ΠΛΑΘ: Δεν πήρε ώθηση η μετοχή από την τιμή-στόχο της Eurobank Equities

ΠΛΑΘ

Πλαστικά Θράκης

Η μετοχή της Πλαστικά Θράκης ΠΛΑΘ διαπραγματεύεται στα 4,135 ευρώ με άνοδο 0,49%, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,20 ευρώ και η στήριξη στα 3,90 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 22,33 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα την προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (4,07 ευρώ), διατηρώντας παράλληλα και το σήμα αγοράς.

Πλαστικά Θράκης

H Eurobank Equities τοποθετεί την εύλογη αξία της επιχείρησης μεταξύ 314 και 424 εκατ. ευρώ. Η εκτίμηση για την κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA και ο υγιής ισολογισμός.

Σε ένα έτος (2023) που χαρακτηρίστηκε από υποτονική ζήτηση, η Πλαστικά Θράκης  κατάφερε να αυξήσει τα υποκείμενα EBITDA κατά 2,5% σε ετήσια βάση στα €44 εκατ., ποσό λίγο καλύτερο από το αναμενόμενο (€42 εκατ.). Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά -12% σε ετήσια βάση (€345 εκατ.), λόγω των χαμηλών όγκων (+0,5% σε ετήσια βάση), σημειώνει η Eurobank Equities σε ανάλυσή της για την εταιρεία, με τη χορηγία της τελευταίας.

-Ξεκινώντας από μια χαμηλότερη βάση και διατηρώντας την υπόθεση για σταδιακό ρυθμό ανάκαμψης, η χρηματιστηριακή διατήρησε την πρόβλεψη για EBITDA 46,6 εκατ. ευρώ το 2024, +6% σε ετήσια βάση.

Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ο όμιλος διατήρησε τον υγιή ισολογισμό του (καθαρό χρέος/EBITDA c0,4x 2023), ενώ πραγματοποίησε επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ το 2023 (με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη) και διένειμε μερίσματα 14 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του έτους.

-Η εταιρεία έχει επενδύσει €150 εκατ. τα τελευταία 5 χρόνια, σε συγχρονισμό με τη στρατηγική της για ανάπτυξη της επιχείρησης, ενώ έχει επιστρέψει σχεδόν €45 εκατ. στους μετόχους και έχει παραγάγει €300 εκατ. EBITDA (εκ των οποίων €84 εκατ. σε προϊόντα PPE).

H Eurobank Equities καταλήγει σε ένα εύρος τιμών εύλογης αξίας μεταξύ 314 και 424 εκατ. ευρώ. Η βασική της γραμμή δείχνει μια εγγενή αξία 8,2 €/μετοχή σε βάθος 12μήνου, υποδηλώνοντας σημαντική ανοδική πορεία σε σχέση με την τρέχουσα τιμή (4,1 ευρώ).

Απόδοση μηνός +3,38%

Απόδοση 3μηνου -1,31%

Απόδοση 6μηνου -1,08%

Απόδοση από 1/1 -1,31%

Απόδοση 52 εβδομάδων -6,02%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,68 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,75 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 272,65 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 6,23

P/BV 0,66

P/Ettm 10,0

EV/EBITDAttm* 4,78

EV/Sales* 0,61

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 0,67

Πλαστικά ΘράκηςΕλεύθερες ταμειακές ροές: 16,57 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -24,82 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,47

ROE +6,52%

ROA +4,37%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 72,04%

Συντελεστής Μόχλευσης* 9,78

FCF Yield* 9,16%

Κεφαλαιοποίηση: 180,87 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο