Η Goldman Sachs τα βλέπει όλα ρόδινα για τις ελληνικές τράπεζες – Δίνει τιμή στόχο για Εθνική 10 ευρώ και Πειραιώς 5,30 ευρώ

Goldman Sachs

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, με την Πειραιώς να είναι η πιο υποτιμημένη

Σύσταση “αγορά” (buy) για τις τρεις ελληνικές τράπεζες, την Εθνική, την Eurobank και την Πειραιώς, και ουδετερότητα (neutral) για την Alpha Bank, δίνει η Goldman Sachs στην σημερινή, 16 Απριλίου 2024, ανάλυσή της, στην οποία εστιάζει στα πλάνα ανάπτυξης και μερισμάτων του κλάδου.

Για την Εθνική τράπεζα δίνει τιμή στόχο στα 10 ευρώ (περιθώριο ανόδου 34%), για την Eurobank η τιμή στόχος είναι στα 2,50 ευρώ (+32%), για την Alpha Bank 1,95 ευρώ (+19%) και για την Πειραιώς στα 5,30 ευρώ (+35%).

τράπεζες
Οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν την πορεία ανάκαμψης το 2023, κλείνοντας το έτος με μέσο δείκτη ROTE 14%, δείκτη CET1 15,6% και δείκτη NPE c,4% με κάλυψη 66%.
Οι δείκτες αυτοί βρίσκονται πλέον σε ένα εύρος “φυσιολογικών” μέσων επιπέδων για τις τράπεζες στις αναδυόμενες αγορές και την Ευρώπη.

  • Στα αποτελέσματα του 2023 και οι τέσσερις τράπεζες είχαν σταθερές μεσοπρόθεσμες προοπτικές, με τα μερίσματα να αποτελούν σημαντικό μέρος των στρατηγικών τους το 2024-26 χάρη στην αποκατάσταση των κεφαλαιακών αποθεμάτων σε υγιή επίπεδα.

Στο επίκεντρο τα μερίσματα

Οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν την πορεία ανάκαμψης το 2023, κλείνοντας το έτος με μέσο δείκτη ROTE 14%, δείκτη CET1 15,6% και δείκτη NPE c,4% με κάλυψη 66%. Οι δείκτες αυτοί βρίσκονται πλέον σε ένα εύρος “φυσιολογικών” μέσων επιπέδων για τις τράπεζες στις αναδυόμενες αγορές και την Ευρώπη.
Στα αποτελέσματα του 2023 και οι τέσσερις τράπεζες είχαν σταθερές μεσοπρόθεσμες προοπτικές, με τα μερίσματα να αποτελούν σημαντικό μέρος των στρατηγικών τους το 2024-26 χάρη στην αποκατάσταση των κεφαλαιακών αποθεμάτων σε υγιή επίπεδα.
Μετά από μια δεκαετή παύση στη διανομή μερισμάτων, οι ελληνικές τράπεζες σχεδιάζουν να καταβάλουν το πρώτο μέρισμα το 2024 (για το έτος 2023- αναμένουμε ότι αυτά θα ανακοινωθούν το 2ο τρίμηνο του 24Ε) και στοχεύουν οι δείκτες διανομής μερισμάτων τους να τείνουν προς τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα έως το 2026.
Αντανακλώντας τις επικαιροποιημένες οδηγίες και τις τελευταίες μακροοικονομικές υποθέσεις των οικονομολόγων της, η GS αυξάνει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή 2024-26 κατά 9% κατά μέσο όρο και διαμορφώνουμε το κανονικοποιημένο ROTE σε περίπου 12%, με μέσο επίπεδο CET1 2026E 18,4% (το οποίο αντιστοιχεί σε δείκτη διανομής μερισμάτων 50% το 2026E) και δείκτη NPE 2,5% (σε κάλυψη >100%).
τράπεζες
Χαμηλά ακόμη η τοποθέτηση των ξένων στις ελληνικές τράπεζες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg κατά μέσο όρο 36 κεφάλαια GEM είχαν επενδύσει σε ελληνικές τράπεζες τον Φεβρουάριο του 2024 σε σύγκριση με 28/21 κεφάλαια GEM την περίοδο Απριλίου 2023 – Απριλίου 2022.
Ωστόσο, αυτό παραμένει χαμηλό στο πλαίσιο των 200 κεφαλαίων GEM που αναλύθηκαν στο σύνολο.
Σε όρους αποτίμησης, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με μέσο 0,65x σε όρους P/TBV με βάση τις εκτιμήσεις του 2025 για ROTE 12%, το οποίο συγκρίνεται με μέσο P/TBV 1,2x/0,9x για τις υπό κάλυψη GEM/ευρωπαϊκές τράπεζες με ROTE 13%/13%, αντίστοιχα.
Οι αναθεωρημένες τιμές-στόχοι της για τις ελληνικές τράπεζες υποδηλώνουν μέσο P/TBV 0,9x, το οποίο συγκρίνεται με το P/TBV υπό κάλυψη TP 1,3x/1,0x για τις GEM/ευρωπαϊκές τράπεζες, αντίστοιχα.
τράπεζες

Οι συστάσεις ανά τράπεζα

Η Goldman Sachs διατηρεί τη σύσταση buy για Πειραιώς και Εθνική και υποβαθμίζει την Alpha Bank σε Neutral.
Κατά την επιλογή των μετοχών της, προτιμά τράπεζες με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
(α) φθηνότερη χρηματοδοτική βάση (Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα), η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τα μεσοπρόθεσμα επίπεδα ROTE,
(β) χαμηλότερα επίπεδα NPE και υψηλότερα επίπεδα κάλυψης NPE (Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς) και
(γ) υψηλότερα επίπεδα δείκτη CET1 (Εθνική Τράπεζα, Eurobank) που ανοίγουν περιθώρια για μεγαλύτερη ανάπτυξη και μερισματική ευελιξία.
Σε αυτό το πλαίσιο, αναβαθμίζει την Eurobank σε Buy (από Neutral) με νέα τιμή στόχο στα 2,50 ευρώ (από 1,95 προηγουμένως), που συνεπάγεται 32% περιθώριο ανόδου.
Με βάση τις αναθεωρημένες προβλέψεις της, η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά για μεσοπρόθεσμο ROTE περίπου 12%, δείκτη CET1 >17% το 2025-26 (συμπεριλαμβανομένου του δείκτη διανομής περίπου 50%), δείκτη NPE το 2026 περίπου 2% (σύμφωνα με τα επίπεδα των ευρωπαϊκών τραπεζών) και δείκτη κάλυψης άνω του 100%, ενώ διαπραγματεύεται με discount σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες σε όρους P/TV.
Ο σταθερός συνδυασμός του ROTE και των συσσωρευμένων επιπέδων κεφαλαίου παρέχει στη Eurobank τόσο αμοιβές για τους μετόχους (π.χ. μερίσματα) όσο και επιλογές ανάπτυξης.
Επίσης, η Eurobank βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης ποσοστού περίπου 26% στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου (HBC), ανεβάζοντας τη συμμετοχή της στο 55,3% (η εν αναμονή συμμετοχή δεν περιλαμβάνεται στις προβλέψεις της GS).
Για την Πειραιώς επαναλαμβάνει τη σύσταση για αγορά, καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται στο 0,63x σε όρους P/TBV του 2025, ενώ προσφέρει 12% ROTE (2026), έχοντας τα χαμηλότερα κόστη χρηματοδότησης από τις τέσσερις, δείκτη CET1 16,5% (2026) και δείκτη NPE 2,4% (με κάλυψη >100%).
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της GS, η Πειραιώς είναι η πιο υποτιμημένη μετοχή στην κάλυψή της για τις ελληνικές τράπεζες σε προσαρμοσμένη στην ανάπτυξη βάση.
Η νέα τιμή στόχος είναι 5,30 (από 4,70 προηγουμένως) και συνεπάγεται 35% περιθώριο ανόδου.
Επίσης, επαναλαμβάνει τη σύσταση αγορά για την ΕΤΕ, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, διαθέτει συνδυασμό ROTE (2026) περίπου 12%, υψηλότερου CET1 (20,7%) και δείκτη κάλυψης NPE (>100%).
Με 0,79x σε όρους P/TBV’25E, η τράπεζα διαπραγματεύεται με discount σε προσαρμοσμένη στην ανάπτυξη βάση σε σχέση με τις τράπεζες του GEM.
Η νέα τιμή στόχος είναι 10 (από 8,9 προηγουμένως), υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου περίπου 34%.
Τέλος, υποβαθμίζει την Alpha Bank σε ουδέτερη (από Buy).
Αναμένει ότι η Alpha θα επιτύχει ROTE της τάξης του 10% το 2026 (και στο 12% σε κεφαλαιακά προσαρμοσμένη βάση), με CET1 στο 16,5% και δείκτη NPE στο 4%/3,2% (με δείκτη κάλυψης 57%/68%) το 2025-26.
Η τιμή στόχος υποδηλώνει P/TBV περίπου 0,63x, το οποίο σε προσαρμοσμένη στην ανάπτυξη βάση είναι στο ίδιο επίπεδο με τις τράπεζες GEM.

www.bankingnews.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο