ΠΕΤΡΟ: Με μονοψήφιο P/E συνεχίζει να διαπραγματεύεται η μετοχή

ΠΕΤΡΟ

Η μετοχή της ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ διαπραγματεύεται στα 9,60 ευρώ με άνοδο 1,27%, διατηρώντας την πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 9,86 ευρώ και η στήριξη στα 9,03 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 7,9 χιλ. τεμάχια.

Εμφανής παραμένει η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (9,68 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση και παραμονή πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Η εταιρεία πρόσφατα ανακοίνωση τα οικονομικά της αποτελέσματα για την χρήση του 2023, σύμφωνα με τα οποία: Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €213,6 εκ. σημαντικά αυξημένες από το 2022 κατά 36,8%. Τα περισσότερα τμήματα αύξησαν τις πωλήσεις τους και την κερδοφορία τους βελτιώνοντας και τα μερίδια τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €8,1 εκ. έναντι €6,5 εκ. το 2022. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε στα €32,5 εκ. από €9,6 εκ. το 2022 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €20,1 εκ.

ΠΕΤΡΟ

Απόδοση μηνός -6,08%

Απόδοση 3μηνου +8,13%

Απόδοση 6μηνου +8,37%

Απόδοση από 1/1 +0,42%

Απόδοση 52 εβδομάδων +51,10%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,65 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,32 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 53,27 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 8,14

P/BV 1,18

P/Ettm 7,78

EV/EBITDA* 5,01 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,22 (σε 12μηνη βάση)

ΠΕΤΡΟ-Ελεύθερες ταμειακές ροές: -18,99 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 360.022 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,34

ROE +15,12%

ROA +6,48%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 47,61%

Συντελεστής Μόχλευσης* 27,35%

FCF Yield* αρνητικός

Κεφαλαιοποίηση: 67,73 εκατ. ευρώ

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο