Η αντεπίθεση των εταιρειών 6ης τάξης και ο διαγωνισμός των 200 εκατ. ευρώ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Στην ακύρωση του διαγωνισμού για το έργο «Οδικός Άξονας Λαμία-Καρπενήσι, τμήμα Σύνδεση πέρατος παράκαμψης Μακρακώμης με ανατολικό μέτωπο Σήραγγας Τυμφρηστού», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 200 εκατ. ευρώ, προχώρησε το υπουργείο Υποδομών, μετά από απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) που δικαίωσε την προδικαστική προσφυγή ένωσης τεσσάρων εταιρειών.

  Ειδικότερα, η ένωση των εταιρειών Δομική Κρήτης, ΕΚΤΕΡ, ΕΡΕΤΒΟ και ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ (όλες τους 6ης τάξης) ζητούσε με την προσφυγή της την ακύρωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρώτη φάση του διαγωνισμού, καταγγέλλοντας ότι σε αυτήν υπήρχαν όροι απρόσφοροι και δυσανάλογοι, που προσέδιδαν αθέμιτο πλεονέκτημα σε μεμονωμένους υποψηφίους κατά των ενώσεων εταιρειών.

  Πιο συγκεκριμένα, στο στόχαστρο των εταιρειών της 6ης τάξης βρέθηκε το εξής σημείο: στη σχετική προκήρυξη τονιζόταν πως, όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και στην εμπειρία των μηχανικών, σε περίπτωση ένωσης αρκούσε η κοινοπραξία να καλύπτει σωρευτικά τις προδιαγραφές που ετίθεντο (και πράγματι, η συγκεκριμένη κοινοπραξία τις καλύπτει σωρευτικά). Όμως αναφορικά με την εμπειρία στην οδοποιία, οι απαιτήσεις έπρεπε να καλύπτονται από το κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά. Επιπλέον, οι προσφεύγουσες εταιρείες κατήγγειλαν ότι η διαδικασία αξιολόγησης της τεχνικής ικανότητας και της εμπειρίας των υποψηφίων ευνοούσαν τους μεμονωμένους υποψηφίους, λόγω της στάθμισης των ικανοτήτων όλων των μελών της ένωσης, αντί για άθροισή τους.

  Η απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ
  Στην απόφασή της, η ΕΑΔΗΣΥ δικαιώνει πλήρως τις προσφεύγουσες εταιρείες. Ειδικότερα, ως προς τον πρώτο ισχυρισμό τους, συμπεραίνει πως ο επίμαχος όρος του διαγωνισμού είναι παράνομος και πρέπει να διαγραφεί, καθώς συνιστά μη αιτιολογημένη και καταχρηστική απαίτηση που αντιβαίνει στις αρχές της αναλογικότητας και του ελεύθερου ανταγωνισμού, κατά την οποία η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής θα πρέπει να συντρέχει αυτοτελώς σε κάθε μέλος συμμετέχουσας ένωσης οικονομικών φορέων ξεχωριστά, απαίτηση η οποία περιορίζει υπέρμετρα τη συμμετοχή οικονομικών φορέων με τη μορφή της ένωσης εταιρειών. Αντίστοιχη είναι και η αιτιολόγηση της ΕΑΔΗΣΥ για την αναγκαιότητα διαγραφής του δεύτερου επίμαχου όρου που αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης.

  Με βάση τα παραπάνω, η ΕΑΔΗΣΥ δέχθηκε την προδικαστική προσφυγή, κρίνοντας ότι η αναθέτουσα αρχή «υπερέβη τα άκρα όρια της διακριτικής της ευχέρειας επιλέγοντας να εισάγει υπέρμετρα περιοριστικές ρυθμίσεις σε βάρος των οικονομικών φορέων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον επίμαχο διαγωνισμό, όχι μεμονωμένα, αλλά με τη μορφή της ένωσης εταιρειών, επιλογή η οποία μάλιστα δεν αιτιολογείται επαρκώς, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τον αριθμό των δυνητικών προσφερόντων οικονομικών φορέων και παραβιάζοντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και του ελεύθερου ανταγωνισμού». Κατόπιν της απόφασης αυτής, το υπουργείο Υποδομών ακύρωσε τη διακήρυξη και αναμένεται να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό, ενσωματώνοντας τις παρατηρήσεις της ΕΑΔΗΣΥ.


  Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

  Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
  Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο