Κλουκίνας – Λάππας: Απορροφά τον κλάδο ακινήτων της ΚΛΜ ΑΤΕ

  Η Κλουκίνας – Λάππας ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων αφενός της εταιρείας και αφετέρου της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας της μερικής διάσπασης του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στη  διασπώμενη, με απορρόφηση του εν λόγω κλάδου από την εταιρεία και μεταβίβαση σε αυτήν του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου των ακινήτων της διασπώμενης εταιρείας.

  Η μερική διάσπαση πραγματοποιείται, με γνώμονα το συμφέρον τόσο της διασπώμενης, όσο και της επωφελούμενης και των μετόχων της, στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρύτερης στρατηγικής του oμίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία, προς τον σκοπό οργανωτικού διαχωρισμού των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ομίλου.

  Με την εν λόγω πράξη εταιρικού μετασχηματισμού η εταιρεία διαχωρίζει τις ενεργειακές δραστηριότητες από τις ιδιοκτησίες και δραστηριότητες των ακινήτων, επιδιώκεται δε ο οργανωτικός διαχωρισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Επωφελούμενης για τη βέλτιστη αξιοποίηση του  κλάδου, μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη μιας νέας προοπτικής.

  Η εταιρεία θα μεγιστοποιήσει την αξιοποίηση των υποδομών της, θα απελευθερώσει πόρους εστιάζοντας στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της, η δε Διασπώμενη θα έχει ευελιξία στη διαδικασία λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων σε σχέση με τον κλάδο ενέργειας και θα λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις οι οποίες δεν θα επηρεάζουν την εταιρεία.

  Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η 30η Ιουνίου 2023 ορίστηκε ως ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού για τους σκοπούς της μερικής διάσπασης.

  Από την 1.7.2023, ήτοι την επόμενη ημέρα του ισολογισμού μετασχηματισμού, βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθεί η μερική διάσπαση και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής της, όλες οι πράξεις και συναλλαγές που θα γίνουν από την διασπώμενη και που θα αφορούν στον κλάδο, θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της επωφελούμενης και όχι της Διασπώμενης.

  Η ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων.

  Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
  Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο