Οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στο χρηματιστήριο (Large cap No1)

χρηματιστήριο

Με εναλλαγές συναισθημάτων και προσήμων ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο χρηματιστήριο, εν μέσω αύξησης της αβεβαιότητας λόγω γεωπολιτικού κινδύνου, αλλά και ανακοινώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Μπορεί η αύξηση της μεταβλητότητας στο χρηματιστήριο να δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για την συνέχεια. Αυτό το οποίο παρατηρεί κάποιος στο χρηματιστηριακό ταμπλό, είναι η στάση αναμονής που τηρούν οι επενδυτές, καθώς δεν παρατηρούνται μέχρι στιγμής κινήσεις πανικού, δηλαδή αθρόες ρευστοποιήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα τις τιμές των μετοχών.

Επιλέξαμε δέκα μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης (εκ των οποίων θα παρουσιάσουμε σήμερα τις πέντε από αυτές και τις υπόλοιπες στο δεύτερο μέρος), οι οποίες κατά την προσωπική μας άποψη αποτελούν στα τρέχοντα επίπεδα μία καλή ευκαιρία τοποθέτησης για κάποιον μεσοπρόθεσμο επενδυτή.

Viohalco

O ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco μειώθηκε στα 6,30 δισ. ευρώ (2022: 6,99 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω της μείωσης των τιμών μετάλλου και των μειωμένων ποσοτήτων σε σχέση με το 2022.

Το ενοποιημένο a-EBITDA διαμορφώθηκε σε 537 εκατ. ευρώ (2022: 649 εκατ. ευρώ), λόγω της μείωσης του όγκου πωλήσεων.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν σε 188 εκατ. ευρώ (2022: 121 εκατ. ευρώ), ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος για την περίοδο ανήλθαν σε 91 εκατ. ευρώ έναντι 375 εκατ. ευρώ το 2022.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 48 εκατ. ευρώ (2022: 266 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη ανά μετοχή σε 0,19 ευρώ (2022: 1,03 ευρώ).

Το κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 26%, κυρίως λόγω της μείωσης των τιμών μετάλλου σε συνδυασμό με τη βελτίωση του ταμειακού κύκλου.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε 1.873 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2022: 2.057 εκατ. ευρώ), λόγω των θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών της Viohalco κατά τη διάρκεια του έτους.

Μπορεί οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας να ήταν χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το διαφοροποιημένο όμως χαρτοφυλάκιο των εταιριών της Viohalco, τα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, οι αναβαθμισμένες διαδικασίες και η βελτιστοποιημένη παραγωγική δυναμικότητα, σε συνδυασμό με τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις για ζήτηση για βιώσιμα προϊόντα, προοιωνίζουν ευνοϊκές εξελίξεις για το μέλλον.

H αυξανόμενη ζήτηση για καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις συσκευασίας, οι ενεργειακά αποδοτικές υποδομές και η στροφή στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε συνδυασμό με τις συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, θα συνεχίσουν να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των εταιριών της Viohalco σε αυτούς τους τομείς.

Επίσης, προβλέπεται ότι οι κλάδοι των καλωδίων, του χαλκού και των σωλήνων χάλυβα θα ενισχυθούν, καθώς αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω ώθηση χάρη στην αναπόφευκτη αύξηση της απαίτησης για εξηλεκτρισμό, την ευρεία ανάπτυξη επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανάγκη για επεκτάσεις των κεντρικών δικτύων, καθώς και από τις αυξανόμενες απαιτήσεις για αγωγούς μεταφοράς υδρογόνου και τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS).

Τέλος, όσο αφορά στον τομέα των ακινήτων, το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και τα προγραμματισμένα έργα ανάπτυξης της Noval Property, μαζί με το επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο ενεργής διαχείρισης που εφαρμόζει, ενδυναμώνουν ακόμα περισσότερο τη συνολική θέση της.

Η μετοχή της Viohalco έκλεισε στα 5,22 ευρώ με πτώση 3,33%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,51 ευρώ και η στήριξη στα 5,07 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 144,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, διαπραγματευόμενη κάτω από την λογιστική της αξία, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, αλλά και την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (5,56 ευρώ) και του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (5,64 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτούς, προκειμένου ακυρώσει την πτωτική της τάση και να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Απόδοση μηνός -5,43%

Απόδοση 3μηνου -13,29%

Απόδοση 6μηνου +2,55%

Απόδοση από 1/1 -0,76%

Απόδοση 52 εβδομάδων +20,14%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,13 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,28 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,67 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 6,47

P/BV 0,81

P/Ettm 28,06

EV/EBITDA* 6,0

EV/Sales 0,51

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,49

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 280,87 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -303,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,36

ROE +2,88%

ROA +0,81%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 30,35%

Συντελεστής Μόχλευσης* 52,76%

FCF Yield* 20,76%

Κεφαλαιοποίηση: 1,35 δισ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Κινητικότητα επικρατεί στην μετοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τις φήμες περί πώλησης τελικά της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να αυξάνονται, ενώ έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος για τη Σύμβαση Παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ) στο τμήμα Χανιά-Ηράκλειο».

Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 16,60 ευρώ με πτώση 0,60%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 16,87 ευρώ και η στήριξη στα 16,42 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 185,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με μονοψήφιο P/E, να εμφανίζει στις τελευταίες συνεδριάσεις αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, κάτι που θεωρείται απόλυτα φυσιολογικό, καθώς το προηγούμενο χρονικό διάστημα κινήθηκε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Απόδοση μηνός +9,07%

Απόδοση 3μηνου +17,23%

Απόδοση 6μηνου +27,69%

Απόδοση από 1/1 +26,14%

Απόδοση 52 εβδομάδων +37,42%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 17,10 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 11,70 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 897,51 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 8,92

P/BV 1,86

P/Ettm 8,54

EV/EBITDA* 4,77 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,36 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 39,96 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -213,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 5,34

ROE +7,82%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 19,66%

Συντελεστής Μόχλευσης* 64,61%

FCF Yield* 2,33%

Κεφαλαιοποίηση: 1,71 δισ. ευρώ

ΔΕΗ

Τα αποτελέσματα του 2023 έχουν επηρεαστεί από εφάπαξ επιπτώσεις συνολικού ύψους €32 εκατ. που σχετίζονται κυρίως με προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού ενώ τα αποτελέσματα του 2022 από εφάπαξ επιπτώσεις συνολικού ύψους €302 εκατ., που σχετίζονται κυρίως με το την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 1.10.2021–30.6.2022 και προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού.

Τα αποτελέσματα προ φόρων επηρεάστηκαν επίσης θετικά από το όφελος εξαγοράς ύψους €234 εκατ. που καταγράφηκε από την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία, καταδεικνύοντας την ελκυστική αποτίμηση που πέτυχε η ΔΕΗ στη συναλλαγή. Επιπλέον, στα κέρδη προ φόρων του 2023 περιλαμβάνεται το κέρδος ύψους €124 εκατ. από την πώληση πρώην λιγνιτικών περιοχών στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο καταγράφηκε στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου του 2023. Το 2022, τα αποτελέσματα προ φόρων επηρεάστηκαν θετικά κατά €198 εκατ., κυρίως λόγω της αντιστροφής της απομείωσης της επένδυσης στη νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα V κατά €177 εκατ.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €194,3 εκατ. έναντι ζημιών €19 εκατ. το 2022.

Για το 2024, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τους στόχους που ανακοινώθηκαν στο Capital Markets Day τον Ιανουάριο του 2024, παρά τις χαμηλότερες τιμές στην χονδρική αγορά, δεδομένης της ανθεκτικότητας του καθετοποιημένου μοντέλου της, όπως συνέβη σε έκτακτες συνθήκες (covid, ενεργειακή κρίση). Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ αναμένει επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €1,7 δισ..

Η εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ σε ΑΠΕ ανήλθε σε 4,6GW στο τέλος του 2023, έχοντας σήμερα έργα συνολικής ισχύος 2,8GW σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή, ισχύς που αντιστοιχεί περίπου στο 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου για το 2026.

Εκτός από την οργανική ανάπτυξη, η ΔΕΗ επιδίωξε περαιτέρω ευκαιρίες στον τομέα των ΑΠΕ προχωρώντας σε στρατηγική συμφωνία με τον Όμιλο Intrakat για την από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ύψους 2,7 GW, διαθέτοντας σήμερα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων περίπου 18 GW.

Ως αποτέλεσμα του σημαντικού μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2019, η ΔΕΗ προχωρά στην επαναφορά της διανομής μερίσματος ύστερα από μια δεκαετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους €0,25/μετοχή.

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι υπέγραψε συμφωνία πλαίσιο (Cooperation Framework Agreement – CFA) με την MYTILINEOS Energy & Metals για την ανάπτυξη και κατασκευή χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων μέχρι 2000MW σε Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία και Ρουμανία. Η αξία της συμφωνίας υπολογίζεται σε έως €2 δισ. με ορίζοντα υλοποίησης τα επόμενα τρία χρόνια. (περισσότερα εδώ)

Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στα 11,63 ευρώ με πτώση 3,24%, εμφανίζοντας αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 12,05 ευρώ με την επόμενη στα 12,48 ευρώ και η στήριξη στα 11,15 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 476,0 χιλ. τεμάχια.

Δεν ικανοποίησαν απόλυτα όπως αποδείχθηκε την αγορά τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ, με την μετοχή να διαπραγματεύεται κάτω από την λογιστική της αξία.

Η προσοχή εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς, καθώς και στην επαναφορά της μετοχής πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (11,68 ευρώ) και την παραμονή της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Απόδοση μηνός +3,01%

Απόδοση 3μηνου -5,83%

Απόδοση 6μηνου +26,48%

Απόδοση από 1/1 +4,21%

Απόδοση 52 εβδομάδων +43,94%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,67 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 7,70 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 4,54 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 12,43

P/BV 0,84

P/Ettm 21,90

EV/EBITDA* 5,83

EV/Sales 0,95

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,44

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 337,66 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -535,17 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,07

ROE +4,28%

ROA +0,81%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 21,55%

Συντελεστής Μόχλευσης* 40,28%

FCF Yield* 7,60%

Κεφαλαιοποίηση: 4,44 δισ. ευρώ

Elvalhalcor

Αναφορικά με τις επιδόσεις του Ομίλου ElvalHalcor για το 2023, ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 4,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 αλλά διατηρήθηκε σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ο Κλάδος Αλουμινίου, εξαιρώντας την επίπτωση της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ από το 2ο τρίμηνο του έτους, είχε ελαφριά αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 0,4% (-1,6% συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση της ΕΤΕΜ). Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3.293,4 εκ. ευρώ το 2023, μειωμένος κατά 11,3%, συγκριτικά με 3.714,0 εκ. ευρώ το 2022.

Οι τιμές των μετάλλων στο LME διατηρήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από τη χρήση του 2022. Η μέση τιμή́ του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.080 ευρώ ανά́ τόνο το 2023 έναντι 2.559 το 2022, ήτοι μείωση 18,7%. Η μέση τιμή́ του χαλκού́ διαμορφώθηκε στα 7.835 ευρώ́ ανά́ τόνο έναντι 8.334 την αντίστοιχη περυσινή χρήση, ήτοι μείωση 6,0%, και η μέση τιμή́ του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.445 ευρώ ανά́ τόνο το 2023 έναντι 3.299 το 2022, ήτοι μείωση 25,9%.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία του Ομίλου, μειώθηκαν κατά 11,8% και διαμορφώθηκαν στα 239,3 εκ. ευρώ το 2023 έναντι 271,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα κυρίως από τα περιορισμένα περιθώρια στην ανακύκλωση και τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το a-EBITDA παρέμεινε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επίπεδα του 2021 (166,8 εκ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 213,3 εκ. ευρώ το 2023, έναντι 364,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 176,4 εκ. ευρώ έναντι 326,2 εκ. ευρώ το 2022. Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν κυρίως τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 47,4 εκ. ευρώ για το 2023, έναντι κερδών 61,5 εκ. ευρώ το 2022.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 52,7 εκ. ευρώ για το 2023, αυξημένο κατά 26,8% συγκρινόμενο με τα 41,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στα αυξημένα επιτόκια αναφοράς, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του καθαρού δανεισμού και περιορίστηκε από τα δάνεια σταθερού επιτοκίου που ανέρχονταν στο 58% του συνολικού δανεισμού στο τέλος της περιόδου.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 32,8 εκ. ευρώ για το 2023, έναντι 161,9 εκ. ευρώ το 2022. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 28,5 εκ. ευρώ για την περίοδο (ή 0,0759 ευρώ ανά μετοχή) από 159,3 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2022 (ή 0,4245 ευρώ ανά μετοχή).

Η μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 142,2 εκ. ευρώ εντός τους έτους ήταν επακόλουθο των ενισχυμένων ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρείας που προήλθαν από την υψηλή κερδοφορία, την επιτυχή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, ως αποτέλεσμα και της πτώσης των τιμών των μετάλλων στις διεθνείς αγορές, και την ολοκλήρωση των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων του Κλάδου Αλουμινίου εντός τους έτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ElvalHalcor αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 23.5.2024, την έγκριση διανομής μικτού μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

Η εταιρεία μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει την ετήσια οικονομική έκθεση.

Η μετοχή της Elvalhalcor έκλεισε στα 1,85 ευρώ με πτώση 2,94%, διατηρώντας την πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,93 ευρώ και η στήριξη στα 1,78 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 225,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διαπραγματεύεται κάτω από την λογιστική της αξία, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1,97 ευρώ) προκειμένου να ακυρώσει την πτωτική της τάση.

Απόδοση μηνός -4,15%

Απόδοση 3μηνου -14,35%

Απόδοση 6μηνου +7,93%

Απόδοση από 1/1 –

Απόδοση 52 εβδομάδων +8,82%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,435 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,568 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 953,08 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης εννεαμήνου 2023)

BV 2,54

P/BV 0,73

P/Ettm 23,21

EV/EBITDA* 6,76 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,75 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 118,34 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -276,03 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,59

ROE +3,50%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 39,09%

Συντελεστής Μόχλευσης* 47,50%

FCF Yield* 17,05%

Κεφαλαιοποίηση: 616,19 εκατ. ευρώ

Mytilineos

Μονοπώλησε την ειδησεογραφία τις τελευταίες μέρες η Mytilineos, καθώς Ο Όμιλος ΔΕΗ και η MYTILINEOS Energy & Metals ανακοινώνουν ότι υπέγραψαν συμφωνία πλαίσιο (Cooperation Framework Agreement-CFA) για την ανάπτυξη και κατασκευή χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων μέχρι 2000MW σε Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία και Ρουμανία. Η αξία της συμφωνίας υπολογίζεται σε έως €2 δισ. με ορίζοντα υλοποίησης τα επόμενα τρία χρόνια (δες εδώ), ενώ σύμφωνα με το Sky News προετοιμάζει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η μετοχή της Mytilineos έκλεισε στα 35,56 ευρώ με πτώση 0,17%, χωρίς να καταφέρει να διατηρήσει τα κέρδη που κατέγραφε στην συνεδρίαση της Παρασκευής, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 37,86 ευρώ και η στήριξη στα 35,27 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 205,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με μονοψήφιο P/E, έχοντας ανακάμψει στις τελευταίες συνεδριάσεις από το πρόσφατο χαμηλό των 33,0 ευρώ, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (36,09 ευρώ) και την παραμονή της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Απόδοση μηνός +0,34%

Απόδοση 3μηνου -5,22%

Απόδοση 6μηνου +0,97%

Απόδοση από 1/1 -3,11%

Απόδοση 52 εβδομάδων +27,55%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 39,56 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 25,24 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,57 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 18,64

P/BV 1,91

P/Ettm 7,89

EV/EBITDA* 6,72

EV/Sales 1,24

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,35

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -898,29 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 172,94 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,15

ROE +24,19%

ROA +7,59%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 35,33%

Συντελεστής Μόχλευσης* 34,75%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 5,08 δισ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο