Η νέας μορφή παγκόσμιου ολοκληρωτισμού: Τεχνοφεουδαρχία

Όσοι θυμούνται τη μελέτη Τεχνο-φεουδαρχία, θα θυμούνται την πρό­βλεψη για την έλευση μιας μορφής ηλεκτρονικού δέρματος που ονομάζεται «τεχνό-δερμα» (technoskin). Από το 2010 ανακοινώθηκε η πρώτη παρόμοια έρευνα με εύκαμπτα ηλεκτρονικά από το πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ…

 • ΕΝΩ το 2013 παρήγαγαν την πρώτη μορφή τέτοιου δέρματος, το οποίο παρήγαγε φως υπό πίεση. Ταυτόχρονα, το πανεπιστή­μιο του Σινσινάτι ανακοίνωνε μια παρόμοια μορφή δέρματος, ικανού να ιδρώνει!
Εφέτος, η εταιρεία Chaotic Moon Studios (www.chaotic- moon.com) παρουσίασε για πρώτη φορά αγώγιμα μελάνια, μέσω των οποίων μπορούν να υλοποιηθούν ολόκληρα κυκλώ­ματα σε τατουάζ!
Οι εγγραφή τους είναι προσωρινή, καθώς τα μελάνια δεν είναι ανεξίτηλα, γιατί αυτό θα αφαιρούσε τη δυνα­τότητα αναβάθμισης των κυκλωμάτων.
Κάτι τέτοιο κάνει ακόμη πιο ελκυστική την τεχνολογία αυτή και προϊδεάζει για ένα μέλ­λον, στο οποίο ολόκληρο το σώμα θα μπορεί να κουβαλά μια απίστευτη υπολογιστική ισχύ, ενώ θα μπορεί να συνδέεται με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (lnternet-of-things) χρησιμοποιών­τας την τεχνολογία των κεραιών ευρείας ζώνης, οι οποίες ενσω­ματώνονται ήδη στα κράνη των στρατιωτών των ΗΠΑ και θα μπορούσαν να περαστούν με αγώγιμα μελάνια στη μορφή ει­κόνων της γεωμετρίας fractal.
 • Κάτι τέτοιο, βέβαια, εγκυμονεί και όλους τους συνακόλουθους κινδύνους για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια, αλλά ανοίγει επίσης την πόρτα στους διάφορους επίδοξους χάκερς του μέλ­λοντος να δημιουργήσουν ένα νέο πεδίο αστικού ανταγωνισμού με τις δικές τους δημιουργίες ζωγραφιστών κυκλωμάτων και επι­νοήσεων, συνοδευόμενων από ποικίλα εξωτερικά gadgets.

Εάν συμβεί και αυτό, τότε μπορεί να δούμε τις διάφορες εταιρείες ασφαλείας να ζητούν από επισκέπτες κανονικό σωματικό έλεγχο τύπου αεροδρομίου ή φυλακής, καθώς κανείς δε θα είναι σί­γουρος τι κουβαλά ο άλλος κάτω από τα ρούχα του!

Σαν μια τελευταία ανεκδοτολογική εκδοχή, αξίζει να αναφέ­ρουμε την προέλευση των τατουάζ από τους πολεμιστές της Πο­λυνησίας, οι οποίοι γέμιζαν με αυτά το σώμα τους. Αναρωτιέται κανείς αν αυτή η συνήθεια μπορεί να είχε αντιγράφει από κά­ποιον πολύ παλαιότερο, εξελιγμένο πολιτισμό, ο οποίος είχε φτάσει το δικό μας επίπεδο και εξαφανίστηκε.

Κατάσκοπος κρυμμένος στα νέα WINDOWS 10

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, η εταιρεία Microsoft προώθησε στην αγορά τη νέα έκδοση των Windows 10, απαιτώντας μάλι­στα επιτακτικά από τους πελάτες της την αναβάθμιση από προ­ηγούμενες εκδόσεις.

 • Προκειμένου να πιέσει προς αυτή την κα­τεύθυνση, η εταιρεία είχε ανακοινώσει ήδη από τις αρχές του 2015 την οριστική παύση υποστήριξης των παλαιότερων Win­dows ΧΡ, ενώ σταδιακά θα απέσυρε την υποστήριξή της και σε όλα τα επόμενα (Vista, 7,8).

Η παύση υποστήριξης θα έκανε αυ­τόματα τους υπολογιστές ευάλωτους σε επιθέσεις, ενώ και η εταιρεία Oracle, η οποία παρέχει τη συμπληρωματική υποστή­ριξη του λογισμικού Java, απαραίτητου για τις διαδικτυακές υπη­ρεσίες και τους web browsers, ζητά στις τελευταίες αναβαθμί­σεις αλλαγή του λειτουργικού για παλιές εγκαταστάσεις ΧΡ.

Πολ­λοί χρήστες φρόντισαν να συμμορφωθούν από τον φόβο επι­θέσεων, αλλά και για να δοκιμάσουν το νέο προϊόν που υπο­σχόταν να είναι ριζικά βελτιωμένο, σε σχέση με την όχι και τόσο καλή πορεία από τα ΧΡ κι έπειτα.

 • Αρχές Νοεμβρίου, στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού Forbes αποκαλύπτεται ότι στα νέα Windows είναι ενσωματωμέ­νοι μηχανισμοί, οι οποίοι παρακάμπτουν τις ρυθμίσεις του χρή­στη και εγκαθιστούν αυτόματα λογισμικό χωρίς την έγκρισή του!
Ταυτόχρονα, υπάρχει μόνιμα εγκατεστημένο πρόγραμμα, το οποίο αναφέρει όλα τα στοιχεία χρήσης, μαζί και με τα στοιχεία διαδικτυακής πλοήγησης στις βάσεις δεδομένων της Microsoft, χωρίς την έγκριση του χρήστη και χωρίς αυτός να μπορεί να αφαιρέσει την υπηρεσία αυτή.
 • Μάλιστα, σε τελευταία αναβάθ­μιση με την ονομασία Threshold2, η εταιρεία άλλαξε τις ονομα­σίες των υπηρεσιών αυτών, αλλά έδωσε τη δυνατότητα προσω­ρινής τουλάχιστον απενεργοποίησής τους, πλην όμως με την προειδοποίηση ότι η πλήρης διαγραφή τους θα προξενούσε προβλήματα στη χρήση των Windows 10.

Στην πραγματικότητα, κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτα σί­γουρος ότι είναι ασφαλής, καθώς υπάρχουν πάντα γκρίζες ζώνες στον προγραμματισμό των Windows που είναι απροσπέλαστες από όποιον δεν έχει εξαιρετικά εξειδικευμένες γνώσεις.

 • Πιθα­νότερο είναι ότι η κίνηση αυτή της εταιρείας αποτέλεσε και μια γενική δοκιμή για τις αντιδράσεις του κοινού, που δείχνει τη γε­νικότερη πρόθεση να περάσουν στο μέλλον σε εφαρμογές ανά­λογες με εκείνες που ο Όργουελ ονόμαζε «τηλεοθόνες» στο 1984 και με τις οποίες ο πληθυσμός παρακολουθούνταν σε κα­θημερινή βάση.

Παρέμβαση της NSA στις χρηματαγορές Οι «μετα-εγκληματίες της ψηφιακής εποχής»

Με δεδομένη την έλευση της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών ως αντίδοτο στη φοροδιαφυγή, μια πλατιά συζήτηση έχει ξεκινήσει στο Διαδίκτυο για τα προβλήματα ασφάλειας που θα μπορούσαν να προκληθούν.

 • Πρόσφατα, διαδικτυακό περιοδικό έφερε στο φως μια ξεχασμένη υπόθεση, σχετική με τις αποκαλύψεις του πράκτορα Σνόουντεν, για τον ρόλο της NSA στο παγκόσμιο τραπεζικό δίκτυο.

Σε μια αναφορά 300 σελίδων του 2013, από ειδική επιτροπή του Λευκού Οίκου προς τον πρόεδρο Ομπάμα, που δεν έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, αναφέρονταν ξεκάθαρες ενδείξεις ηλεκτρονικής παρέμβασης από κλιμάκια της NSA σε τραπεζικούς λογαριασμούς, μέχρι και κατευθείαν αλλαγή χρηματικών ποσών σε ατομικούς λογαριασμούς!

Η NSA φέρεται να απασχολεί αυτή τη στιγμή περί τους 1000 χάκερς, ενώ είναι γνωστό ότι πολλά κυκλώματα που κατασκευάζονται από βιομηχανίες της Δύσης βγαίνουν στην αγορά μόνο κατόπιν μυστικών συμφωνιών που εξασφαλίζουν ότι έχουν μέσα τους ανοιχτές «πόρτες» ή κρυφά κυκλώματα που διευκολύνουν την αθέατη πρόσβαση.
 • Το συγκεκριμένο τμήμα φέρεται να έχει καταφέρει εκτεταμένη διείσδυση στα δίκτυα συναλλαγών VSA και SWIFT, ενώ είναι γνωστό ότι τα ΑΤΜ είναι αρκετά παλιά τεχνολογία (1970), την οποία οι τράπεζες αρνούνται συστηματικά να αλλάξουν λόγω κόστους, αφήνοντας έτσι εκτεθειμένους τους καταθέτες.

Ήδη, εδώ και δύο χρόνια, η NSA χρηματοδοτεί έρευνες που αφορούν στον κβαντικό υπολογιστή, προκειμένου να μπορεί να χτυπήσει ακόμη και τους «σκληρότερους» στόχους.

 • Όπως καταγγέλλει το zerohedge, ο κίνδυνος εκτείνεται ακόμη και στην περίπτωση υποκλοπής ή διαγραφής χρηματικών ποσών, γεγονός που θα μπορούσε για παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί είτε για τη ματαίωση, είτε για την παρεμπόδιση μιας τρομοκρατικής ενέργειας ή άλλου τύπου δολιοφθοράς.

Πλην, όμως, με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαν στελέχη του μηχανισμού αυτού να αναπτύξουν παράλληλα κάποιες μορφές εγκληματικής δράσης υπό την προστασία και την κάλυψη του επίσημου κράτους των ΗΠΑ. Χαρακτηριστικά, ο John Rappaport αναφέρεται σε αυτούς τους μηχανισμούς ως «μετά-εγκληματίες» της ψηφιακής εποχής.

Αναγνώριση ρομπότ ως φυσικών προσώπων με νομική υπόσταση από την Ε.Ε.

Σε μια απρόσμενη κίνηση τον τελευταίο μήνα, η ευρωβουλευτής του Λουξεμβούργου, Mady Delvaux, εξέδωσε για λογαριασμό της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου μια αναφορά, στην οποία συζητείται η αναγκαιότητα να αναγνωρισθεί σε ορισμένα υψηλής τεχνολογίας, αυτόνομα ρομπότ, το νομικό δικαίωμα του «Ηλεκτρονικού Προσώπου».

 • Για πρώτη φορά αναγνωρίζονται τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η μαζική εισαγωγή ρομποτικής τεχνολογίας από νομική και άλλη άποψη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις αυτόνομων ρομποτικών μονάδων με υψηλής τεχνολογίας Τεχνητή Νοημοσύνη που θα έχει την ικανότητα εκμάθησης.
Είχαν προηγηθεί διάφορες συζητήσεις, εκτιμήσεις και φημολογίες στο Διαδίκτυο και αλλού, τον τελευταίο χρόνο, σχετικά με την άνοδο της ρομποτικής εργασίας και τη συνεισφορά της στην αυξανόμενη ανεργία των ανθρώπων εργατών, η οποία πλέον εγγίζει όχι μόνο χειρωνακτικές, αλλά και υψηλού επιπέδου εργασιακές θέσεις (λευκά κολάρα).
 • Χαρακτηριστικά, μια κρατική υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε μέσα στον Ιούνιο την πρόθεσή της να προσλάβει ένα αυτοδίδακτο ρομπότ, ικανό να αναλάβει την εξυπηρέτηση πελατών στο ανάλογο πόστο.
Τελικά, αποφασίστηκε να προσληφθεί η «θυλοειδής» (feminoid) ρομποτική μονάδα “Amelia” της εταιρείας IPSoft, με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία και θα αναλάβει καθήκοντα το φθινόπωρο στην αυτοδιοίκηση του Enfield, όπου ήδη έχουν χαθεί τουλάχιστον 300 θέσεις εργασίας από πέρυσι.
 • Κινήσεις σαν αυτές, αναμένεται να γενικευθούν σε όλη την ΕΕ στο προσεχές μέλλον και είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο πρέπει τώρα να ληφθεί μέριμνα σχετικά με διάφορες νομικές επιπλοκές, όπως π.χ. αστικές ευθύνες και κόστη από τυχόν ζημίες σε συναλλαγές μεσολαβημένες από αυτόνομα νοήμονα ανθρωποειδή, όπως και τυχόν απρόβλεπτες δικές τους κινήσεις.

Προτείνεται ήδη ένα είδος κοινωνικής ασφάλισης εκ μέρους των ιδιοκτητών και ειδικής φορολογίας. Πιθανόν η διαβούλευση γι’ αυτά τα θέματα να καθυστερήσει λόγω Brexit. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι κινούμαστε με αυξανόμενη ταχύτητα προς κοινωνίες τύπου Blade Runner.

Δόθηκε άδεια επαναφοράς νεκρών στη ζωή!

Δύο αμερικανικές εταιρείες κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν άδεια για πειράματα επαναφοράς στη ζωή ανθρώπων που έχουν κηρυχθεί εγκεφαλικά νεκροί. Πρόκειται για τις εταιρείες Bioquark και Revita Life Sciences, η δεύτερη από τις οποίες, από ό,τι μπορεί να δει κανείς και στο Google Map, έχει έδρα στην Ινδία, ενώ οι κλινικές δοκιμές αναμένεται να γίνουν σε κάποιο νοσοκομείο εκεί.

 • Στις επίσημες ανακοινώσεις στο site της ινδικής εταιρείας αναφέρεται ως επιστημονικός υπεύθυνος ο δρ. Himanshu Bansal, ο οποίος θα στρατολογήσει γι’ αυτόν τον σκοπό 20 ασθενείς που θα έχουν κηρυχθεί κλινικά νεκροί από τραύματα στον εγκέφαλο, για να διαπιστωθεί εάν τμήματα ή το σύνολο του νευρικού συστήματος μπορεί να επανέλθει.
Είναι γνωστό ότι, αν δεν υπάρχουν πρόσθετες βλάβες στην καρδιά ή και σε άλλα ζωτικά όργανα, άνθρωποι εγκεφαλικά νεκροί μπορούν να συντηρηθούν μέσω συσκευών, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου γυναίκες ολοκλήρωσαν τοκετό σε παρόμοια κατάσταση.
 • Οι δοκιμές θα περιλαμβάνουν χρήση ειδικών κοκτέιλ πεπτιδίων και ενέσεις πρωτογενών πολυδύναμων κυττάρων (stem cells), σε συνδυασμό με τεχνικές ενεργοποίησης των νευρικών κυττάρων που έχουν χρησιμοποιηθεί και σε ασθενείς με κώμα.

Οι ασθενείς θα παρακολουθούνται για διάστημα μηνών, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν σημάδια ανάνηψης, ιδίως στο πάνω μέρος του νωτιαίου μυελού, που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο καρδιακών και αναπνευστικών λειτουργιών.

 • Όπως δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Bioquark, δρ. Ira Pastor, η ομάδα ελπίζει ότι τα πολυδύναμα κύτταρα θα καταφέρουν να μεταλλαχθούν σε νέα υγιή κύτταρα παίρνοντας τη μορφή των περιβαλλόντων ιστών -μια διαδικασία, η οποία είναι γνωστό ότι γίνεται στη φύση σε ορισμένα ζώα που καταφέρνουν να αναγεννήσουν ολόκληρα χαμένα μέλη τους, όπως η σαλαμάνδρα ή ο αστερίας.

Η Revita Life Sciences έχει ήδη αναπτύξει παρόμοιες τεχνολογίες πολυδύναμων κυττάρων για την αντιμετώπιση καρδιακών προβλημάτων με αναγέννηση καρδιακού ιστού, οι οποίες δοκιμάστηκαν επιτυχώς σε ποντίκια.

 • Η Bioquark, επίσης, ειδικεύεται σε τεχνικές αντιστροφής του γήρατος και αποκατάστασης, με μια τεχνική που ονομάζει «συνδυαστική βιολογία» (BQ-A) και περιέχει κάποιου είδους επαναπρογραμματισμό τόσο σε επίπεδο γονιδίων, όσο και όλου του κυτταρικού βιοχημικού περιβάλλοντος, παρόμοιου με εκείνον που λαβαίνει χώρα κατά την έναρξη της ζωής ενός εμβρύου.

Νέα πατέντα «βαμπίρ» της Google.

 • Όπως φαίνεται, η Google τα τελευταία χρόνια έχει επιδοθεί στη δημιουργία και κατοχύρωση πλειάδας εφευρέσεων, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη κατηγορηθεί για πιθανές «αμαρτωλές» προεκτάσεις. Μόλις το 2014, είχε παρουσιάσει ένα είδος tatoo sticker, το οποίο μπορούσε να επικολλάται στον λαιμό και να εξυπηρετεί σαν αναμεταδότης.
Φέτος, πάλι, σε μια διαφορετική κατεύθυνση που αφορά βιολογικά δεδομένα, η νέα εφεύρεσή τους (αρ. αίτησης US20150342509) αφορά ένα περίεργο σύστημα που μπο-ρεί να φορεθεί σαν ρολόι και το οποίο, μέσω ενός ειδικού συστήματος ταχύτατου ψεκασμού νανο-σωματίων, ανοίγει δίοδο στο δέρμα και δρα σαν σύριγγα.
 • Μπορεί, έτσι, να αποσπά ελάχιστες ποσότητες αίματος, οι οποίες έπειτα στέλνονται σε ειδικό θάλαμο υπό πίεση για ανάλυση των επιπέδων γλυκόζης – πιθανόν, αργότερα, και άλλων συστατικών. Εξάλλου, οι σημερινές πρόοδοι στο επίπεδο μικρο-αναλύσεων (micro-fluidics) έχουν προχωρήσει μέχρι του σημείου τού να σμικρύνουν ένα πλήρες σετ αναλύσεων σε επίπεδο φορητής συσκευής.

Η Google έχει τελευταία στρέψει το ενδιαφέρον της σε ιατρικές τεχνολογίες, μετά και τη δημιουργία της νέας της θυγατρικής Alphabet. Ο προφανής λόγος είναι, βέβαια, η πρόοδος στον τομέα του cloud computing, όπως και του Διαδικτύου των Συσκευών (Internet of Things), σε συνδυασμό με τις μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της υγείας.

 • Το πραγματικό πρόβλημα, βέβαια, είναι η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και, μάλιστα, όταν αυτά αφορούν σε δεδομένα που αντιστοιχούν στη βιολογική υπογραφή του καθένα μας.

Κατά ορισμένους μελετητές, η διαρκής εξάπλωση των δικτύων αυτών ουσιαστικά δεν επιτρέπει την απόλυτη εξασφάλιση, ούτε την απόλυτη προστασία από υποκλοπές, πόσω μάλλον όταν σε όλα αυτά εμπλέκονται αναγκαστικά και διάφορες αμφίβολης πρόθεσης υπηρεσίες παρακολούθησης. Ως αποτέλεσμα, πολλοί ονομάζουν τις ευρεσιτεχνίες της Google «σημάδια του Θηρίου».

@ Θεοφάνης Ράπτης: Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Αεροναυτικής και Αστροναυτικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.Α.Σ.) Greek Startram Open Source Development Team. /Η.Ν.

 

ΤΕΧΝΟ ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ
Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Εκδότης: ΕΣΟΠΤΡΟΝ

Τεχνοφεουδαρχία

Ο Μεγάλος Αδελφός, με την παραδοσιακή μορφή της βίαιης καταστολής και του ωμού ελέγχου των μαζών, σύντομα θα αποτελεί πια παρελθόν.

Η συστηματική καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και η απόλυτη εξάρτηση των πολιτών από την τεχνολογία, η επικείμενη διείσδυση των μηχανών στην καθημερινή ζωή και η συγχώνευσή τους με το ανθρώπινο σώμα, ο γονιδιακός ανασχεδιασμός των ζώντων οργανισμών, το νέο διεθνές ασύρματο matrix διαρκούς πρόσβασης, ο απόλυτος έλεγχος της σκέψης μέσω της αποκωδικοποίησης των εγκεφαλικών και νευρωνικών σημάτων, αναγγέλλουν την έλευση της νέας μορφής παγκόσμιου ολοκληρωτισμού, της Τεχνοφεουδαρχίας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο