ΙΛΥΔΑ: Ελκυστική παραμένει η αποτίμηση της μετοχής

ΙΛΥΔΑ

Η μετοχή της Ilyda ΙΛΥΔΑ διαπραγματεύεται στα 1,75 ευρώ με άνοδο 2,34%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,79 ευρώ και η στήριξη στα 1,65 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 14,90 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, έχοντας πραγματοποιήσει στις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1,49 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,66 ευρώ), αναμένοντας σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα υψηλότερες τιμές.

ΙΛΥΔΑ

Ελκυστική η αποτίμηση της, με σημαντικό έως κραυγαλέο discount έναντι των άλλων εταιρειών του κλάδου της. 

Ένωση εταιρειών «Vodafone – Ίλυδα» υπέγραψε σύμβαση αξίας 13.392.000 ευρώ με το υπουργείο Παιδείας για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων».

Στο πλαίσιο του έργου η ανάδοχος ένωση εταιρειών θα προσφέρει το λογισμικό όλων των υποσυστημάτων που απαρτίζουν ένα σύγχρονο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου (ΟΠΣΦ), προκειμένου να προσφερθεί στα 25 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Αρχικά ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, προσαρμόσει και παραμετροποιήσει το σύνολο των υποσυστημάτων του ΟΠΣΦ σε ένα πιλοτικό ΑΕΙ που θα επιλέξει η Αναθέτουσα Αρχή.

Στη συνέχεια, ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, προσαρμόσει και παραμετροποιήσει το ΟΠΣΦ και στα υπόλοιπα Ιδρύματα που θα το επιλέξουν. Στόχοι του έργου είναι:

–  Η κάλυψη των αναγκών του συνόλου των γραμματειών των προπτυχιακών  και μεταπτυχιακών προγραμμάτων παρέχοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς κάθε πολίτη που αναζητεί πληροφόρηση ή συναλλάσσεται με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα με έμφαση σε προσωποποιημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες – φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) και στα μέλη του Διδακτικού προσωπικού.

Η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

Σε κοινοπραξία με την Nova είναι το μόνο σχήμα που έχει καταθέσει προσφορά στο σκέλος του διαγωνισμού του Υπουργείου Υγείας για την μηχανογράφηση των νοσοκομείων (δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας για την κεντροποιημένη διαχείριση προμηθειών όλων των κρατικών νοσοκομείων). Το έργο είναι προϋπολογισμού αρκετών εκατ. ευρώ.

ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι η διοίκηση της εταιρείας ταλαιπωρήθηκε εξαιρετικά από το ΦΕΣΙ που της φόρεσε η ΑΛΤΕΡ (το κανάλι του Κουρή) ύψους 5 εκατ. ευρώ(!!!!) και που υποχρεωτικά ανέλαβε εκείνη να ξεχρεώσει στις δανείστριες. ΑΥΤΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΙΛΥΔΑ

2023 – Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας υποχώρησε από τα 4,35 στα 4,11 εκατ. ευρώ. ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΦΕΤΟΣ

ΤΟ EBITDA διευρύνθηκε από το 1,49 στο 1,825 εκατ. ευρώ.

ΤΑ καθαρά κέρδη υποχώρησαν από το 1,285 στο 1,147 εκατ. ευρώ, καθώς στη χρήση του 2022 είχε λογιστικοποιηθεί μη λειτουργικό κέρδος ύψους 479 χιλ. ευρώ (κούρεμα δανείων).

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ είχαμε αύξηση από 0,806 εκατ. σε 1,137 εκατ. ευρώ ή +41%.

Στις 31 Δεκεμβρίου του 2023, τα ίδια κεφάλαια της είχαν ενισχυθεί κατά 1,35 εκατ. περίπου και διαμορφωθεί στα 7,8 εκατ. ευρώ.

Με θετικό καθαρό ταμείο στα 1,2 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία (βλ. εδώ) διεκδικεί μερίδιο από τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης ενώ εισέρχεται σε νέες αγορές λογισμικού, που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση απορριμμάτων.

Σε κοινοπραξία με την Vodafone είναι το μόνο σχήμα που έχουν κατεβεί στο διαγωνισμό e-University (προϋπολογισμού 11 εκατ. ευρώ), έργο το οποίο αφορά τη δημιουργία «εθνικού φοιτητολογίου». Η Ίλυδα διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε έργα των Υπουργείων της Παιδείας και της Υγείας.

Σε κοινοπραξία με την Nova είναι το μόνο σχήμα που έχει καταθέσει προσφορά στο σκέλος του διαγωνισμού του Υπουργείου Υγείας για την μηχανογράφηση των νοσοκομείων (δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας για την κεντροποιημένη διαχείριση προμηθειών όλων των κρατικών νοσοκομείων). Το έργο είναι προϋπολογισμού αρκετών εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω έργα θα αρχίσουν σύντομα να υλοποιούνται ενισχύοντας τον κύκλο εργασιών της που κινείται σε χαμηλά επίπεδα.

Ποιος ηγείται της εταιρείας

ΠΟΙΟΣ ΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ανυφαντάκης Βασίλειος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) Είναι  πτυχιούχος  Μαθηματικός  και  κατέχει  μεταπτυχιακό  δίπλωμα  στην  επιστήμη  της Πληροφορικής (M.Sc. in Computer Science, University of Michigan, Ann Arbor, ΗΠΑ), με ειδίκευση  στην  ανάπτυξη  πληροφοριακών  συστημάτων  (Software  Engineering).  Έχει εκπονήσει  την  μεταπτυχιακή  του  εργασία  (M.Sc.  Thesis)  στον  τομέα  των  βάσεων δεδομένων  (RDBMS)  και  στην  έξυπνη  διαχείριση  δεδομένων.  Είναι  μέλος  της  ΕΠΥ (Εταιρεία επιστημόνων Πληροφορικής) και γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα. Είναι υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση και έχει επίσης διακριθεί και τιμηθεί με υποτροφίες για όλα τα έτη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του σπουδών. Είναι  ιδρυτικό  μέλος  και  Πρόεδρος  της  ΙΛΥΔΑ,  απασχολείται  σε  αυτήν  ως  υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού από την ίδρυση της. Παράλληλα ήταν ιδρυτικό μέλος και μέτοχος στην εταιρεία Unitel Ελλάς Α.Ε. (Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες) και είναι ιδρυτικό μέλος της  εταιρείας  Dioscourides  Α.Ε.  (Διάθεση  Εξειδικευμένου  Λογισμικού  Διακίνησης Φαρμακευτικών Προϊόντων).

Απόδοση μηνός +12,54%

Απόδοση 3μηνου +23,67%

Απόδοση 6μηνου +32,58%

Απόδοση από 1/1 +29,63%

Απόδοση 52 εβδομάδων +41,70%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,02 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,11 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,90

P/BV 1,94

P/Ettm 12,54

EV/EBITDAttm* 7,51

EV/Sales* 3,33

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

ΙΛΥΔΑ-Ελεύθερες ταμειακές ροές: 851.829 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 930.906 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,27

ROE +14,70%

ROA +11,59%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 100,72%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 5,64%

Κεφαλαιοποίηση: 15,11 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο