Σαράντης-2023: Αύξηση 50% στα καθαρά κέρδη με τα EBITDA αυξημένα κατά 35,3%- Μέρισμα €0,224/μετοχή

Follow @Economiconews Βασικότερα σημεία του 2023 ▪ Η εστιασμένη υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων έφερε τις ισχυρότερες πωλήσεις στην ιστορία του Ομίλου. o Οι πωλήσεις το 2023 ανήλθαν σε €482,2εκ. έναντι €445,1εκ. το 2022, αυξημένες κατά 8,3% ως αποτέλεσμα της προσήλωσης του Ομίλου στις στρατηγικές του προτεραιότητες και της ορθής διαχείρισης των ευκαιριών για ανάπτυξη των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σαράντης-2023: Αύξηση 50% στα καθαρά κέρδη με τα EBITDA αυξημένα κατά 35,3%- Μέρισμα €0,224/μετοχή.