Oversold μετοχές με μεγάλες πιθανότητες ανόδου

χρηματιστηριακή αγορά

Η πιο ενδιαφέρουσα ίσως περίοδος σε μια χρηματιστηριακή αγορά είναι όταν αυτή υποχωρεί ή βρίσκεται σε κατάσταση συσσώρευσης, καθώς τότε δημιουργούνται ευκαιρίες τις οποίες θα πρέπει να διακρίνει κάποιος και να εκμεταλλευτεί.

Για παράδειγμα, θα προτιμούσατε να αγοράσετε μία μετοχή όταν αυτή διαπραγματεύεται σε ιστορικά υψηλά και σε υπεραγορασμένα επίπεδα με την αποτίμηση της να θεωρείται «αλμυρή» ή το αντίθετο; Η απάντηση είναι γνωστή.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μπορεί η πλειοψηφία των μετοχών να προβληματίζει με την χρηματιστηριακή της συμπεριφορά, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τεχνικά (τουλάχιστον) δεν έχουν δημιουργηθεί κάποιες αγοραστικές ευκαιρίες σε κάποιες από αυτές.

Επιλέξαμε τρεις μετοχές οι οποίες βρίσκονται σε υπερπουλημένα επίπεδα, και κατά την προσωπική μας (πάντα) άποψη οι δύο από αυτές συγκεντρώνουν μεγάλες πιθανότητες ανοδικής αντίδρασης.

Οι υπερπουλημένες μετοχές είναι εκείνες που διαπραγματεύονται κάτω από την πραγματική τους αξία. Αυτό μπορεί να είναι ως αποτέλεσμα κακών ειδήσεων ή έλλειψης προοπτικών για την εταιρεία στο μέλλον.

Επίσης, οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν εάν μία μετοχή βρίσκεται σε υπερπουλημένα επίπεδα ή όχι. Ένας τεχνικός δείκτης εξετάζει μόνο την τρέχουσα τιμή σε σχέση με τις προηγούμενες τιμές. Δεν λαμβάνει δηλαδή υπόψη του τα θεμελιώδη δεδομένα.

Για παράδειγμα, εάν ο δείκτης RSI βρίσκεται κάτω από 30 σημαίνει ότι μια μετοχή είναι υπερπουλημένη. Ουσιαστικά ο δείκτης λέει ότι η τιμή διαπραγματεύεται στο χαμηλότερο τρίτο του πρόσφατου εύρους τιμών του. Αυτό δεν σημαίνει πάντα όμως ότι η τιμή θα ανακάμψει αμέσως (θα εξετάσουμε παρακάτω αυτή την περίπτωση).

ΟΠΑΠ

Η μετοχή του ΟΠΑΠ διατηρεί την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, μετά και τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου που ανακοίνωσε, συνεχίζοντας να βρίσκεται σε υπερπουλημένα επίπεδα, με τον δείκτη RSI να παραμένει κάτω από το 30.

Το ανησυχητικό για την μετοχή διαγραμματικά, είναι ότι στην συνεδρίαση της Παρασκευής διατήρησε για δεύτερη μέρα τον «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (15,73 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (15,68 ευρώ), με την συνεδρίαση της Δευτέρας να κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη από τεχνικής πλευράς, καθώς στην περίπτωση διατήρησης του θα σηματοδοτήσει μεσοπρόθεσμα χαμηλότερα επίπεδα.

Η αντίσταση βρίσκεται στα 15,03 ευρώ και η στήριξη στα 14,53 ευρώ.

Απόδοση μηνός -6,15%

Απόδοση 3μηνου -14,33%

Απόδοση 6μηνου -1,35%

Απόδοση από 1/1 -4,68%

Απόδοση 52 εβδομάδων -6,98%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 17,35 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 14,45 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 822,24 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 2,27

P/BV 6,46

P/Ettm 13,27

EV/EBITDA* 7,52

EV/Sales* 14,46

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,19

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 101,46 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023, από 140,24 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,53

ROE +13,78%

ROA +5,35%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,58%

Συντελεστής Μόχλευσης* 14,23%

FCF Yield* 1,87%

Κεφαλαιοποίηση: 5,42 δισ. ευρώ

Dimand

Η μετοχή της Dimand συνεχίζει να βρίσκεται σε υπερπουλημένα επίπεδα από τα μέσα του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μάλιστα νέα ιστορικά χαμηλά.

Το παράδοξο με την μετοχή της Dimand, είναι ότι από τις αρχές του έτους καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μετοχών των ΑΕΕΑΠ με -19,34%.

Μπορεί ο κλάδος του real estate και των ακινήτων γενικότερα να μην διανύει και την καλύτερη περίοδο του πανευρωπαϊκά, με τις περισσότερες μετοχές των ΑΕΕΑΠ να διαπραγματεύονται με discount, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί την παρατεταμένη πτώση της μετοχής, ειδικά μετά και από τα ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία για την οικονομική χρήση του 2023.

Η παραμονή του δείκτη RSI κάτω από το 30 από τις 17 Μαίου, δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς για την πορεία της μετοχής, περιορίζοντας τις πιθανότητες ανοδικής αντίδρασης, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 9,33 ευρώ.

Απόδοση μηνός -10,66%

Απόδοση 3μηνου -14,93%

Απόδοση 6μηνου -20,09%

Απόδοση από 1/1 -19,34%

Απόδοση 52 εβδομάδων -33,72%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 13,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 8,40 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 133,63 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 7,21

P/BV 1,19

P/Ettm 12,04

EV/EBITDA* 11,81

EV/Sales* 24,24

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,59

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -8,23 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -18,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,94

ROE +9,87%

ROA +5,09%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 54,18%

Συντελεστής Μόχλευσης* 34,08%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 159,71 εκατ. ευρώ

Μουζάκης

Από τις αρχές του προηγούμενου μήνα ο RSI βρίσκεται κάτω από το 30, με την μετοχή να διατηρεί την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση.

Η προσοχή εστιάζεται στην σημαντική (όπως αποδείχθηκε στο παρελθόν) στήριξη των 0,69 ευρώ με την επόμενη να βρίσκεται στα 0,63 ευρώ και την αντίσταση στα 0,79 ευρώ.

Στην περίπτωση που η στήριξη στων 0,69 ευρώ αποδειχθεί κι αυτή την φορά σημαντική, τότε οι πιθανότητες για ανοδική αντίδραση αυξάνονται.

Απόδοση μηνός -4,11%

Απόδοση 3μηνου -16,17%

Απόδοση 6μηνου +17,65%

Απόδοση από 1/1 -2,78%

Απόδοση 52 εβδομάδων -0,71%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,92 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,57 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 30,76 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,96

P/BV 0,73

P/Ettm 9,83

EV/EBITDA* 20,28

EV/Sales* 5,99

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 197.666 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -390.036 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,85

ROE +7,45%

ROA +4%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 54,49%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 0,88

Κεφαλαιοποίηση: 22,53 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο