τίμημα: το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε €60.149.906, ήτοι €2,70 ανά μετοχή, το δίκαιο και εύλογο του οποίου έχει επιβεβαιωθεί, κατόπιν διενέργειας αποτίμησης των μετοχών της REDS και σύνταξης σχετικής έκθεσης, από τον ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο  “Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ”.

3. Δεδομένου ότι η RB Holding αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία,  για την σύναψη της σύμβασης αγοράς των μετοχών  που κατέχει στην REDS, θα τηρηθεί η διαδικασία των αρ. 99 και επ. του ν. 4548/18 ως ισχύει.

4. Χρονοδιάγραμμα: Η συναλλαγή αναμένεται εύλογα να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων τριών (3) εβδομάδων.

Περαιτέρω, γνωστοποιείται ότι κατά την ίδια ημεροχρονολογία, η RB Holding απεδέχθη την Πρόταση.
-Επίσης, κατά την ως άνω συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως, την εκ μέρους της Εταιρείας αγορά επιπλέον μετοχών της REDS

μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην ίδια ανά μετοχή τιμή των €2,70, ενημερώνοντας αρμοδίως τις εποπτεύουσες αρχές,  με σκοπό να αποκτηθεί ποσοστό τουλάχιστον 95%, ή μεγαλύτερο, του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως REDS.

-Εφόσον αποκτηθεί ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 95%, η REDS προτίθεται να εκκινήσει διαδικασία οικειοθελούς αποχώρησης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, συγκαλώντας Γενική Συνέλευση των μετόχων της προκειμένου να αποφασισθεί με πλειοψηφία 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η διαγραφή των μετοχών της κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 17 του ν. 3371/2005 ως ισχύει.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο