ΠΑΠ: Πτωτική παραμένει η τάση

ΠΑΠ

ΠΑΠ

Η μετοχή της Papoutsanis ΠΑΠ διαπραγματεύεται στα 2,32 ευρώ με άνοδο 0,87%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,48 ευρώ και η στήριξη στα 2,23 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 7,34 χιλ. τεμάχια.

Πτωτική παραμένει η τάση για την μετοχή, η οποία μετά την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,29 ευρώ) έβγαλε αντίδραση, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (2,32 ευρώ) και την παραμονή της πάνω από αυτόν για χρονικό διάστημα τριών ημερών (φίλτρο τρία), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Η εταιρεία εάν και ήταν από τις πρώτες που ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για την χρήση του 2023, σήμερα αναμένεται να δημοσιεύσει την οικονομική της έκθεση.

ΠΑΠ

Απόδοση μηνός –5,31%

Απόδοση 3μηνου +1,75%

Απόδοση 6μηνου +5,45%

Απόδοση από 1/1 +1,31%

Απόδοση 52 εβδομάδων –0,43%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,50 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,80 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 27,59 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,03

P/BV 2,26

P/Ettm 27,88

EV/EBITDA* 12,77 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,56 (σε 12μηνη βάση)

ΠΑΠ-Ελεύθερες ταμειακές ροές: –5,94 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από –5,11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,76

ROE +6,30%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 37,80%

Συντελεστής Μόχλευσης* 46,61%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 62,86 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο