Μοτοδυναμική: Παράταση του χρόνου δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών

Μοτοδυναμική: Παράταση του χρόνου δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών

Οι ίδιες μετοχές να διατεθούν με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο ετών, σε συγκεκριμένα διευθυντικά στελέχη, τόσο της Εταιρίας όσο και των θυγατρικών της εταιριών.

Η «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που έλαβε χώρα την 23η Μαΐου 2024 αποφάσισε την παράταση έως την 31.12.2031 του απώτατου χρόνου δωρεάν διάθεσης των έως 731.250 ιδίων μετοχών που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12.06.2023, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ήτοι:

α) οι προς διάθεση μετοχές να προέλθουν από τις ίδιες μετοχές τις οποίες έχει ήδη αποκτήσει η Εταιρία, δυνάμει των από 26.06.2020 και 16.06.2022 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και των από 03.08.2020 και 06.07.2022, αντίστοιχα, αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου, ή/και τις οποίες θα αποκτήσει στο μέλλον δυνάμει της σχετικής απόφασης της από 23.05.2024 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας,

β) οι ως άνω ίδιες μετοχές να διατεθούν με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, σε συγκεκριμένα διευθυντικά στελέχη, τόσο της Εταιρίας όσο και των θυγατρικών της εταιριών, με σκοπό την επιβράβευσή τους για τις προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των ετήσιων στόχων της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών, τη διακράτηση αυτών των στελεχών, αλλά και η δημιουργία κινήτρων για την προσέλκυση νέων αξιόλογων και ικανών στελεχών, γεγονός που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών,

γ) η υλοποίηση της ως άνω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τη δωρεάν διάθεση έως 731.250 ιδίων μετοχών έως την 31.12.2031 να υλοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και Ανθρώπινου Δυναμικού και βάσει των εισηγήσεών της, παρατεινόμενης προς τούτο της σχετικής εξουσιοδότησης που παρέσχε η από 12.06.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση έως την 31.12.2031, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους δικαιούχους, τους κατά περίπτωση εταιρικούς και ατομικούς στόχους ως προϋπόθεση για τη διάθεση των μετοχών, τα κριτήρια ή/και τη διαδικασία για τον προσδιορισμό του τρόπου κατανομής των μετοχών στους δικαιούχους, καθώς και τον ακριβή χρόνο διάθεσης των μετοχών.

 

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο