ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Πωλήσεις 48,76 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη +55%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

Ο όμιλος ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ υλοποιώντας με επιτυχία το επιχειρηματικό του πλάνο για το 2023 πέτυχε σημαντική βελτίωση του συνόλου των οικονομικών μεγεθών. Ήτοι βελτίωση μεικτού περιθωρίου κέρδους, αύξηση πωλήσεων εξαγωγών σε όγκο και αξία, συνεχιζόμενη ανάπτυξη ιδιοπαραγόμενου νωπού γάλακτος, σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού μητρικής και θυγατρικής.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 5.246 χιλ. (προσαρμοσμένο εκτός προβλέψεων ανέρχεται σε € 5.546 χιλ.) έναντι € 3.595 χιλ. της προηγούμενης χρήσης αυξημένο κατά 46% για τον Όμιλο και € 3.504 χιλ. έναντι € 1.944 χιλ. της προηγούμενης χρήσης αυξημένο κατά 80% για την Εταιρεία.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 2.707 χιλ. κέρδη παρουσιάζοντας αύξηση 78% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 1.522 χιλ. κέρδη. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 2.375 χιλ. κέρδη αυξημένα σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 246 χιλ. κέρδη.

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδη € 2.202 χιλ. έναντι € 1.419 χιλ. της προηγούμενης χρήσης αυξημένο κατά 55% και το εταιρικό σε κέρδη € 2.133 χιλ. έναντι € 254 χιλ., αντίστοιχα.

Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε € 8.594 χιλ. έναντι € 7.048 χιλ. αυξημένο κατά 22% σε ενοποιημένο επίπεδο και σε € 7.020 χιλ., έναντι € 5.658 χιλ. αυξημένο κατά 24% σε εταιρικό επίπεδο.

Τέλος, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 48.761 χιλ. έναντι € 45.381 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 7,4%, ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 40.799 χιλ. έναντι € 37.359 χιλ. της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 9,2%.

Η αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας προήρθε κυρίως από τις πωλήσεις στο εξωτερικό, καθώς και από τα επώνυμα προϊόντα στην ελληνική αγορά. Σε ποσοστό ανάπτυξης οι εξαγωγές σημείωσαν άνοδο 16% , οι επώνυμες πωλήσεις 14% και οι πωλήσεις ιδιωτικής ετικέτας 5%.

  • Όλες οι βασικές κατηγορίες προϊόντων στο σύνολό τους κατέγραψαν ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα οι πωλήσεις φρέσκου γάλακτος και γάλα με κακάο παρουσίασαν ανάπτυξη 21%, οι πωλήσεις Κεφίρ και Αριάνι ανάπτυξη 39%, οι πωλήσεις γιαουρτιού οριακή ανάπτυξη 2%, οι πωλήσεις φέτας και λευκού τυριού ανάπτυξη 13%.

Σε όρους όγκου πωλήσεων, κατά το 1ο εξάμηνο του 2023 παρουσιάστηκε μείωση, ως αποτέλεσμα των πληθωριστικών πιέσεων και της ακρίβειας. Αυτή η εικόνα αντιστράφηκε στο 2ο εξάμηνο του 2023, με αποτέλεσμα στο σύνολο του έτους η εταιρεία να καταγράψει αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 4%.

  • Η βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους για την εταιρεία προήρθε αρχικά από την ανάπτυξη πωλήσεων προϊόντων προστιθέμενης αξίας, όπως τα βιολογικά προϊόντα και τα λειτουργικά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, προϊόντα καινοτόμα που απολαμβάνουν υψηλής αποδοχής στις αγορές του εξωτερικού.

Ταυτόχρονα, σημαντική επιρροή στη βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους είχε η ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων στο Διδυμότειχο, οι οποίες αφορούσαν βελτίωση του κόστους παραγωγής.

  • Επιπρόσθετα, οι ενέργειες συγκράτησης του κόστους διάθεσης των προϊόντων που πραγματοποίησε η εταιρεία σε όλη τη διάρκεια του 2023, συντέλεσαν στην αντιστάθμιση του αυξημένου μισθολογικού κόστους και του ιδιαίτερα αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους. Αντίστοιχα, οι υποδομές στη θυγατρική εταιρεία Campus και ο υψηλός δείκτης αναπαραγωγής βοήθησαν στο να συγκρατηθεί το μεικτό περιθώριο κέρδους παρά τις αυξημένες τιμές των ζωοτροφών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2023, αποφάσισε να προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την έγκριση διανομής μικτού μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Οι επενδύσεις του ομίλου συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του 2023, ολοκληρώνοντας έργα μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του ομίλου.

  • Σύμφωνα με τη διαχρονική δέσμευση της Εβροφάρμα για βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη, εγκαταστάθηκε στο εργοστάσιο Διδυμοτείχου φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 750kW, τέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα ψύξης αμμωνίας και η εγκατάσταση νέου ατμολέβητα. Τέλος, κατασκευάστηκαν νέοι χώροι υποδοχής και φύλαξης σιτηρών και ζωοτροφών στην θυγατρική.

Η οικονομική έκθεση της εταιρείας εδώ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο