Παναγιώτης Καπετανάκος*- Noval Property: Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν

Noval Property: Η εταιρεία με εξειδίκευση στην επένδυση και ανάπτυξη ακινήτων, έχοντας ολοκληρώσει σημαντικά επενδυτικά σχέδια μέχρι σήμερα, δίνει έμφαση στα ποιοτικά και βιώσιμα ακίνητα για κατοικίες, γραφεία, εμπορικά κέντρα, εμπορικά πάρκα, ξενοδοχεία και logistics με στόχο να ανταποκριθεί στη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά για περιβαλλοντικά πιστοποιημένα και ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα.

Το 75% του χαρτοφυλακίου της είναι ακίνητα εισοδήματος, διαφόρων κατηγοριών, όπως ξενοδοχεία, γραφεία, εμπορικά κέντρα, εμπορικά πάρκα, logistics, κατοικίες που δίνει μια ετησιοποιημένη απόδοση της τάξης του 7,2% το χρόνο και είναι σχεδόν πλήρως μισθωμένο με μακροχρόνιες μισθωτικές συμβάσεις.

/-/-/-/

Παναγιώτης Καπετανάκος*

  • * Πριν από τη σημερινή του θέση ήταν co-CEO και CFO της αγοράς του διατηρητέου κτηρίου Old War Office στο Λονδίνο και μετατροπής του από γραφεία σε μικτή χρήση (ύψους επένδυσης 1,2 δις λίρες και μικτής δομημένης επιφάνειας 75.000 τ.μ.) που περιλαμβάνει το πρώτο ξενοδοχείο Raffles στο Λονδίνο (δυναμικότητας 125 δωματίων πλέον spa και χώρων εστίασης) και 85 κατοικίες κάτω από το brand Raffles.

Προηγουμένως, ήταν Επικεφαλής Επενδύσεων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου στην Εθνική Πανγαία (νυν Prodea Investments) στην Αθήνα,

Manager στην Πειραιώς Real Estate του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στην Αθήνα,

Director στην Mizuho Corporate Advisory στην Αθήνα, και Vice President, Business Development στον Όμιλο εταιρειών Hinduja στο Λονδίνο.

Ο Παναγιώτης Καπετανάκος είναι κάτοχος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Imperial College στο Λονδίνο και πτυχίου Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα.

/-/-/-/

Συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα εισοδήματος τα έχει αναπτύξει η ίδια η εταιρεία, γεγονός που δείχνει την μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία της σε ακίνητα που δημιουργούν προστιθέμενη αξία.

Το υπόλοιπο 25% του χαρτοφυλακίου της Noval είναι ακίνητα υπό ανάπτυξη, τα περισσότερα υπό κατασκευή και αυτό έχει δώσει μέχρι τώρα υπεραξία στους μετόχους της εταιρείας και θα συνεχίζει να δίνει.

  • Ειδικότερα, η εταιρεία όπως παρουσιάστηκε έχει αποφέρει σημαντικές αποδόσεις από την υπεραξία που προσθέτει στα ακίνητα που αναπτύσσει, από τη σύστασή της έως σήμερα.

Την 31η Δεκεμβρίου 2023, η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου των 61 επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property διαμορφώθηκε σε 571 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 55 εκατ. ευρώ (αύξηση 11%) έναντι της εύλογης αξίας της 30ης Ιουνίου 2023 που ήταν στα επίπεδα των 516 εκατ. ευρώ.

  • Η Noval Property εξειδικεύεται στον επαναπροσδιορισμό και την ανακατασκευή παλαιών κτηρίων και στις αστικές αναπλάσεις που έχει διαπιστώσει ότι αποφέρουν σημαντική αύξηση της αξίας.

Το 1/4 του χαρτοφυλακίου της είναι περιβαλλοντικά πιστοποιημένο, όπως μεταξύ άλλων τα κτήρια γραφείων The Orbit στην Αθήνα, το Butterfly στο Χαλάνδρι και το εμπορικό πάρκο Μare West στην Κόρινθο, και αυτό το ποσοστό θα μεγαλώνει τα επόμενα χρόνια.

Noval Property

Noval Property

Noval Property

  • Η εταιρεία έχει χαμηλό δανεισμό, από τους χαμηλότερους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε ομοειδείς εταιρείες, με ένα συντελεστή καθαρής μόχλευσης 27%. Τα 2/3 του δανεισμού είναι με σταθερό επιτόκιο και το μέσο επίπεδο στο επιτόκιο του δανεισμού είναι 3,9% με μια πολύ υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση.

Επίσης η εταιρεία διανέμει μέρισμα στους μετόχους της, καθώς το 50% των καθαρών κερδών μοιράζεται σαν μέρισμα από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ως ΑΕΕΑΠ το 2019. Το μέρισμα του 2023 σε σχέση με το μέρισμα του 2022 είναι κατά 44% αυξημένο.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι νέοι επενδυτές που θα προκύψουν από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αφού η απόφαση για το μέρισμα και την αποκοπή του θα ληφθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο μετά την είσοδο στο Χρηματιστήριο.

  • Διεύρυνση της μετοχικής βάσης

Η είσοδος στο Χρηματιστήριο (είναι υποχρεωτική για την εταιρεία βάση νόμου) δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια ακόμη καλύτερη μετοχική βάση, καθώς εκτός από τη VIOHALCO που αποτελεί τον ισχυρό της μέτοχο, μέτοχος θα είναι και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), καθώς μετά από τη μετατροπή του ομολογιακού δανείου, θα βρεθεί να κατέχει κοντά στο 1,25% της Noval Property.

Η συμμετοχή της EBRD είναι ουσιαστικής σημασίας για την εταιρεία, όχι μόνο λόγω της συμμετοχής ενός τόσο σημαντικού μακροπρόθεσμου επενδυτή, αλλά και γιατί πέραν της μετοχικής θέσης που θα έχει η EBRD στη Noval Property, η EBRD αποτελεί τον μεγαλύτερο ομολογιούχο στο πράσινο ομόλογο που έχει εκδώσει με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2021.

  • Παράλληλα, με την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, η εταιρεία θα έχει ακόμη περισσότερα κεφάλαια για επενδύσεις.

Αναλυτικότερα, όπως είπε, στο τέλος του 2023 η Noval είχε 75 εκατ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα και σε συνδυασμό με τον στόχο να αντληθούν και 52 εκατ. ευρώ από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο (μαζί και με τη μετατροπή της EBRD) θα έχει διαθέσιμα 125 εκατ. ευρώ για να επενδύσει στην ανάπτυξη δικών της ακινήτων, αλλά και να πραγματοποιήσει αγορές ακινήτων από την αγορά. Το 82% του επενδυτικού προγράμματος αφορά ακίνητα που είναι ήδη στην ιδιοκτησία μας και το 18% είναι επενδυτικές ευκαιρίες από την αγορά.

  • Τα επενδυτικά πλάνα

Μεταξύ άλλων στην κατασκευή σε joint venture με την Brook Lane Capital του νέου συγκροτήματος γραφείων στο πρώην οικόπεδο Kodak στο Μαρούσι, που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2025 και θα είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικά πιστοποιημένο office campus στην Ελλάδα (Ήδη έχουν μισθωθεί οι μισοί χώροι γραφείων σε μια πολυεθνική).

Noval Property

  • Σε εξέλιξη είναι και η κατασκευή του νέου κτηρίου γραφείων στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι, το οποίο είναι πλήρως μισθωμένο και η κατασκευή του θα ολοκληρωθεί στο τέλος του χρόνου.

Noval Property

Στο Μαρούσι επίσης στην Λεωφόρο Κηφισίας 199 κατασκευάζεται ένα κτήριο που έχει αγοραστεί και θα ολοκληρωθεί το 2025 και θα είναι κτήριο χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Πρόκειται για ένα κτήριο γραφείων που θα έρθει να προστεθεί σε ήδη σημαντικά ακίνητα γραφείων όπως είναι το The Orbit, στην Κηφισίας, δίπλα από τον κινηματογράφο Δαναό, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ξεχωριστή, φουτουριστική του αρχιτεκτονική σχεδίαση.

Noval Property

 

  • Στην κατασκευή στην οδό Αρδηττού στο Μετς ενός κτηρίου μεικτής χρήσης για πολυτελείς κατοικίες και γραφεία, με απρόσκοπτη θέα στην Ακρόπολη που ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, ενώ ήδη έχει εκμισθωθεί ο ένας από τους τρεις ορόφους των κατοικιών.

Noval Property

Στο μεγάλο project για την αστική ανάπλαση της οδού Πειραιώς σε master plan των Foster + Partners. Φέτος αναμένεται να ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία και από του χρόνου μέχρι το 2028 θα προχωρήσει η κατασκευή του, μετατρέποντας το πρώτο εργοστάσιο της Βιοχάλκο από την εποχή του Μεσοπολέμου, σε μια μεγάλη γειτονιά τέχνης και πολιτισμού δίπλα στον Ελληνικό Κόσμο, την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το Φεστιβάλ Αθηνών.

Noval Property

  • Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Noval Property αποτελείται από 61 ακίνητα, επιφάνειας 343 χιλ. τ.μ. μικτής αξίας (GAV) 571 εκατ. ευρώ στις 31.12.2023. Η εταιρεία είχε εσωτερική αξία (NAV) 427 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023.

Το 2023, η εταιρεία πραγματοποίησε 29,4 εκατ. ευρώ έσοδα από μισθώσεις, είχε προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη 17,8 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 65 εκατ. ευρώ. (+164%). Το 2023 αύξησε τα μισθώματά της κατά 18%.

*****

Στα 110,7 εκατ. ευρώ διαμορφώνονται τα κεφάλαια που άντλησε η Noval Property από την δημόσια προσφορά, καθώς διέθεσε 39.592.341 μετοχές με τελική τιμή διάθεσης στα 2,78 ευρώ εκάστη. Ως αποτέλεσμα, υπερκαλύφθηκε η προσφορά από τη ζήτηση κατά 2,28 φορές. Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής των Νέων Μετοχών στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών θα ανακοινωθούν την Τρίτη 4 Ιουνίου.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο