«Λειψανδρία» στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΑΛΜΥ, ΕΛΧΑ, ΑΤΤΙΚΑ, ΜΙΝ, και ΙΚΤΙΝ`

χρηματιστήριο

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.407,03 μονάδες με πτώση 0,97%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 78,66 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 5,38 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 42 έκλεισαν ανοδικά, 67 πτωτικά, και 50 παρέμειναν αμετάβλητες.

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, χωρίς όμως να επικρατήσει πανικός, μιας και ο όγκος που πραγματοποιήθηκε ήταν αισθητά χαμηλότερος αυτού των προηγούμενων συνεδριάσεων, αποτυπώνοντας την πρόθεση αρκετών επενδυτών να τηρήσουν στάση αναμονής.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος, διευρύνοντας τις απώλειες του στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο τέλος στις 1.407,03 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,6.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Eurozone core #inflation unexpectedly sticky: Headline CPI slows to +2.5% in June from 2.6% in May, in line w/forecasts. However, core inflation unchg at 2.9% – a notch higher than forecasted. Experts had expected it to cool to 2.8%. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε σήμερα Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται αισθητά χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.435 μονάδες, και η στήριξη στις 1.384 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 16,06 εκατ. τεμάχια, έναντι 27,35 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.553 μονάδες, και την στήριξη στις 3.331 μονάδες.

χρηματιστήριο

Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.212 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.338 μονάδες και την στήριξη στις 1.198 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 7,78 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,49 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Alumil ΑΛΜΥ έκλεισε στα 2,66 ευρώ με πτώση 1,48%, παρουσιάζοντας σήμερα αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,68 ευρώ με την επόμενη στα 2,95 ευρώ και η στήριξη στα 2,47 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 16,07 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή δεν κατάφερε σήμερα να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να στρέφεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,71 ευρώ) και του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (2,73 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτούς, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μετοχή στα μέσα του προηγούμενου μήνα πραγματοποίησε «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που αυξάνει μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΑΛΜΥ

Απόδοση μηνός -2,56%

Απόδοση 3μηνου +3,10%

Απόδοση 6μηνου -15,56%

Απόδοση από 1/1 -13,36%

Απόδοση 52 εβδομάδων -8,28%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,26 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,10 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 66,21 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,04

P/BV 1,30

P/Ettm 45,16

EV/EBITDAttm* 6,85

EV/Sales* 0,55

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 4,17

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 6,81 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 11,38 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,21

ROE +2,88%

ROA +0,50%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,06%

Συντελεστής Μόχλευσης* 66,98%

FCF Yield* 7,90%

Κεφαλαιοποίηση: 86,22 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Elvalhalcor ΕΛΧΑ έκλεισε στα 1,86 ευρώ με πτώση 1,90%, εμφανίζοντας σήμερα αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,89 ευρώ με την επόμενη στα 2,03 ευρώ και η στήριξη στα 1,77 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 182,0 χιλ. τεμάχια.

Μειωμένο παρουσιάστηκε σήμερα το αγοραστικό ενδιαφέρον για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), και την ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (1,90 ευρώ) και του ΚΜΟ200 ημερών (1,93 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτούς, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μετοχή στα μέσα του προηγούμενου μήνα πραγματοποίησε «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που αυξάνει μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για χαμηλότερες τιμές.

ΕΛΧΑ

Απόδοση μηνός -2,52%

Απόδοση 3μηνου -1,59%

Απόδοση 6μηνου -2,11%

Απόδοση από 1/1 +0,54%

Απόδοση 52 εβδομάδων -8,60%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,435 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,568 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 939,61 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,50

P/BV 0,74

P/Ettm 24,49

EV/EBITDAttm* 6,31

EV/Sales* 0,46

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,40

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 174,79 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από -125,06 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,46

ROE +3,03%

ROA +1,22%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,98%

Συντελεστής Μόχλευσης* 46,40%

FCF Yield* 25,04%

Κεφαλαιοποίηση: 697,94 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Attica Group ΑΤΤΙΚΑ έκλεισε στα 2,40 ευρώ με πτώση 0,41%, συνεχίζοντας να εμφανίζει στις τελευταίες συνεδριάσεις αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,65 ευρώ και η στήριξη στα 2,23 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 38,96 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή μετά την ανοδική της κίνηση το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζει αδυναμία συνέχισης αυτής, με την προσοχή να εστιάζεται στην σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,35 ευρώ) και τον ΚΜΟ200 ημερών (2,37 ευρώ), και την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΑΤΤΙΚΑ

Απόδοση μηνός +4,35%

Απόδοση 3μηνου +3,45%

Απόδοση 6μηνου +20,60%

Απόδοση από 1/1 +20,91%

Απόδοση 52 εβδομάδων -7,34%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,75 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,86 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 495,66 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,04

P/BV 1,18

P/Ettm 15,20

EV/EBITDAttm* 8,46

EV/Sales* 1,82

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 3,84

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 9,88 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 21,03 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,51

ROE +7,75%

ROA +3,08%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 43,39%

Συντελεστής Μόχλευσης* 49,46%

FCF Yield* 1,69%

Κεφαλαιοποίηση: 583,59 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Minerva ΜΙΝ έκλεισε στα 0,66 ευρώ με άνοδο 14,78%, συνεχίζοντας να εκπλήσσει θετικά στις τελευταίες συνεδριάσεις, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,66 ευρώ με την επόμενη στα 0,82 ευρώ και η στήριξη στα 0,53 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 5,85 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή πραγματοποίησε και σήμερα αυξημένο όγκο ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του «death cross» που δημιουργήθηκε στις αρχές του προηγούμενου μήνα, δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (0,59 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,55 ευρώ), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες μεσοπρόθεσμα για υψηλότερα επίπεδα.

ΜΙΝ

Απόδοση μηνός +32

Απόδοση 3μηνου +2,33%

Απόδοση 6μηνου +26,92%

Απόδοση από 1/1 +24,53%

Απόδοση 52 εβδομάδων +38,66%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,98 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,40 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 4,33 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,70

P/BV 0,94

P/Ettm 206,25

EV/EBITDAttm* 8,32

EV/Sales* 1,15

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 6,72

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 644.000 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 94.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 5,42

ROE +0,46%

ROA +0,07%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 15,77%

Συντελεστής Μόχλευσης* 79,85%

FCF Yield* 15,74%

Κεφαλαιοποίηση: 4,09 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΙΚΤΙΝΟΣ ΙΚΤΙΝ έκλεισε στα 0,36 ευρώ με πτώση 0,55%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική του τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,406 ευρώ και η στήριξη στα 0,349 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 104,0 χιλ. τεμάχια.

Συνεχίζει να προβληματίζει διαγραμματικά η μετοχή, η οποία δείχνει να σταθεροποιείται πέριξ της λογιστικής της αξίας.

ΙΚΤΙΝ

Απόδοση μηνός -13,36%

Απόδοση 3μηνου -23,73%

Απόδοση 6μηνου -21,57%

Απόδοση από 1/1 -21,48%

Απόδοση 52 εβδομάδων -37,61%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,734 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,339 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 41,54 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,36

P/BV 0,99

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDAttm* 344,79

EV/Sales* 3,63

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 188,65

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -2,64 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από -433.807 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,88

ROE 18,29%

ROA 6,34%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 34,83%

Συντελεστής Μόχλευσης* 54,48%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 41,15 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,222% με πτώση 1,86%, και του δεκαετούς στο 3,711% με πτώση 1,17%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο