Εθνική Τράπεζα: Στις 28/7 η Γ.Σ. για αγορά ιδίων μετοχών και δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη

  ΕΤΕ

  Την αγορά ιδίων μετοχών καθώς και τη δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη και το προσωπικό της τράπεζας καλούνται να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας στην τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου.

  Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, η Γ.Σ. καλείται να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων:

  1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών.

  2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022).

  3. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τις δράσεις της το έτος 2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, η οποία περιλαμβάνεται, ως διακριτή ενότητα, στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022).

  4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

  5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  6. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

  7. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

  8. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2022 και προσδιορισμός των αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

  9. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

  10. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

  11. Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Τράπεζας σε στελέχη ή/και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 (stock awards). Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουλίου 2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 3η Αυγούστου 2023, ώρα 11.00 π.μ.

  Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
  Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο