Σαράντης-2023: Αύξηση 50% στα καθαρά κέρδη με τα EBITDA αυξημένα κατά 35,3%- Μέρισμα €0,224/μετοχή

  • Βασικότερα σημεία του 2023

▪ Η εστιασμένη υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων έφερε τις ισχυρότερες πωλήσεις στην ιστορία του Ομίλου.

o Οι πωλήσεις το 2023 ανήλθαν σε €482,2εκ. έναντι €445,1εκ. το 2022, αυξημένες κατά 8,3% ως αποτέλεσμα της προσήλωσης του Ομίλου στις στρατηγικές του προτεραιότητες και της ορθής διαχείρισης των ευκαιριών για ανάπτυξη των εσόδων.

▪ Η έντονη προσήλωση στην αύξηση των περιθωρίων κέρδους οδήγησε σε σημαντική άνοδο των EBITDA και EBIT

o Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2023 διαμορφώθηκαν στα €61,6εκ. έναντι €45,5εκ. το 2022, αυξημένα κατά 35,3% αντανακλώντας αυξημένα έσοδα και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 12,8% (έναντι 10,2% το 2022).

o Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε €47,1εκ. το 2023, αυξημένα κατά 45,9% σε σύγκριση με το 2022 (FY 2022 EBIT: €32,2εκ.) με το περιθώριο ΕΒΙΤ να διαμορφώνεται στο 9,8% το 2023 έναντι 7,2% κατά το 2022.

o Το συγκρίσιμο περιθώριο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 251 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, υπογραμμίζοντας την επίδραση της λειτουργικής μόχλευσης από την αύξηση των πωλήσεων.

▪ Τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους ενισχύουν την αύξηση στα Καθαρά Κέρδη

o Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε €48,6εκ. το 2023 σε σύγκριση με €31,8εκ. το 2022, αυξημένα κατά 53,2%. Το περιθώριο EBT διαμορφώθηκε στο 10,1% το 2023 (έναντι 7,1% το 2022).

o Τα καθαρά κέρδη το 2023 διαμορφώθηκαν στα €39,3εκ. σε σύγκριση με €26,3εκ. το 2022, αυξημένα κατά 49,6% παρουσιάζοντας βελτιωμένα περιθώρια (περιθώριο καθαρού κέρδους το 2023 στο 8,2% σε σύγκριση με 5,9% το 2022).

o Ισχυρή αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 50,3% ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πωλήσεων και της διεύρυνσης του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους.

▪ Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου παρέχει δύναμη και ευελιξία με καθαρή ταμειακή θέση €43,6εκ.

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και ρευστότητα που υποστηρίζεται από την κερδοφορία του Ομίλου
και από τη βελτίωση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, τα οποία οδήγησαν σε υγιή χρηματοοικονομική θέση με καθαρά διαθέσιμα €43,6εκ.

▪ Δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους Μετόχους με αυξημένο μικτό ποσό μερίσματος κατά 50,0%

o Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μικτό μέρισμα συνολικού ποσού €15,0εκ. (+50,0% από τα €10,0εκ. για το 2022).

o Στο 38,2% ο δείκτης πληρωμής μερίσματος (payout ratio) προς τα καθαρά κέρδη 2023.

Το μέρισμα διαμορφώθηκε σε ποσό €0,224381 ανά μετοχή (έναντι μερίσματος χρήσης 2022 ποσού €0,143108 ανά μετοχή που πληρώθηκε το Μάιο 2023).

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο