Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χ.Α.- Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΒΙΟ και CENER

  • Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε μικρής έκστασης ρευστοποιήσεις σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο γενικός δείκτης να κινηθεί σε αρνητικό έδαφος κυρίως στο δεύτερο μισό της διαπραγμάτευσης, όπου και σημείωσε στο κλείσιμο ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.268,52 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,7.

Mε τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.268,52 μονάδες με απώλειες 0,71%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 79,68 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 14,17 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 43 έκλεισαν ανοδικά, 74 πτωτικά, και 41 παρέμειναν αμετάβλητες.

Trending

 

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

The S&P 500 (orange) vs net Fed liquidity (blue). Markets & Mayhem @Mayhem4Markets

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα. Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα παραμείνει σήμερα κλειστό λόγω αργίας.

Πτωτικά κινήθηκε σήμερα ο γενικός δείκτηςπαραμένοντας παρόλα αυτά πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείταικαι με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.315 μονάδες, και η στήριξη στις 1.151 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 17,52 εκατ. τεμάχια, έναντι 30,89 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείταικαι με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.361 μονάδες, και την στήριξη στις 2.787 μονάδες.

Με απώλειες έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείταικαι με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.015 μονάδες, και την στήριξη στις 1.447 μονάδες.

Πιέσεις δέχθηκε ο τραπεζικός δείκτης, παραμένοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.087 μονάδες, και την στήριξη στις 879 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 10,44 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,03 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της BIO έκλεισε στα 6,01 ευρώ με πτώση 2,91%, ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,40 ευρώ, και η στήριξη στα 5,83 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 185,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +21,17%

Απόδοση 3μηνου +41,75%

Απόδοση 6μηνου +45,52%

Απόδοση από 1/1 +50,06%

Απόδοση 52 εβδομάδων +78,87%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,34 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,19 ευρώ

Καθαρή Θέση: 1,9 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 6,48

P/BV 0,93

P/Ettm 5,85

EV/EBITDA5,57 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA3,17 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -330,7 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022, από -120,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 2,42

ROE +22,29%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,92%

Συντελεστής Μόχλευσης* 55,04%

FCF Yield* αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 1,56 δισ. ευρώ

Η μετοχή της CENER έκλεισε στα 6,20 ευρώ με πτώση 1,27%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνηςμε το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,37 ευρώ, και η στήριξη στα 5,36 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 254,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +24,25%

Απόδοση 3μηνου +77,40%

Απόδοση 6μηνου +97,14%

Απόδοση από 1/1 +105,30%

Απόδοση 52 εβδομάδων +126,69%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,34 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,325 ευρώ

Καθαρή Θέση: 341,6 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2022)

BV 1,80

P/BV 3,45

P/Ettm 19,51

EV/EBITDA11,82 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA3,20 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: –168,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2022 από 68,8 εκατ ευρώ την αντίστοιχη οικονομική χρήση του 2021.

Ξένα/Ιδία 3,97

ROE +20,48%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 22,30%

Συντελεστής Μόχλευσης* 56,19%

FCF Yield αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 1,18 δισ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,47% με πτώση 1,59%, και του δεκαετούς στο 3,782% με πτώση 0,98%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο