ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κάτι καλό ετοιμάζεται εδώ…

Αμείωτο παραμένει το επενδυτικό ενδιαφέρον στο χρηματιστήριο, με αυτό να διαχέεται σε μετοχές τόσο της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όσο και της μεσαίας και μικρής, προϊδεάζοντας για ακόμη υψηλότερες τιμές.

Η ολοκλήρωση των ανακοινώσεων από τις εισηγμένες των οικονομικών αποτελεσμάτων για την χρήση του 2023, έδωσε μία πλήρη εικόνα για τις οικονομικές τους επιδόσεις, με ορισμένες από αυτές να αφήνουν υποσχέσεις και για την φετινή χρονιά.

Μία από τις εταιρείες στο χρηματιστήριο που εξέπληξε θετικά για τις οικονομικές της επιδόσεις το 2023, δημιουργώντας μάλιστα προσδοκίες και για το έτος που διανύουμε, είναι η ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Οι επιδόσεις του 2023

Η εταιρεία για την οικονομική χρήση του 2023 πραγματοποίησε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων και κερδοφορίας, με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 213,56 εκατ. ευρώ από 156,13 εκατ. ευρώ το 2022, τα EBITDA στα 16,5 εκατ. ευρώ από 11,1 εκατ. ευρώ το 2022, και τα καθαρά κέρδη στα 8,05 εκατ. ευρώ από 6,54 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η εταιρεία υπέρ τριπλασίασε το μέρισμα για την χρήση του 2023, στα 0,8212 ευρώ (καθαρό).

Επίσης, σημαντική βελτίωση πραγματοποίησε και ο δείκτης E.V.A. (Economic Value Added), σύμφωνα με τον οποίο παρακολουθούνται τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας, τα οποία λαμβάνουν υπόψη και το κόστος των απασχολουμένων κεφαλαίων.

Ο δείκτης υπολογίζεται ως εξής:

E.V.A.=Λειτουργικό Κέρδος-(WACC*Σύνολο Απασχολουμένων Κεφαλαίων) όπου WACC: Σταθμισμένο Μέσο κόστος κεφαλαίου.

Ο δείκτης E.V.A. της εταιρείας βάσει των εσωτερικών στοιχείων για το 2023 ανήλθε στα 7.755.528 ευρώ, από 4.558.401 ευρώ που ήταν το 2022.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με μονοψήφιο P/E (7,47, κλείσιμο 10/5), με το EV/EBITDA να ανέρχεται στο 4,86, με την απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων στο 15,12%, και το ROA στο 6,48%.

Ιδία Κεφάλαια: 53,27 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 8,14

P/BV 1,13

P/Ettm 7,47

EV/EBITDA* 4,86

EV/Sales* 0,38

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,22

Ελεύθερες ταμειακές ροές: –18,99 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 360.022 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,34

ROE +15,12%

ROA +6,48%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 47,61%

Συντελεστής Μόχλευσης* 27,35%

FCF Yield* αρνητικό

Προοπτικές

H ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ανέλαβε ως εισαγωγέας των μοτοσυκλετών KTM, Husqvarna, GasGas και MV Agusta για την ελληνική αγορά, μετά από σχετική συμφωνία που υπέγραψε με τις αντίστοιχες εταιρίες, μέλη του Ομίλου PIERER Mobility AG. Ο Όμιλος PIERER Mobility AG είναι από τους κορυφαίους κατασκευαστές μηχανοκίνητων δίτροχων στην Ευρώπη, διαθέτοντας στην αγορά την πλήρη σειρά premium μοτοσυκλετών KTM, Gasgas και Husqvarna. Επίσης ξεκίνησε η αντιπροσώπευση των αγροτικών ελκυστήρων Hattat, ως μία προσιτή και αξιόπιστη λύση για εργασίες σε οπωρώνες, αμπελώνες και ελαιώνες.

Η Επιχειρηματική Μονάδα Καινοτομίας «Innovation Business Unit» προχωράει στη σταδιακή υλοποίηση του project EcoShift που εστιάζει σε λύσεις ηλεκτροκίνησης, αποθήκευσης ενέργειας και ανακύκλωσης με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και εντός του 2024 θα είναι έτοιμο προς διάθεση το ηλεκτρικό σκούτερ δικής της σχεδίασης και κατασκευής.

Τέλος, για το 2024 όλες οι επιχειρηματικές μονάδες της εταιρείας προβλέπουν ισχυρή ανάπτυξη, με τις πωλήσεις να φτάνουν σε νέα ιστορικά υψηλά.

Διαγραμματικό ενδιαφέρον

Η μετοχή έκλεισε στις 10/5 στα 9,20 ευρώ με άνοδο 1,77%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, παραμένοντας όμως πολύ κοντά στην ακύρωση αυτής, ολοκληρώνοντας μάλιστα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (9,13 ευρώ) και τον ΚΜΟ200 ημερών (9,17 ευρώ).

Στις αρχές του μήνα, η μετοχή πραγματοποίησε «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που θεωρητικά σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές. Και αναφέρουμε θεωρητικά, καθώς το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε double bottom, δηλαδή η δημιουργία διπλού πυθμένα ο οποίος προειδοποιεί για αλλαγή στην τάση, και αποτελεί πλέον σημαντική στήριξη (8,30 ευρώ) με την αντίσταση να βρίσκεται στα 9,72 ευρώ.

Η μετοχή διατηρεί το σήμα αγοράς, με την προσοχή πλέον να εστιάζεται στην ακύρωση του «death cross», καθώς και στην ακύρωση της πτωτικής τάσης λίγο πάνω από το επίπεδο των 9,50 ευρώ.

Απόδοση μηνός -5,54%

Απόδοση 3μηνου -7,82%

Απόδοση 6μηνου +3,60%

Απόδοση από 1/1 -3,56%

Απόδοση 52 εβδομάδων +25%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,65 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 7,26 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση: 65,04 εκατ. ευρώ

χρηματιστήριο

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

χρηματιστήριο

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο