Κινήσεις πανικού στο Χ.Α.-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΚΤΕΡ, ΑΒΑΞ, ΠΕΡΦ, ΒΙΟΣΚ, και ΙΚΤΙΝ

Νέες απώλειες καταγράφηκαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.168,45 μονάδες με πτώση 1,96%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 82,21 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 3,19 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 19 έκλεισαν ανοδικά, 86 πτωτικά, και 56 παρέμειναν αμετάβλητες.

Αρνητικά πρόσημα σημειώθηκαν για ακόμη μία συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με την πλειοψηφία των επενδυτών να ρευστοποιούν μετοχές από την μεγάλη, μεσαία, και μικρή κεφαλαιοποίηση, ακόμη και μετοχές εταιρειών που ικανοποίησαν με τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου.

Μεγαλύτερη άνοδος

Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Ο γενικός δείκτης τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης πραγματοποίησε ήπιες διακυμάνσεις, με τις απώλειες να διευρύνονται στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και σημείωσε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.166,89 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο τέλος στο 1 προς 4,5.

Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Is #China to blame for the rise in US long rates? China has cut its holdings in US Treasuries to $822bn, lowest level since 2009. Beijing has been selling $300bn in Treasuries since 2021, & pace of Chinese selling has been faster in recent months, Apollos’s Slok has calculated. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Πτωτικά κινήθηκε και σήμερα ο γενικός δείκτης, προσεγγίζοντας τον ΚΜΟ200 ημερών (1.163 μονάδες), με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.221 μονάδες, και η στήριξη στις 1.127 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 18,97 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,01 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με απώλειες έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.978 μονάδες, και την στήριξη στις 2.745 μονάδες.

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.070 μονάδες, και την στήριξη στις 1.915 μονάδες.

Απώλειες κατέγραψε και σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, παραμένοντας κάτω από τον ΚΜΟ200 ημερών (901,32 μονάδες), με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 927,0 μονάδες και την στήριξη στις 837,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 14,31 εκατ. τεμάχια, έναντι 16,59 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΕΚΤΕΡ έκλεισε στα 2,76 ευρώ με άνοδο 26,60%, δημιουργώντας gap στα 2,18 ευρώ, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,85 ευρώ, και η στήριξη στα 2,27 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 85,37 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +1,47%

Απόδοση 3μηνου +61,40%

Απόδοση 6μηνου +87,12%

Απόδοση από 1/1 +79,22%

Απόδοση 52 εβδομάδων +97,14%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,34 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,275 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 23,83 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 2,14

P/BV 1,29

P/Ettm 5,54

EV/EBITDA* 2,50 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 8,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 1,45 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,93

ROE +21,70%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 78,84%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 25,95%

Κεφαλαιοποίηση: 31,05 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΑΒΑΞ έκλεισε στα 1,302 ευρώ με πτώση 1,36%, έχοντας σταθεροποιηθεί στα τρέχοντα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,41 ευρώ, και η στήριξη στα 1,28 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 137,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -15,12%

Απόδοση 3μηνου +3,17%

Απόδοση 6μηνου +56,68%

Απόδοση από 1/1 +71,32%

Απόδοση 52 εβδομάδων +70,64%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,786 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,702 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 148,17 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,03

P/BV 1,27

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 5,60 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,39 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 29,48 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -28,83 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 6,37

ROE +2,31%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,59%

Συντελεστής Μόχλευσης* 65,98%

FCF Yield* 15,69%

Κεφαλαιοποίηση: 187,90 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΠΕΡΦ έκλεισε στα 3,965 ευρώ με πτώση 0,13%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,21 ευρώ, και η στήριξη στα 3,86 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 14,15 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -14,27%

Απόδοση 3μηνου -13,43%

Απόδοση 6μηνου +4,34%

Απόδοση από 1/1 +14,27%

Απόδοση 52 εβδομάδων +16,62%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,14 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,23 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 21,03 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,52

P/BV 2,61

P/Ettm 15,27

EV/EBITDA* 9,44 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,96 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -292.619 ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,67

ROE +9,14%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 78,46%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 3,56%

Κεφαλαιοποίηση: 55,12 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΒΙΟΣΚ έκλεισε στα 1,04 ευρώ με πτώση 0,48%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία ανοδικής διάσπασης και σταθεροποίησης πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,038 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,06 ευρώ, και η στήριξη στα 0,96 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 32,16 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -8,77%

Απόδοση 3μηνου +15,04%

Απόδοση 6μηνου +68,83%

Απόδοση από 1/1 +52,49%

Απόδοση 52 εβδομάδων +89,09%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,31 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,552 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 13,71 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,80

P/BV 1,30

P/Ettm 24,88

EV/EBITDA* 13,98 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,56 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 717.221 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -605.027 ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,04

ROE +0,31%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 66,59%

Συντελεστής Μόχλευσης* 34,20%

FCF Yield* 4,01%

Κεφαλαιοποίηση: 1788 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΙΚΤΙΝ έκλεισε στα 0,478 ευρώ με άνοδο 4,82%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης, ολοκληρώνοντας γι’ ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,50 ευρώ, και η στήριξη στα 0,456 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 164,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -23,40%

Απόδοση 3μηνου -18,29%

Απόδοση 6μηνου -18,85%

Απόδοση από 1/1 -1,85%

Απόδοση 52 εβδομάδων +1,70%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,734 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,453 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 46,94 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 0,41

P/BV 1,16

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 25,59 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 12,01 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,3 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -2,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,60

ROE –4,68%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 38,59%

Συντελεστής Μόχλευσης* 50,73%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 54,65 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Μικτά πρόσημα πραγματοποίησαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,812% με πτώση 1,74%, και του δεκαετούς στο 4,373% με πτώση 0,28%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο