Γιατί προβλημάτισε η άνοδος στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΜΠΕΛΑ, ΛΑΜΔΑ, ΡΕΒΟΙΛ, ΙΝΤΕΚ, και ΕΠΣΙΛ

χρηματιστήριο

Δεύτερη μέρα κερδών στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.381,07 μονάδες με άνοδο 1,14%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 115,6 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 17,96 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 78 έκλεισαν ανοδικά, 31 πτωτικά, και 51 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και σήμερα στο χρηματιστήριο, όπου παρά όμως τα θετικά πρόσημα ο όγκος κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, προκαλώντας εύλογους προβληματισμούς για την συνέχεια.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, με τα κέρδη να διευρύνονται στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.381,11 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 2,5 προς 1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

The US deficit as a percent of GDP is expected to rank right next to China and India by 2025, bigger than countries like Brazil. Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμα sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα neutral, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Δεύτερη μέρα κερδών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, ο οποίος διατηρεί το σήμα πώλησης, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.409 μονάδες, και η στήριξη στις 1.363 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 18,83 εκατ. τεμάχια, έναντι 30,25 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας όμως με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.354 μονάδες, και την στήριξη στις 3.141 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.245 μονάδες, και την στήριξη στις 2.144 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.229 μονάδες και την στήριξη στις 1.140 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 13,04 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,29 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της JUMBO ΜΠΕΛΑ έκλεισε στα 26,50 ευρώ με άνοδο 2,79%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 27,09 ευρώ και η στήριξη στα 25,29 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 194,0 χιλ. τεμάχια.

Σε κατάσταση συσσώρευσης παραμένει η μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην παραμονή της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (26,37 ευρώ), καθώς και στην ακύρωση του σήματος πώλησης, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΜΠΕΛΑ

O κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 2023 διαμορφώθηκε σε 1.081,39 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 13,90% σε σχέση με το 2022 που ήταν 949,38 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 862,47 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 14,61% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση που ήταν 752,55 εκατ. ευρώ.

Tα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 398,36 εκατ. ευρώ από 336,75 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρήση και το περιθώριο των αποτελεσμάτων προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθε σε 36,84% από 35,47%.

Τα Καθαρά Ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 303,00εκατ. ευρώ έναντι αυτών της περσινής χρήσης που ήταν 248,60 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένα κατά 21,88%/

Λοιπά αποθεματικά 5.20.2 162.354.459 ευρώ από 432.848.065 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια 1.327.573.326 ευρώ από 1.421.861.512 ευρώ

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -0,75%

Απόδοση 3μηνου +3,11%

Απόδοση 6μηνου +10,88%

Απόδοση από 1/1 +5,49%

Απόδοση 52 εβδομάδων +26,19%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 29,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 20,56 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,32 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 9,76

P/BV 2,72

P/Ettm 11,90

EV/EBITDA* 8,15

EV/Sales* 3,0

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 237,27 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 121,89 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,22

ROE +22,82%

ROA +18,73%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 112,12%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 6,58%

Κεφαλαιοποίηση: 3,6 δισ. ευρώ

Η μετοχή της LAMDA Development ΛΑΜΔΑ έκλεισε στα 6,61 ευρώ με άνοδο 3,61%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,52 ευρώ και η στήριξη στα 6,09 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 173,0 χιλ. τεμάχια.

Βελτιωμένα ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για την χρήση του 2023 έναντι του 2022, με την μετοχή να αντιδρά από το πρόσφατο χαμηλό των 6,15 ευρώ, όπου και βρέθηκε κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με την προσοχή να εστιάζεται στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΛΑΜΔΑ

Το Ενοποιημένο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) του Ομίλου για το 2023 εμφάνισε κέρδη €206 εκατ. αυξημένα 69% έναντι των κερδών €122 εκατ. το 2022. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση συνολικού ποσού €68εκ (έναντι θετικής επίπτωσης €134εκ το 2022), βάσει εκτίμησης από ανεξάρτητους εκτιμητές της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων και Αποθεμάτων του Ομίλου την 31.12.2023 (Εμπορικών Κέντρων/Αναπτύξεων και λοιπών ακινήτων καθώς και των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στο έργο του Ελληνικού).

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, για το 2023 παρουσίασαν κέρδη €27 εκατ. έναντι ζημίας €31 εκατ. το 2022. Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν την επιβάρυνση σχετικά με χρηματοοικονομικά έξοδα που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν στη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων σχετικά με το έργο στο Ελληνικό (αρνητική επίπτωση €44 εκατ. το 2023 έναντι €38 εκατ. το 2022).

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) την 31.12.2023 ανήλθε σε €1,39 δις (ήτοι €8,02 ανά μετοχή), αυξημένη κατά περίπου €35 εκατ. έναντι της 31.12.2022.

Χρηματοοικονομικά έξοδα 31 (140.410) από (94.509)

Αρνητικό Κεφάλαιο Κίνησης -33.749.000 ευρώ

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -6,90%

Απόδοση 3μηνου -5,77%

Απόδοση 6μηνου +7,57%

Απόδοση από 1/1 -2,22%

Απόδοση 52 εβδομάδων +12,61%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,42 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,505 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,17 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 6,78

P/BV 0,97

P/Ettm 41,31

EV/EBITDA* 9,81

EV/Sales* 4,49

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,24

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 55,33 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 8,46 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,52

ROE +2,29%

ROA +0,65%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,91%

Συντελεστής Μόχλευσης* 42,61%

FCF Yield* 4,74%

Κεφαλαιοποίηση: 1,16 δισ. ευρώ

Η μετοχή της Revoil ΡΕΒΟΙΛ έκλεισε στα 1,52 ευρώ με πτώση 2,88%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,65 ευρώ και η στήριξη στα 1,54 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 14,03 χιλ. τεμάχια.

Χαμηλότερα σε σχέση με πέρσι ήταν οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, με την μετοχή να διατηρεί την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση.

ΡΕΒΟΙΛ

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα € 844,44 εκατ. το 2023 από €957,90

εκατ. το 2022 παρουσιάζοντας πτώση 11,84% αποτυπώνοντας τη σημαντική μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων αλλά και την πτώση των πωλούμενων όγκων πετρελαίου θέρμανσης του Ομίλου εντός της χρήσης.

Η διεθνής τιμή του πετρελαίου κυμάνθηκε από 71,84 δολ./βαρέλι έως 94,43 δολ./βαρέλι την περίοδο από 01.01–31.12.2023. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 81,75 δολ./βαρέλι, χαμηλότερα κατά 16,92% από την αντίστοιχη μέση τιμή το 2022 (98,40 δολ./βαρέλι).

Οι συνολικοί πωλούμενοι όγκοι καυσίμων της μητρικής Εταιρίας ανήλθαν στα 718,6 εκατ. λίτρα, έναντι 756,5 εκατ. λίτρα το 2022, εμφανίζοντας μείωση 5,01%.

Η πτώση των συνολικών όγκων οφείλεται στη σημαντική μείωση των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης κατά 36,14% (ισοδύναμο περίπου ποσοστό μείωσης κατέγραψε και το σύνολο της αγοράς εντός της χρήσης) λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνησης/motor fuels (βενζίνες και πετρέλαιο) εμφάνισαν άνοδο 8,45% και 4,21% αντίστοιχα σε σχέση με το 2022.

Το κόστος πωλήσεων του Ομίλου ανήλθε στα € 813,42 εκατ. το 2023 από € 925,89 εκατ. το 2022, παρουσιάζοντας πτώση κατά 12,15%, ανάλογη με την μείωση που παρατηρήθηκε στον κύκλο εργασιών.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα €31,02 εκατ. το 2023, μειωμένο κατά 3,09% σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού €32,01 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν στα € 13,18 εκατ. τη χρήση 2023 έναντι €14,12 εκατ. το 2022.

Ο Όμιλος έκλεισε τη χρήση του 2023 με κέρδη προ φόρων €3,30 εκατ. έναντι κερδών €7,01 εκατ. το 2022 παρουσιάζοντας πτώση κατά 52,92%.

Η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται α) στην αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους απόρροια της ανόδου των επιτοκίων βάσης δανεισμού του Ομίλου (euribor), καθώς και των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, β) στην μείωση των πωλούμενων όγκων πετρελαίου θέρμανσης γ) στην αύξηση των αποσβέσεων απόρροια των επενδύσεων σε εξοπλισμό πρατηρίων που έγιναν τόσο στην τρέχουσα όσο και στην προηγούμενη χρήση καθώς και δ) στη μειωμένη συνεισφορά στα έσοδα από τη διαχείριση των αποθεμάτων, που κατά τη χρήση του 2022 λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών ήταν πολύ μεγάλη.

Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος REVOIL υλοποιεί το επιχειρηματικό του πλάνο και στοχεύει στην αύξηση των μεριδίων του στο σύνολο των καταναλώσεων της αγοράς με την προσέλκυση νέων πρατηρίων στο δίκτυό του με ποιοτικά χαρακτηριστικά, την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων των Premium καυσίμων και των καυσίμων για τη βιομηχανία και τη ναυτιλία, ενώ συνεχίζει τις επενδύσεις του στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω θυγατρικών εταιρειών του, συμμετέχοντας σε υπό ανάπτυξη έργα ΑΠΕ ύψους 130 MW περίπου. Ήδη ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1,1 MW στην Εύβοια έχει ηλεκτριστεί και συνεισφέρει έσοδα στον Όμιλο, ενώ στους επόμενους δύο μήνες αναμένεται η σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 3,34 MW στην Αρκαδία και ενός πάρκου 10 MW στη Θήβα.

Κόστος Χρηματοοικονομικό (καθαρό) 6.25 (4.413.890) από (2.558.904 )

Αρνητικό Κεφάλαιο Κίνησης -2,018.501 ευρώ

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -10,59%

Απόδοση 3μηνου -18,93%

Απόδοση 6μηνου -16,71%

Απόδοση από 1/1 -17,39%

Απόδοση 52 εβδομάδων +9,35%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,325 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 33,68 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,54

P/BV 0,99

P/Ettm 15,72

EV/EBITDA* 5,71

EV/Sales* 0,09

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,19

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -10,21 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 5,64 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,34

ROE +6,29%

ROA +1,45%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,69%

Συντελεστής Μόχλευσης* 55,51%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 33,3 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της IDEAL Holdings ΙΝΤΕΚ έκλεισε στα 6,10 ευρώ με άνοδο 0,33%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,50 ευρώ και η στήριξη στα 6,0 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 54,04 χιλ. τεμάχια.

Παραμένει σε κατάσταση συσσώρευσης η μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (6,25 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, την ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΙΝΤΕΚ

Απόδοση μηνός +0,66%

Απόδοση 3μηνου -1,93%

Απόδοση 6μηνου +6,83%

Απόδοση από 1/1 -3,48%

Απόδοση 52 εβδομάδων +29,37%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,78 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,37 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 146,32 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 3,05

P/BV 2,0

P/Ettm 16,21

EV/EBITDA* 11,54

EV/Sales* 2,42

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 6,10

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 25,38 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -1,48 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,46

ROE +10,92%

ROA +1,99%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 22,66%

Συντελεστής Μόχλευσης* 69,21%

FCF Yield* 8,67%

Κεφαλαιοποίηση: 292,82 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Epsilon Net ΕΠΣΙΛ έκλεισε στα 9,51 ευρώ με άνοδο 3,93%, εξερχόμενη από την κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 9,73 ευρώ και η στήριξη στα 9,03 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 27,01 χιλ. τεμάχια.

Εξήλθε της κατάστασης συσσώρευσης συνεχίζει η μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην παραμονή της πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (9,34 ευρώ), την ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΕΠΣΙΛ

Απόδοση μηνός -10,79%

Απόδοση 3μηνου +3,37%

Απόδοση 6μηνου -0,31%

Απόδοση από 1/1 -0,52%

Απόδοση 52 εβδομάδων +18,88%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,97 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 58,07 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,07

P/BV 8,87

P/Ettm 27,93

EV/EBITDA* 16,36

EV/Sales* 5,46

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 22,24 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 11,41 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,11

ROE +31,77%

ROA +14,76%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 58,31%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 4,32%

Κεφαλαιοποίηση: 515,44 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,016% με πτώση 1,15%, και του δεκαετούς στο 3,41% με πτώση 0,99%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο