Profile: Οι οικονομικές επιδόσεις και οι προοπτικές

ΠΡΟΦ

Profile

Του Συμεών Σταμπολίδη*

Η Profile Software αποτελεί μία εταιρεία με διεθνής παρουσία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Αφρική, η οποία παρέχει λύσεις λογισμικού για τον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, τον επιχειρηματικό, καθώς και τον δημόσιο κλάδο. 

Ο Όμιλος της Profile έχει αναπτυχθεί σε πολλούς τεχνολογικούς τομείς όπως είναι το Fintech, το Cyber, το Digitalization, ενώ μέσα σε αυτούς τους τομείς δεν θα μπορούσε να λείπει αυτός της Τεχνητής Νοημοσύνης. 

Το τεχνολογικό προϊοντικό επίπεδο της Profile.

Ο Όμιλος της Profile παρέχει προϊόντα ψηφιακών τραπεζικών λύσεων για ψηφιακές τράπεζες, Ιδρύματα Ηλεκτρονικών Πληρωμών και Ιδρύματα Μικροχρηματοδοτήσεων μέσω του Finuevo Suite. 

Η Profile εκμεταλλεύοντας την συνεργασία με την Amazon Web Services (AWS) που είναι κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών cloud, έχει προσφέρει στους πελάτες της το Finuevo Suite ως μία πρωτοποριακή λύση Software as a Service (SaaS). 

Το Finuevo Suite συνδυάζει το Finuevo Core και το Finuevo Digital καθιστώντας το ως μία ολοκληρωμένη λύση με ένα πρωτοποριακό σύστημα ψηφιακή τραπεζικής κορυφαίας τεχνολογίας.

Το προϊόν αυτό προσφέρει καινοτόμες λύσεις ακολουθώντας τα παγκόσμια τραπεζικά πρότυπα με πρωτοποριακά εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την όσο πιο εύκολη λειτουργία τραπεζικών εργασιών, καθιστώντας το αποδοτικό τόσο για τους χρήστες της τράπεζες όσο και για τους ψηφιακούς πελάτες.

Μερικά ακόμα προϊόντα της εταιρείας είναι η πλατφόρμα Axia Suite ως μία πρωτοποριακή λύση Software στο Wealth Management και το Centevo Suite ως μία cloud based λύση στο Asset Management.

Τέλος κατέχει το Registar που βασίζεται σε μία πλατφόρμα αρθρωτής αρχιτεκτονικής για την παρακολούθηση και διαχείριση του μητρώου μετόχων και η πλατφόρμα Acumen.plus όπου υποστηρίζει τις χρηματοοικονομικές αγορές μετοχών, forex, παραγώγων, διαχείριση διαθεσίμων κλπ.

Η επέκταση στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Profile στις αρχές του τρέχοντος έτους παρουσίασε το νέο της προϊόν “ΑΙ.Adaptive” ως λύση, που απλοποιεί την αλληλεπίδραση σε φυσική γλώσσα με βάσεις δεδομένων και εφαρμογές.

Έτσι βελτιώνει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα μέσω της ενσωμάτωσης  τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης Generative AI και Large Language Models  (LLMs).

Η συγκεκριμένη λύση είναι ενισχυμένη από τις δυνατότητες της OpenAI, υιοθετεί μία στρατηγική LLM-agnostic, επιτρέποντας την άμεση και ευέλικτη αλληλεπίδραση με τις εφαρμογές Axia Suite, Finuevo Suite, Acumen.plus, Centevo Suite, RiskAvert και RegiStar της Profile.

Το AI.Adaptive ουσιαστικά σχεδιάστηκε ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να θέτουν ad-hoc ερωτήματα σε βάσεις δεδομένων τόσο γραπτά όσο και προφορικά.

Αυτό επιτυγχάνεται με μέσω της ανάπτυξης προηγμένων αλγορίθμων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) και μηχανικής μάθησης (ML) αξιοποιώντας την προσαρμοστικότητα της LLM-agnostic πλατφόρμας για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της.

Οι διεθνείς συνεργασίες και πελατειακές σχέσεις της Profile

Η Profile έχει ένα διεθνές και ποιοτικό δίκτυο συνεργατών τόσο σε Technology Partners όσο και σε Business Partners.

Οι Technology Partners της εταιρείας είναι η PaymentComponents, η  Oracle, η Microsoft και η Amazon.

Ενώ οι Business Partners της είναι η SignD, η Asset Technology Group, η FintechPath και η Whistlebrook.

Τα προϊόντα της εταιρείας έχουν αυξημένη ζήτηση και εφαρμόζονται από εταιρείες διαφορετικών χωρών και ηπείρων.

Ένα παράδειγμα είναι η Liberum Wealth, θυγατρική της Liberum Capital η οποία είναι κορυφαία τράπεζα επενδύσεων με έδρα το Λονδίνο.

Η Liberum Wealth είναι πάροχος παγκόσμιων υπηρεσιών θεματοφυλακής, εξυπηρέτησης asset management, πληρωμών, treasury και εκτέλεσης συναλλαγών για investment funds και υλοποιεί την λύση της Axia Custody της Profile.

Η MoneyMasters Limited μία ταχέως αναπτυσσόμενη τζαμαικανή εταιρεία aaset management υλοποιεί την λύση της Axia Suite της Profile.

Η Intesa San Paolo Bank Albania, μέλος του Ομίλου Intesa Sanpaolo που είναι κορυφαία τράπεζα στην χώρα με δίκτυο 35 καταστημάτων σε διαφορετικές πόλεις της χώρας έχει θέσει σε λειτουργία το Acumen.plus της Profile.

Profile: Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2023

Η εταιρεία στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της για το 2023, κατάφερε να πετύχει αύξηση κατά 20,22% στον Κύκλο Εργασιών της, +24,39% στο Μικτό Κέρδος, +29,27% στα Λειτουργικά Κέρδη και +17,94% στα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους. Με τα περιθώρια Μικτού, Λειτουργικού και Καθαρού Κέρδους να διαμορφώνονται σε 48,43%, 17,85% και 12,80% αντίστοιχα.

Επιπλέον ο δείκτης έμμεσης ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) βρίσκεται στο 1,64 από 1,89 το 2022, λόγω αύξησης των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων κατά 41,99% και μείωσης του Ταμείου κατά 27,92%.

Παρόλα αυτά η ρευστότητα της Profile παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα και παρόλο την μείωση του Ταμείου, ο Καθαρός Δανεισμός (Δάνεια-Ταμείο) της εταιρείας παραμένει αρνητικός, με την σχέση όμως του συνολικού χρέους (DEBT) του Ομίλου και των EBITDA να βρίσκεται στο 3,26.

Το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε σε €55.794.568 το 2023 από €47.172.983 το 2022 (+18,27%), επιτυγχάνοντας έτσι μία Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων 6,9%.

Τέλος τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν από €27.981.427 το 2022 σε €31.994.677 το 2023 (+14,34%) άρα ο δείκτης αυτονομίας του Ομίλου διαμορφώνεται στο 57,34% και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 12,04%.

Αποτίμηση και σύγκριση με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις

Η Profile τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει μία εταιρεία ρυθμούς ανάπτυξης των Εσόδων από 20% και άνω. Πιο συγκεκριμένα έχει καταφέρει την άνοδο των εσόδων κατά 33% το 2021 σε σύγκριση με το 2020, +25% το 2022 σε σύγκριση με το 2021 και +20% το 2023 σε σύγκριση με το 2022.

Επίσης από τον κλάδο της Profile έχουμε ορισμένες ανταγωνιστικές εταιρείες,όπου έχουν μέσο όρο EV/EBITDA 21, μέσο όρο EV/SALES 6, με την Profile στο κλείσιμο της 02/05/2024 να έχει EV/EBITDA 18,03 και EV/SALES 4,39. Άρα η μετοχή για να πιάσει τον Μ.Ο. του κλάδου θα πρέπει στην πρώτη περίπτωση να ανέβει 16,47% και στην δεύτερη 36,67%.

Στην συνέχεια έχουμε το μέσο P/E ορισμένων ανταγωνιστικών εταιρειών της (Fis, SS&C, Temenos, Fiserv, FactSet, Linedata, Wolters Kluver, Infosys, Sword, Gresham, Broadridge και Aptitude) το οποίο είναι 34,64 ενώ της Profile είναι 29,99 με την μετοχή να χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση 15,5% άνοδο για να φτάσει τον Μ.Ο., με τον μέσο όρο P/E στην 5ετία της Ομίλου Profile όμως να βρίσκεται στο 21,51.

Στις εταιρείες Saas υπάρχει ένα ενδιαφέρον θεμελιώδες στοιχείο, το “Rule 0f 40” και διατυπώθηκε από τον Brad Held. Αυτό το στοιχείο δηλώνει ότι το ποσοστό αύξησης των εσόδων (στην συγκεκριμένη περίπτωση από το 2022 στο 2023) συν το περιθώριο EBITDA (EBITDA/Πωλήσεις), πρέπει το άθροισμά τους να είναι ίσο με 40% και άνω.

Τα έσοδα της Profile αυξήθηκαν από το 2022 στο 2023 κατά 20,22% με το περιθώριο EBITDA να βρίσκεται στο 24%. Άρα η Profile έχει για το 2023 “Rule of 40” στο 44,22%, με τις εκτιμήσεις της διοίκησης να κάνουν λόγο για “Rule of 40” στο 48% το 2024 και στο 52% το 2025, ενώ από τις παραπάνω εταιρείες μόνο η Fis (42%), η SS&C (43%), η Temenos (41%), η Fiserv (47%) και η FactSet (43%) έχουν καλό “Rule of 40”.

Όσο αφορά την εγχώρια αγορά υπήρξαν 2 deals σε εταιρείες Πληροφορικής. Συγκεκριμένα της Entersoft από την Olympia Group στα 8 ευρώ/μετοχή ή 240 εκατ. Ευρώ χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση και της Epsilon Net από την General Atlantic (9ος μεγαλύτερος private equity οργανισμός στον κόσμο με υπό διαχείριση κεφάλαια 86 δις. Δολαρίων) στα 12 ευρώ/μετοχή ή 650,4 εκατ. Ευρώ χρηματιστηριακή αποτίμηση.

Τέλος με βάση τις παραπάνω χρηματιστηριακές αποτιμήσεις, στην περίπτωση της Entersoft πραγματοποιήθηκε το deal με την εταιρεία να έχει EV/EBITDA 19,51, EV/SALES 6,54 και P/E 30,49. Ενώ αντίστοιχα η Epsilon Net είχε EV/EBITDA 22,17, EV/SALES 7,39 και P/E 32,48, με τους αντίστοιχους δείκτες της Profile όπως αναλύθηκαν παραπάνω να παραμένουν και εγχώρια ελκυστικότεροι.

*Ο κύριος Συμεών Σταμπολίδης είναι Αντιπρόεδρος Γραμματείας ΣΕΔ

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

από businessrev.gt

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο