Σαράντης (προεπισκόπηση FY:23): Η εταιρεία θα ανακοινώσει αποτελέσματα σήμερα- Eκτιμήσεις από την Beta Sec.

ΣΑΡ

Mετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ θα διοργανώσει CC για να αναλύσει τις οικονομικές επιδόσεις του 2023 και να παράσχει προοπτικές για το 2024 την Τρίτη 12 Μαρτίου στις 4 μ. μ. τοπική ώρα Ελλάδας.

  • Επιπλέον, η ημέρα του επενδυτή έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 14 Μαρτίου στις 2 μ. μ. τοπική ώρα Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει παράσχει καθοδήγηση για ενοποιημένες πωλήσεις ύψους €480 εκατ. για το οικονομικό έτος 23, χωρίς την ολοκλήρωση της τελευταίας εξαγοράς της Stella Pack στην Πολωνία, η οποία θα ενοποιηθεί για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2024.

Η Sarantis έχει επίσης οδηγήσει σε οργανική αύξηση EBIT στα €43 εκατ. για το 2023, αύξηση 33,4% σε σύγκριση με το EBIT 2022 (€32,2 εκατ. ) και το περιθώριο EBIT στο 8,9% για το 2023, αναμένοντας αύξηση κατά 166 μονάδες βάσης από το 2022 (περιθώριο EBIT 2022: 7,2%). Όλα τα στοιχεία προσαρμόζονται σε επαναλαμβανόμενη βάση, εξαιρουμένου του εφάπαξ κέρδους €20,3 εκατ. που καταγράφηκε το FY:22 και σχετίζεται με την πώληση του 49% της συμμετοχής της στην EL στην κοινή κοινοπραξία της EL Greece.

  • Είμαστε… υψηλότερα όσον αφορά τόσο τις εκτιμήσεις τόσο για την κορυφαία γραμμή όσο και για το EBIT. Πιο αναλυτικά:

§ Οι πωλήσεις προβλέπεται να ανέλθουν σε €488,66 εκατ. , σημειώνοντας αύξηση 9,5% έναντι €446,41 εκατ. του 2022. Η Ελλάδα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3% στα €155 εκατ. , αντιπροσωπεύοντας το 33% των ενοποιημένων πωλήσεων. Οι συνολικές πωλήσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αυξήθηκαν κατά 12,42% στα €333,7 εκατ. με την ανάκαμψη των πωλήσεων της Ergopack Ukraine παράλληλα με την υπάρχουσα πολωνική επιχειρηματική δραστηριότητα να σημειώνει μεσαία μονοψήφια αύξηση (€113,4 εκατ. , +5,7% σε ετήσια βάση).

§ Προβλέπουμε ότι το προσαρμοσμένο EBITDA (για την αποεπένδυση της κοινοπραξίας EL) θα ενισχυθεί κατά 30,3% στα €59,2 εκατ. έναντι €45,52 εκατ. το οικονομικό έτος 22 (πρώην EL) ή θα μειωθεί κατά 10,1% σε αναφερόμενη βάση (€65,84 εκατ. το 2024 προσθέτοντας το κέρδος €20,3 εκατ. από την πώληση συναλλαγών EL) με περιθώριο EBITDA στο 12,1% έναντι 10,2% (προσαρμοσμένο) το 2022, άρα ενίσχυση περιθωρίου 200 μονάδων βάσης στο αποτέλεσμα λειτουργικής μόχλευσης, πειθαρχία κόστους, χαμηλότερο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας και επίδραση μείγματος προϊόντων.

§ Το EBIT, όπως αναφέρθηκε, διαμορφώνεται υψηλότερα στα €45,93 εκατ. έναντι της αναβαθμισμένης (εντός του 2023) εκτίμησης της διοίκησης για €43 εκατ. (αρχικά είχε οριστεί σε €40 εκατ. ) με περιθώριο EBIT 9,4%, υψηλότερο από το υποτιθέμενο περιθώριο EBIT 8,95%.

§ Τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να διαμορφωθούν στα €36,07 εκατ. έναντι αναφερόμενων €45,4 εκατ. το 2022 και προσαρμοσμένων €26,27 εκατ. , δηλαδή εξαιρουμένων των €20,3 εκατ. θετικής επίπτωσης κέρδους συναλλαγής από την πώληση της EL.

§ Βλέπουμε το καθαρό χρέος να διαμορφώνεται στα €1,7 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης), το CAPEX στα €10 εκατ. + συν την εκροή €40 εκατ. που καταβλήθηκε για την εξαγορά της Stella Pack Poland, το ακαθάριστο CF στα €52,5 εκατ. , το FCF στα €33,5 εκατ. και την ακαθάριστη ταμειακή θέση στα €56,6 εκατ.

§ Αναμένουμε μεικτό μέρισμα για τη χρήση:23 €0,15/μετοχή, σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος (DY: 1,5%, DPO 27%)

§ Παραμένει NEUTRAL με TP €9,7/μετοχή, το οποίο σκοπεύουμε να αναθεωρήσουμε μετά την ανανέωση της αποτίμησης του αυτιού μας για το 2024 και την ενσωμάτωση της πρόσφατα εξαγορασθείσας Stella Pack στους αριθμούς.

  • Η εταιρεία διαπραγματεύεται με προβλεπόμενο δείκτη PE FY:24 13,6x, EV/EBITDA 8,7x, DY: 2,2%.

SARANTIS

2022

2023

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Sales

445,070

488,660

9.8%

EBITDA Adjusted

45,430

59,170

30.2%

EBITDA Mrg

10.2% 

12.1% 

+190 bps 

Net Income Adjusted

26,270

36,070

37.3%

Net Mrg

5.9% 

7.4% 

+148 bps 

 

CC Details: Tuesday March 12 4pm local GR Time

§  GR: +30 210 94 60 800 or +30 213 009 6000

§  UK: +44 (0) 800 368 1063

§  UK & INTL: +44 (0) 203 059 5872

§  USA: +1 516 447 5632

§  WEB: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=qobTu8Ge

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο