ΠΕΡΦ: Που στρέφεται η προσοχή για την μετοχή

ΠΕΡΦ

Η μετοχή της Performance ΠΕΡΦ διαπραγματεύεται στα 5,46 ευρώ αμετάβλητη, εμφανίζοντας αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,54 ευρώ με την επόμενη στα 5,84 ευρώ και η στήριξη στα 5,16 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 17,8 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή μετά την πρόσφατη άνοδο που πραγματοποίησε εμφανίζει αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα παραμείνει ή όχι πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,30 ευρώ), όπου στην πρώτη περίπτωση θα διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα, ενώ στην δεύτερη θα την οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές.

ΠΕΡΦ

Η Performance Technologies ανακοινώνει τη συνεργασία της με την εταιρεία Hellas Sat για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την λειτουργία δύο εξαιρετικά συγχρόνων υποδομών Private Cloud σε Ελλάδα και Κύπρο. Η Hellas Sat, κορυφαίος πάροχος δορυφορικών υπηρεσιών, επεκτείνει τις δραστηριότητές της εισερχόμενη στον τομέα των Private Cloud υπηρεσιών, παρέχοντας λύσεις για τη φιλοξενία υποδομών (Virtual machines) από τα Data Centers της Hellas Sat στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

 Η υλοποίηση των Private Cloud υποδομών για λογαριασμό της Hellas Sat βασίζεται στην τελευταία τεχνολογία της Hewlett Packard Enterprise (HPE), με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του δικτύου κορμού να περιλαμβάνει εξοπλισμό Aruba Networking (μέλος της HPE), ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές των κατασκευαστών.

 Η δικτυακή μελέτη του συγκεκριμένου έργου απαιτούσε προσεκτικό σχεδιασμό και εξοπλισμό με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Software Defined, δυνατότητες Microsegmentation, High Performance κλπ.) Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίστηκε η ομαλή λειτουργία και η αποτελεσματικότητα του δικτύου για την υλοποίηση ενός Multi-Tenant περιβάλλοντος. Τέλος, στα επιπλέον πλεονεκτήματα του έργου περιλαμβάνονται τα τείχη προστασίας από τη Fortinet, VMware, vCloud Suite και λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας Veeam.

 “Η απόφασή μας για την ανάπτυξη Private Cloud υποδομών στις εγκαταστάσεις μας σε Ελλάδα και Κύπρο αποτελεί τμήμα της στρατηγικής μας για την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες μας, δορυφορικούς και μη. Η Hellas Sat δραστηριοποιείται στον χώρο της φιλοξενίας υποδομών από το 2008 και πρόσφατα κατασκεύασε το Data Center HS-GR4 στις εγκαταστάσεις της στο Κορωπί, το οποίο φέρει πιστοποίηση Tier IV από τον Διεθνή Οργανισμό Uptime Institute. Στόχος της Hellas Sat είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της στον τομέα φιλοξενίας υποδομών, φυσικών ή/και εικονικών, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των πελατών της. Η απόφασή μας να επιλέξουμε την Performance Technologies για την υλοποίηση αυτού του κρίσιμου έργου στηρίχθηκε στην αναγνωρισμένη εμπειρία και τεχνογνωσία της εταιρείας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων δικτυακών λύσεων”, δηλώνει ο κος Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, CEO της Hellas Sat. “Αυτή η συνεργασία ενισχύει τη θέση μας στην αγορά, προσφέροντάς μας τη δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες φιλοξενίας υποδομών παγκοσμίου επιπέδου, ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες απαιτήσεις για ασφάλεια και διαθεσιμότητα που έχουν οι επιχειρήσεις σήμερα.”

 Από την πλευρά της, η Performance Technologies επιβεβαιώνει την αφοσίωσή της στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της Hellas Sat. “Είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτό το πρωτοποριακό έργο, που αντιπροσωπεύει όχι μόνο μια σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία αλλά και μια τεχνολογική πρόκληση”, δηλώνει ο Δημήτρης Κυριακίδης, Technology Services Director της Performance Technologies. “Η δέσμευσή μας στην καινοτομία και η εμπειρία μας στην υλοποίηση κρίσιμων τεχνολογικών έργων μας επιτρέπει να προσφέρουμε λύσεις που συμβαδίζουν με τις ανάγκες των πελατών μας για αξιόπιστες και ασφαλείς υποδομές. Μέσω της συνεργασίας μας με την Hellas Sat, αναδεικνύουμε τη δέσμευση και την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε σε πολύπλοκες τεχνολογικές προκλήσεις, παρέχοντας λύσεις που προσθέτουν πραγματική αξία στις επιχειρήσεις των πελατών μας”

 Με αυτή την επένδυση, η Hellas Sat εδραιώνει την ηγετική της θέση στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων (ICT), προσφέροντας υποδομές που ανταποκρίνονται στις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές και απαιτήσεις. “Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας που έχει ως γνώμονες τη συνεχή ανάπτυξη και τη καινοτομία, διευρύνοντας παράλληλα το φάσμα των υπηρεσιών μας και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας στην περιοχή”, τονίζει ο CEO της Hellas Sat.

 Με την ολοκλήρωση και την λειτουργία αυτών των δύο Private Cloud υποδομών, η Hellas Sat και η Performance Technologies επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην τεχνολογική αριστεία και στην καινοτομία, προσφέροντας στην αγορά υπηρεσίες που ξεπερνούν τις τρέχουσες προσδοκίες και στηρίζουν την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων σε μια νέα εποχή.

Απόδοση μηνός -3,36%

Απόδοση 3μηνου +4,60%

Απόδοση 6μηνου +48,17%

Απόδοση από 1/1 +14,83%

Απόδοση 52 εβδομάδων +41,63%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,91 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,60 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 21,03 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,52

P/BV 3,60

P/Ettm 21,03

EV/EBITDA* 13,41 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός (σε 12μηνη βάση)

ΠΕΡΦ-Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,96 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -292.619 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,67

ROE +9,14%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 78,46%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 2,59%

Κεφαλαιοποίηση: 75,9 εκατ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

 

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο