Με κέρδη ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΕΣΥΜΒ, ΙΝΛΟΤ, ΜΟΤΟ, ΜΥΤΙΛ, και ΕΒΡΟΦ

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.400,61 μονάδες με πτώση 1,12%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 1,24%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 130,2 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 27,64 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 17 έκλεισαν ανοδικά, 98 πτωτικά, και 45 παρέμειναν αμετάβλητες.

Αρνητικά πρόσημα εκδηλώθηκαν σήμερα στο χρηματιστήριο, με τις απώλειες σε ορισμένες μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης να είναι σημαντικές, χωρίς όμως μέχρι στιγμής αυτές να προκαλούν κάποια ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς ο πραγματοποιηθέν όγκος κινήθηκε για ακόμη μία μέρα σε χαμηλά επίπεδα.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε θετικό έδαφος στο πρώτο μισό της συνεδρίασης όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.423,83 μονάδες, διαγράφοντας τα κέρδη του στην συνέχεια, με τις ρευστοποιήσεις να αυξάνονται στο δεύτερο μισό της διαπραγματεύσεις, φθάνοντας έως το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1.395,54 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 5,8.

Στο 44% διαμορφώθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς έναντι 28% την προηγούμενη εβδομάδα, με την μετοχή της ΑΛΦΑ να είναι η μόνη από τις συστημικές που έκλεισε με σήμα πώλησης.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

The playbook in equities is significantly altered in the new inflation regime. Utilities high interest expense likely significantly reduces the sectors normal defensive appeal. Gina Martin Adams @GinaMartinAdams

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα strong sell, ο δείκτης S&P 500 με σήμα neutral, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα neutral, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Με εβδομαδιαία κέρδη έκλεισε ο Γενικός Δείκτης έπειτα από δύο αρνητικές εβδομάδες στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.261 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 117,9 εκατ. τεμάχια, έναντι 135,9 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 2,02%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαιές απώλειες 1,13%, παραμένοντας με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και η στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 3,23%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες, και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 69,28 εκατ. τεμάχια έναντι 97,09 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των ενενήντα εβδομάδων.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Euroconsultans ΕΣΥΜΒ έκλεισε στα 1,23 ευρώ με πτώση 2,77%, χωρίς να καταφέρει να διατηρήσει έως το τέλος τα πρωινά του κέρδη, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,31 ευρώ με την επόμενη στα 1,44 ευρώ και η στήριξη στα 1,19 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 45,59 χιλ. τεμάχια.

Ικανοποίησαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για την οικονομική χρήση του 2023, κάτι όμως που δεν αποτυπώθηκε μέχρι την λήξη της συνεδρίασης και στην μετοχή, καθώς αρκετοί επενδυτές εκμεταλλεύθηκαν τα πρωινά κέρδη και προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις.

ΕΣΥΜΒ

Ο κύκλος  εργασιών του Ομίλου «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» το 2023 διαμορφώθηκε σε € 5,071 εκ. έναντι  € 4,724  εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένος κατά 7,3%.

Το  γεγονός της υλοποίησης των έργων από ίδιους πόρους- αντανακλώντας την  τεχνογνωσία και εξειδίκευση του Ομίλου, ταυτόχρονα με τη συγκράτηση του κόστους λειτουργίας, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του περιθωρίου EBITDA του Ομίλου σε 54% έναντι 40% το 2022 και τη διαμόρφωσή του EBITDA το 2023, σε € 2,7 εκ. έναντι € 1,9 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένο κατά 42 %, υπερβαίνοντας σημαντικά τις προβλέψεις της Διοίκησης.

Τα κέρδη προ φόρων του 2023, ανήλθαν στο ποσό των € 2,455 εκ., έναντι € 1,706 εκ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αυξημένα κατά 44%, ενώ, ταυτόχρονα, αντιστοιχούν στο 48,5% του κύκλου εργασιών έναντι 36% το 2022. Τα κέρδη μετά από φόρους, ανέρχονται σε € 2,091 εκ. έναντι € 1,578 εκ. το 2022, αυξημένα και αυτά 32% από τα αντίστοιχα περσινά.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος πέτυχε εντυπωσιακή μείωση του συνολικού δανεισμού, ο οποίος μειώθηκε κατά € 1.789 χιλ. και ανέρχεται στα € 1.043 χιλ. (και αφορά μόνο υποχρεώσεις από μισθώσεις) έναντι € 2.833 χιλ. την 31/12/2022. Ταυτόχρονα, τα ταμειακά διαθέσιμα υπερβαίνουν τον τραπεζικό δανεισμό και, συνεπώς, ο Όμιλος έχει αρνητικό καθαρό χρέος. Αξίζει να αναφερθεί ότι, σημαντική μείωση της τάξης του 20%, έχει γίνει στα έξοδα διάθεσης και διοίκησης του Ομίλου τα οποία από € 625 χιλ. το 2022, διαμορφώθηκαν σε € 495 χιλ. το 2023.

Αναφορικά με την καθαρή θέση της Εταιρίας αυτή ανέρχεται πλέον σε € 5,186 εκ. (μετά και από μείωση μετοχικού κεφαλαίου € 905 χιλ.) έναντι € 3,700 εκ. της παρελθούσας χρήσης αυξημένη κατά 40%, ενώ και το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρίας ανέρχεται σε € 5 εκ. έναντι € 6,34 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, μειωμένο κατά 20%.

Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έχοντας ήδη προβεί σε όλες τις απαιτούμενες διαδικαστικού χαρακτήρα ενέργειες, βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την πώληση μέρους ή και του συνόλου του κτιρίου της γεγονός το οποίο όταν πραγματοποιηθεί θα ενισχύσει σημαντικά τα ταμειακά διαθέσιμα. Το εν λόγω κτίριο συνολικής επιφάνειας 3.365 τ.μ. είναι ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια γραφείων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, και η αξία του στα βιβλία της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε € 5,1 εκ. Εφόσον η πώληση υλοποιηθεί, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ανοδική αναθεώρηση του ύψους της ταμειακής ρευστότητας που μπορεί να διαθέσει ο Όμιλος για την επέκταση των δραστηριοτήτων και σε άλλους τομείς, σύμφωνα με το στρατηγικό του σχέδιο.

Οι ιδιαίτερα εντυπωσιακές επιδόσεις του 2023 οφείλονται στην έναρξη καινούργιων έργων που έχει αναλάβει ο Όμιλος, δείχνουν την τάση για τις επόμενες χρονικές περιόδους, καθιστώντας εμφανές ότι η μεγέθυνση του Ομίλου αποκτά σαφώς μονιμότερα  χαρακτηριστικά, διαμορφώνοντας μια συνεχιζόμενη και  αναβαθμισμένη αναπτυξιακή δυναμική, η οποία υπερβαίνει σημαντικά τις αρχικές εκτιμήσεις. Έτσι, σήμερα – παρά την ήδη εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών του – ο Όμιλος έχει ουσιαστικά «κλειδώσει»  – σε υψηλά επίπεδα – το εκτιμώμενο EBITDA για την περίοδο 2024 – 2025 και αυτό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επίπτωση των νέων έργων που θα εξασφαλιστούν.

Ο Όμιλος έχει σήμερα ανεκτέλεστο έργων ύψους € 3 εκ. τα οποία μαζί με τα κατακυρωμένα έργα προς υπογραφή εντός του 2024 ξεπερνούν τα €  12  εκ. €., ποσό υπερδιπλάσιο του κύκλου εργασιών του έτους 2023 και αυτό χωρίς να συνυπολογίζονται τα νέα έργα που διεκδικεί ο Όμιλος.»

Στα αποτελέσματα μετά από φόρους ο Όμιλος εμφάνισε κέρδη € 2.092 χιλιάδων έναντι € 1.578 χιλιάδων το 2022 και αντίστοιχα η Εταιρεία κέρδη € 1.921 χιλιάδων έναντι € 1.543 χιλιάδων του 2022. Λόγω των συσσωρευμένων διαθέσιμων φορολογικών ζημιών της Εταιρείας, δεν προβλέπεται εκταμίευση για φόρο εισοδήματος επί των κερδών της χρήσης 2023.

Ως αποτέλεσμα των μη πραγματοποιηθέντων κερδών που προέρχονται από την αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία, η Εταιρεία δεν έχει ακόμη τη δυνατότητα διανομής μερίσματος από τα αποτελέσματα εις νέον (σχετικές διατάξεις του άρθρου 159 του Ν 4548/2018).

Καθαρό Κέρδος/(Ζημιά) από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία 12 213.696 ευρώ από 82.068 ευρώ.

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός +6,49%

Απόδοση 3μηνου +1,23%

Απόδοση 6μηνου +23%

Απόδοση από 1/1 +1,23%

Απόδοση 52 εβδομάδων +88,07%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,345 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,622 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 5,14 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,34

P/BV 3,61

P/Ettm 8,91

EV/EBITDA* 6,83

EV/Sales* 3,63

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,63 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 720.925 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,97

ROE +39,97%

ROA +20,15%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 57,42%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 8,83%

Κεφαλαιοποίηση: 18,55 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Intralot ΙΝΛΟΤ έκλεισε στα 1,084 ευρώ με πτώση 3,21%, εξερχόμενη πτωτικά της συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,14 ευρώ) με την επόμενη στα 1,18 ευρώ και η στήριξη στα 1,07 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 1,26 εκατ. τεμάχια.

Η μετοχή εξήλθε πτωτικά της συσσώρευσης, με την προσοχή να παραμένει εστιασμένη στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΙΝΛΟΤ

Απόδοση μηνός -6,39%

Απόδοση 3μηνου +0,37%

Απόδοση 6μηνου +72,06%

Απόδοση από 1/1 +2,65%

Απόδοση 52 εβδομάδων +66,77%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,264 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,565 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 24,68 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,04

P/BV 26,97

P/Ettm 77,43

EV/EBITDA* 7,63

EV/Sales* 2,71

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,57

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 82,77 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 69,68 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 22,51

ROE +24,03%

ROA +0,99%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 5,09%

Συντελεστής Μόχλευσης* 93,21%

FCF Yield* 12,64%

Κεφαλαιοποίηση: 654,83 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Motodynamics ΜΟΤΟ έκλεισε στα 2,955 ευρώ με πτώση 2,31%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,16 ευρώ και η στήριξη στα 2,92 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 14,38 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατήρησε τελικά το σήμα πώλησης, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση αυτού, την αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, αλλά και την σταθεροποίηση της πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (3,02 ευρώ) και τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,03 ευρώ), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΜΟΤΟ

Απόδοση μηνός -1,50%

Απόδοση 3μηνου -7,66%

Απόδοση 6μηνου +5,16%

Απόδοση από 1/1 -10,18%

Απόδοση 52 εβδομάδων -7,66%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,77 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,50 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 33,35 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,12

P/BV 2,63

P/Ettm 7,49

EV/EBITDA* 4,15

EV/Sales* 0,71

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,13

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 5,92 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -6,07 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,13

ROE +35,35%

ROA +11,28%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,72%

Συντελεστής Μόχλευσης* 49,56%

FCF Yield* 6,65%

Κεφαλαιοποίηση: 89,09 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Mytilineos ΜΥΤΙΛ έκλεισε στα 35,56 ευρώ με πτώση 0,17%, χωρίς να καταφέρει να διατηρήσει τα πρωινά του κέρδη, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (36,09 ευρώ) με την επόμενη στα 37,86 ευρώ και η στήριξη στα 35,27 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 205,0 χιλ. τεμάχια.

Νέα ώθηση έδωσε σήμερα το πρωί στην μετοχή το deal με την ΔΕΗ, η οποία δεν κατάφερε να κλείσει πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση και σταθεροποίηση πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΜΥΤΙΛ

Απόδοση μηνός +0,34%

Απόδοση 3μηνου -5,22%

Απόδοση 6μηνου +0,97%

Απόδοση από 1/1 -3,11%

Απόδοση 52 εβδομάδων +27,55%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 39,56 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 25,24 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,57 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 18,64

P/BV 1,91

P/Ettm 7,89

EV/EBITDA* 6,72

EV/Sales* 1,24

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,35

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -898,29 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 172,94 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,15

ROE +24,19%

ROA +7,59%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 35,33%

Συντελεστής Μόχλευσης* 34,75%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 5,08 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΕΒΡΟΦ έκλεισε στα 1,515 ευρώ με πτώση 2,26%, διατηρώντας την πτωτική της πορεία, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,66 ευρώ με την επόμενη στα 1,82 ευρώ και η στήριξη στα 1,46 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 18,64 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή δεν κατάφερε να διατηρήσει έως την λήξη τα κέρδη που σημείωνε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, ολοκληρώνοντας τελικά κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,59 ευρώ). Η προσοχή εστιάζεται στην αύξηση του όγκου, στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην ανοδική διάσπαση και σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΕΒΡΟΦ

Απόδοση μηνός -15,36%

Απόδοση 3μηνου +10,58%

Απόδοση 6μηνου +72,16%

Απόδοση από 1/1 +26,25%

Απόδοση 52 εβδομάδων +102%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,94 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,735 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 16,22 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,19

P/BV 1,28

P/Ettm 9,41

EV/EBITDA* 7,55

EV/Sales* 0,81

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,60

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 686.000 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 682.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,92

ROE +13,57%

ROA +4,65%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 34,75%

Συντελεστής Μόχλευσης* 53,77%

FCF Yield* 3,31%

Κεφαλαιοποίηση: 20,71 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 2,865% με πτώση 5,07%, και του δεκαετούς στο 3,257% με άνοδο 4,06%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο