Νέες απώλειες στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΙΝΚΑΤ, ΑΔΜΗΕ, ΙΝΛΙΦ, ΟΠΑΠ, και ΚΡΙ

χρηματιστήριο

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν και σήμερα στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.439,91 μονάδες με πτώση 0,16%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 122,0 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 13,10 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 48 έκλεισαν ανοδικά, 64 πτωτικά, και 46 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά τα αρνητικά πρόσημα που επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο, η εικόνα ήταν διαφορετική σε σχέση με χθες, καθώς οι αγοραστικές ευκαιρίες που έχουν παρουσιαστεί περιορίζουν αρκετά τα περιθώρια περαιτέρω πτώσεις για αρκετές μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Πακέτα συνεδρίασης

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε στο πρώτο μισό της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.449,49 μονάδες, διαγράφοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής, φθάνοντας έως το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1.433,71 μονάδων, καταφέρνοντας στο τέλος της διαπραγμάτευσης να περιορίσει αισθητά τις απώλειες του, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,3.

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Unrealized losses in the U.S. Banking System increased to $517 billion in Q1. Barchart @Barchart

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα strong sell, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα neutral, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα sell, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε και σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.503 μονάδες, και η στήριξη στις 1.437 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 26,93 εκατ. τεμάχια, έναντι 27,97 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με απώλειες έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα πώλησης για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.658 μονάδες, και την στήριξη στις 3.453 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.294 μονάδες.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.338 μονάδες και την στήριξη στις 1.236 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 20,64 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,85 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Intrakat ΙΝΚΑΤ έκλεισε στα 5,20 ευρώ με άνοδο 1,56%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,50 ευρώ και η στήριξη στα 5,0 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 362,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (5,2023 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΙΝΚΑΤ

Απόδοση μηνός -3,70%

Απόδοση 3μηνου -5,45%

Απόδοση 6μηνου +49,86%

Απόδοση από 1/1 +13,79%

Απόδοση 52 εβδομάδων +180,17%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,64 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,826 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 95,79 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,60

P/BV 8,71

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDAttm* 118,91

EV/Sales* 3,14

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 18,72

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 17,62 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από –31,21 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 13,21

ROE –8,53%

ROA 0,57%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 7,36%

Συντελεστής Μόχλευσης* 61,95%

FCF Yield* 2,11%

Κεφαλαιοποίηση: 834,72 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Admie ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,17 ευρώ αμετάβλητη, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,31 ευρώ και η στήριξη στα 2,13 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 271,0 χιλ. τεμάχια.

Σε υποτιμημένα επίπεδα συνεχίζει να διαπραγματεύεται η μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,19 ευρώ) και του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (2,23 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτούς, καθώς και στην ακύρωση του σήματος πώλησης, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΑΔΜΗΕ

Απόδοση μηνός -2,91%

Απόδοση 3μηνου -4,82%

Απόδοση 6μηνου +3,33%

Απόδοση από 1/1 -2,25%

Απόδοση 52 εβδομάδων +11,74%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,52 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,86 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 806,35 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 3,48

P/BV 0,62

P/Ettm 8,54

EV/Sales* 8,37

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -851.000 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -632.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0

ROE +7,39%

ROA +7,39%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 100,65%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 503,44 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Interlife ΙΝΛΙΦ έκλεισε στα 4,88 ευρώ με πτώση 1,01%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,95 ευρώ και η στήριξη στα 4,78 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 8,28 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή χρίζει καλύτερης αποτιμήσεις, έπειτα και από το τίμημα εξαγοράς της Ευρώπη Ασφαλιστική, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση και σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (4,91 ευρώ) και την ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΙΝΛΙΦ

Απόδοση μηνός -5,06%

Απόδοση 3μηνου -2,79%

Απόδοση 6μηνου +10,91%

Απόδοση από 1/1 +1,67%

Απόδοση 52 εβδομάδων +32,61%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,56 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 130,98 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 7,09

P/BV 0,69

P/Ettm 6,58

EV/Sales* 3,19

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 11,95 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 17,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,34

ROE +10,47%

ROA +4,48%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 46,39%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 13,19%

Κεφαλαιοποίηση: 90,61 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της OPAP ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,72 ευρώ με πτώση 0,61%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική του τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 15,03 ευρώ και η στήριξη στα 14,53 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 423,0 χιλ. τεμάχια.

Πτωτική παραμένει η τάση για την μετοχή, η οποία πραγματοποίησε σήμερα «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (15,73 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (15,72 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα διατηρηθεί ή όχι για τρεις διαδοχικές μέρες (φίλτρο τρία), όπου στην πρώτη περίπτωση θα σηματοδοτήσει μεσοπρόθεσμα ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, ενώ στην δεύτερη περίπτωση θα την οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε υψηλότερες τιμές.

ΟΠΑΠ

Απόδοση μηνός -5,70%

Απόδοση 3μηνου -12,74%

Απόδοση 6μηνου +0,14%

Απόδοση από 1/1 -4,23%

Απόδοση 52 εβδομάδων -8,06%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 17,35 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 14,45 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 822,24 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 2,27

P/BV 6,49

P/Ettm 13,34

EV/EBITDAttm* 7,56

EV/Sales* 14,53

Καθ. Δανεισμός/EBITDAttm* 0,19

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 101,46 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου 2023, από 140,24 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,53

ROE +13,78%

ROA +5,35%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,58%

Συντελεστής Μόχλευσης* 14,23%

FCF Yield* 1,86%

Κεφαλαιοποίηση: 5,44 δισ. ευρώ

Η μετοχή της KRI KRI ΚΡΙ ΚΡΙ έκλεισε στα 11,20 ευρώ με με άνοδο 1,82%, καταβάλλοντας σήμερα προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 11,39 ευρώ και η στήριξη στα 10,97 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 16,34 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή κατέβαλλε σήμερα μία πρώτη προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην παραμονή της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (10,96 ευρώ), στην διατήρηση του σήματος αγοράς, καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΚΡΙ

Απόδοση μηνός +4,67%

Απόδοση 3μηνου +3,70%

Απόδοση 6μηνου +17,89%

Απόδοση από 1/1 +16,91%

Απόδοση 52 εβδομάδων +37,25%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 7,60 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 111,23 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 3,37

P/BV 3,32

P/Ettm 11,40

EV/EBITDAttm* 7,91

EV/Sales* 6,82

Καθ. Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,46 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου 2023, από -1,33 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,51

ROE +6,13%

ROA +4,05%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 73,30%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 370,32 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,192% με πτώση 1,75%, και του δεκαετούς στο 3,667% με πτώση 0,19%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο