Νέα προσφυγή των Δομική Κρήτης, ΕΚΤΕΡ, ΕΡΕΤΒΟ και ΤΕ.Ν για το οδικό έργο Επέκταση Ιονίας Οδού τμήμα: Ιωάννινα-Κακαβιά

  ΕΠΕΙΔΗ πέρασε και δεν… ακούμπησε- δεν συμφέρει βλέπετε η ανάδειξη του 

  Η διαδικασία προδικαστικής προσφυγής ξεκίνησε σύμφωνα με πηγές κοντά στην κοινοπραξία, δεδομένου ότι οι διαγωνισμοί που πραγματοποιούνται για τα οδικά έργα προκρίνουν μόνο τις κατασκευαστικές εταιρείες με πτυχίο μηχανικού 7ης τάξης, ενώ θεωρούν ότι οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες πραγματοποιούνται με φωτογραφικές διατάξεις.

  Εξηγούν ότι η νομοθεσία προβλέπει ότι μόνο σε ειδικές περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να επιβάλει όρους που αποκλείουν τις μικρότερες κατασκευαστικές από τέτοιου είδους έργα.

  Οι ίδιες πηγές συμπληρώνουν ότι οι διατάξεις που θα έπρεπε να αποτελούν εξαίρεση, αποτελούν πλέον τον κανόνα, και επί της ουσίας αποκλείουν τις ενώσεις μικρότερων εταιρειών με πτυχίο 6ης, από το να διεκδικήσουν ένα τέτοιο έργο.

  ***************

  Νέα προσφυγή τεχνικών εταιρειών σταματά την εξέλιξη του διαγωνισμού για το οδικό έργο «Επέκταση Ιονίας Οδού τμήμα: Ιωάννινα-Κακαβιά», προϋπολογισμού 310 εκατ. ευρώ.

  Ο εν λόγω διαγωνισμός ακυρώθηκε ήδη μια φορά με απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) που έκανε δεκτή προσφυγή των Δομική Κρήτης, ΕΚΤΕΡ, ΕΡΕΤΒΟ και ΤΕ.ΝΑ.

  • Οι προαναφερόμενες τέσσερις κατασκευαστικές εταιρείες υποστηρίζουν ότι οι όροι που θέτει η προκήρυξη του έργου εμποδίζουν μικρότερου μεγέθους εταιρείες, ακόμα και αν συγκροτήσουν κοινοπραξία, να ανταγωνιστούν τους ισχυρούς ομίλους του κλάδου.

  Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις αρχές Μαΐου επαναπροκήρυξε το έργο, βάζοντας ως ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών τις 22 Ιουνίου.

  • Ωστόσο, οι ίδιες εταιρείες προσέφυγαν εκ νέου στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατά και της νέας διακήρυξης. Η νέα προσφυγή θα εκδικαστεί στις 7 Ιουλίου. Η Αρχή αποδέχτηκε το αίτημα αναστολής και προσωρινών μέτρων που περιλαμβάνεται στην προδικαστική προσφυγή τους και ανέστειλε την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.

  Όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, το 5ο Κλιμάκιο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., συνήλθε στις 6 Ιουνίου για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων, που περιλαμβάνεται στην από 30/05/2023 προδικαστική προσφυγή της ένωσης των τεσσάρων εταιρειών.

  Με την προδικαστική προσφυγή, οι προσφεύγοντες αιτούνται να ακυρωθεί η διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας του έργου «Επέκταση Ιόνιας Οδού τμήμα: Ιωάννινα-Κακαβιά» κατά το μέρος που αφορά «στις πρόσθετες απαιτήσεις και στους όρους της Επαγγελματικής και Τεχνικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ της διακήρυξης, ως και κάθε όρος που παρακωλύει την άθροιση της ελάσσονος ικανότητας και προσόντων των συμμετεχόντων σε ένωση οικονομικών φορέων».

  Η προσφεύγουσα κοινοπραξία αν και αναγνωρίζει ότι η «υπό κρίση διακήρυξη φέρεται να τροποποιήθηκε, προς συμμόρφωση στην προηγούμενη απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.», πλην όμως υποστηρίζει, «ότι η διακήρυξη, και υπό την νέα μορφή της, περιλαμβάνει εσφαλμένη και δυσανάλογη μεθοδολογία προσμέτρησης της ελάσσονος εμπειρίας περισσότερων οικονομικών φορέων, ενώ επίσης επισημαίνει, ότι συντρέχει περίπτωση πλημμελούς συμμόρφωσης της αναθέτουσας Αρχής»

  *******

  ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ

  Αναδημοσιεύουμε άρθρο του κ. Γεώργιου Λαμπίρη στο Build  με θέμα “Δεκτή η προσφυγή Δομικής Κρήτης, ΕΚΤΕΡ, ΕΡΕΤΒΟ και ΤΕ.ΝΑ. για το έργο των 310 εκατ. ευρώ”.

  “Φρένο πριν ακόμα αρχίσει έρχεται να βάλει στον διαγωνισμό για την δημοπράτηση του έργου κατασκευής της επέκτασης της Ιονίας Οδού από τα Ιωάννινα έως την Κακαβιά, η θετική γνωμοδότηση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για την προδικαστική προσφυγή που είχε καταθέσει η κοινοπραξία των εταιρειών Δομική Κρήτης, ΕΚΤΕΡ, ΕΡΕΤΒΟ και ΤΕ.ΝΑ ΑΤΕΒΕ.

  Σύμφωνα με πληροφορίες του Build η Αρχή συνεδρίασε στις 13 Απριλίου, με την απόφαση να εκδίδεται μόλις πριν από λίγες ημέρες, ορίζοντας ουσιαστικά ότι ακυρώνεται η διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού για την Επέκταση της Ιονίας Οδού. Σημειώνεται ότι μεταξύ των ενδιαφερόμενων είναι και οι μεγάλοι του κλάδου όπως Άβαξ, Άκτωρ, ΓΕΚ Τέρνα, Ιντρακάτ, Μυτιληναίος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 310 εκατ. ευρώ και το μήκος του θα φτάσει τα 70 χιλιόμετρα.

  Η διαδικασία προδικαστικής προσφυγής ξεκίνησε σύμφωνα με πηγές κοντά στην κοινοπραξία, δεδομένου ότι οι διαγωνισμοί που πραγματοποιούνται για τα οδικά έργα προκρίνουν μόνο τις κατασκευαστικές εταιρείες με πτυχίο μηχανικού 7ης τάξης, ενώ θεωρούν ότι οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες πραγματοποιούνται με φωτογραφικές διατάξεις.

  Εξηγούν ότι η νομοθεσία προβλέπει ότι μόνο σε ειδικές περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να επιβάλει όρους που αποκλείουν τις μικρότερες κατασκευαστικές από τέτοιου είδους έργα. Οι ίδιες πηγές συμπληρώνουν ότι παρόλ’ αυτά οι διατάξεις που θα έπρεπε να αποτελούν εξαίρεση, αποτελούν πλέον τον κανόνα, και επί της ουσίας αποκλείουν τις ενώσεις μικρότερων εταιρειών με πτυχίο 6ης, από το να διεκδικήσουν ένα τέτοιο έργο.

  • Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού

  Με τα νεότερα δεδομένα, η έγκριση της προδικαστικής προσφυγής από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων σηματοδοτεί την επαναπροκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Κατά τις ίδιες πηγές στο άρθρο 22 της διακήρυξης του διαγωνισμού, υφίστανται διατάξεις περί τεχνικής ικανότητας και εμπειρίας των συμμετεχουσών εταιρειών, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πηγές προκύπτουν «φωτογραφικοί όροι» που αποκλείουν την συμμετοχή κοινοπραξιών που απαρτίζονται από εταιρείες μικρότερου βεληνεκούς.

  Χαρακτηριστικό είναι ότι οι κοινοπραξία που προσέβαλε τη διακήρυξη, αμφισβήτησε ανάμεσα σε άλλους όρους της διακήρυξης και εκείνον που ζητούσε εμπειρία στην κατασκευή σιδηροδρόμων από τις υποψήφιες εταιρείες, προκειμένου να λάβουν το πρόκριμα για την κατασκευή οδικής αρτηρίας.

  • Ταυτόχρονα, επισημαίνεται από τις ίδιες πηγές ότι ο διαγωνισμός απέκλειε τη συσσώρευση εμπειρίας από εταιρείες με πτυχίο μηχανικού 6ης τάξης, ζητώντας σε περιπτώσεις σύστασης κοινοπραξιών, τουλάχιστον ένα από τα μέλη τους να κατέχει πτυχίο 7ης τάξης. Κάτι τέτοιο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν είχε λογική, αφού μία κατασκευαστική που κατέχει πτυχίο 7ης τάξης θα μπορούσε να αναλάβει ανεξάρτητα το έργο, χωρίς να χρειαστεί να συμπράξει με άλλες σε ένωση εταιρειών.

  Από τα βασικά σημεία τα οποία ήρθε να προσβάλει η κοινοπραξία με την προδικαστική της προσφυγή, ήταν και η πρόβλεψη της διακήρυξης του διαγωνισμού ότι ακόμα και εάν μία κατασκευαστική που συμμετέχει σε ένωση εταιρειών έχει εκτελέσει 12 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμου, που περιλαμβάνει γέφυρα 300 μέτρων και σήραγγα 500 μέτρων κατά την τελευταία δεκαετία αλλά και ένα δεύτερο μέλος έχει εμπειρία σε αυτοκινητόδρομο 20 χιλιομέτρων χωρίς γέφυρα ή σήραγγα, η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό δεν γίνεται αποδεκτή.

  Η αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους ήταν για τις 14 Μαρτίου του 2023, ωστόσο οι υποψήφιοι ανάδοχοι υπέβαλαν αίτημα παροχής διευκρινήσεων για τα τεύχη δημοπράτησης, ζητώντας ταυτόχρονα την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προφορών τους, προκειμένου να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να τις προετοιμάσουν.

  • Εν τέλει η παράταση δόθηκε για την κατάθεση προσφορών έως και τις 28 Μαρτίου και αποσφράγιση στις 30 του ίδιου μήνα. Προηγήθηκε ωστόσο η προδικαστική προσφυγή των Δομική Κρήτης-ΕΚΤΕΡ-ΕΡΕΤΒΟ και ΤΕ.ΝΑ. με την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων να αναστέλλει την διαγωνιστική διαδικασία μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.
  Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
  Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο