ΓΕΚΤΕΡΝΑ (ανασκόπηση αποτελεσμάτων 6M)- Iσχυρή δραστηριότητα στον τομέα των κατασκευών και των παραχωρήσεων

  Ο Όμιλος ΓΕΚ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα H1:23καταγράφοντας βελτίωση του  πρώτου εξαμήνου χάρη στην ισχυρή δραστηριότητα στον τομέα των κατασκευών και των παραχωρήσεων.

  • Συγκεκριμένατο προσαρμοσμένο EBITDA το H1:23 βελτιώθηκε κατά 11,8χάρη στην υποκείμενη κερδοφορία των παραχωρήσεων (+54,1σε ετήσια βάσηκαι στον τομέα των κατασκευών (+29,2σε ετήσια βάση).

  Οι αναιμικές συνθήκες ανέμου επηρέασαν τις επιδόσεις των ΑΠΕοι οποίες μειώθηκαν κατά 23,5σε ετήσια βάσηΘα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 15:30 ώρα ΕλλάδαςΠιοαναλυτικά:

  • § Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν σε €636,3 εκατέναντι €420,4 εκαττηναντίστοιχη περίοδο του 2022κυρίως λόγω της αυξημένης κατασκευαστικής δραστηριότηταςσε δημόσια&ιδιωτικά έργασυμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το επενδυτικόσχέδιο του Ομίλου.

  Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε €52,6 εκατ. έναντι 40,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, λόγω των αυξημένων εσόδων από κατασκευές και της επίτευξης ικανοποιητικών περιθωρίων κέρδους για τα συνεχιζόμενα έργα. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο, συμπεριλαμβανομένων των νέων συμβάσεων που πρόκειται να υπογραφούν, έφθασε σε νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο των €5,7 δισ.

  • Τα έσοδα του τομέα των παραχωρήσεων αυξήθηκαν σε 103,4 εκατ. ευρώ έναντι 93,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, μετά την αύξηση του όγκου κίνησης στη Νέα και την Κεντρίκη Οδό, καθώς και τη σταδιακή έναρξη λειτουργίας της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Adj. Τα EBITDA ανήλθαν σε 73,5 εκατ. ευρώ έναντι 47,7 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

  § Ο τομέας παραγωγής και προμήθειας ενέργειας (ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €902,6 εκατ. έναντι €1. 022,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο λόγω των χαμηλότερων τιμών ενέργειας και της χαμηλότερης παραγωγής ΑΠΕ λόγω των ηπιότερων συνθηκών ανέμου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αναπροσαρμοσμένο EBITDA €134,4 εκατ. έναντι €139,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω των χαμηλότερων εσόδων από πωλήσεις ενέργειας:

  • § Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε καθαρές εισροές €112,5 εκατ. έναντι καθαρών εκροών €51,3 εκατ. το H1:22. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 65,0 εκατ. ευρώ το H1:23 και κατευθύνθηκαν κυρίως στον τομέα των ΑΠΕ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται η πληρωμή εντός του ομίλου ύψους 65,7 εκατ. ευρώ για την εκτέλεση έργων αποθήκευσης ενέργειας

  § Καθαρό χρέος, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων μετρητών και των επιχορηγήσεων που πρέπει να επιστραφούν1 στα €1. 469,2 εκατ. (o/w €364 εκατ. σε επίπεδο μητρικής εταιρείας) και δείκτης Καθαρό χρέος, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων μετρητών και των επιχορηγήσεων που πρέπει να επιστραφούν/προσαρμοσμένο EBITDA σταθερός στο 2,1x από την αρχή του έτους.

  • Παρόμοιες επιδόσεις αναμένονται και για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ μεσοπρόθεσμα ο Όμιλος αναμένει περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών του επιδόσεων, καθώς τα έργα που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης ολοκληρώνονται σταδιακά.

  Οι ακόλουθοι πίνακες συνοψίζουν τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου/του 1ου τριμήνου:23 σε τμηματική βάση:

  BETA SECURITIES

  Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
  Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο