Σε κατάσταση “ημι-πανικού” το Χ.Α.- Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΙΝΚΑΤ, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, και ΛΑΜΔΑ

Νέες απώλειες εκδηλώθηκαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 1.193,32 μονάδες με πτώση 0,90%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 77,48 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 6,15 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 32 έκλεισαν ανοδικά, 63 πτωτικά, και 64 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε κατάσταση αδικαιολόγητου πανικού θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς επικρατεί μία τάση ρευστοποιήσεων ακόμη και σε μετοχές εταιρειών που δικαιολογούν τις αποτιμήσεις τους, ωθώντας με χαμηλό όγκο προς χαμηλότερα επίπεδα γενικό δείκτη και μετοχές.

Μεγαλύτερη άνοδος

 

Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Ο γενικός δείκτης παρά τα αρχικά του κέρδη δεν κατάφερε να διατηρηθεί σε θετικό έδαφος, υποχωρώντας προς χαμηλότερα επίπεδα, έως το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1.187,04 μονάδων, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 2.

Χαμηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Are stocks expensive? Our models indicate valuations could be held back by higher for longer rates and mega caps are bloated, but the equal weighted S&P 500 index is trading at a multiple below prepandemic norm. Gina Martin Adams @GinaMartinAdams

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong sell, και ο δείκτης FTSE 100 με σήμα sellόπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Δεύτερη μέρα απωλειών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί το σήμα πώλησης, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.221 μονάδες, και η στήριξη στις 1.127 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 19,38 εκατ. τεμάχια, έναντι 24,49 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παραμένει με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.978 μονάδες, και την στήριξη στις 2.745 μονάδες.

Με πτώση έκλεισε τελικά ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, παραμένοντας με σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.070 μονάδες, και την στήριξη στις 1.915 μονάδες.

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε και σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, με το σήμα πώλησης να διατηρείταικαι με την αντίσταση να βρίσκεται στις 958,0 μονάδες και την στήριξη στις 882,0 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 13,8 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,6 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΙΝΚΑΤ έκλεισε στα 3,0 ευρώ αμετάβλητη, συνεχίζοντας την προσπάθεια παραμονής πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,95 ευρώ), με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,04 ευρώ, και η στήριξη στα 2,90 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 329,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -5,06%

Απόδοση 3μηνου +39,21%

Απόδοση 6μηνου +89,87%

Απόδοση από 1/1 +105,48%

Απόδοση 52 εβδομάδων +108,28%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,31 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,1428 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 168,81 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,05

P/BV 2,85

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDAαρνητικό (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAαρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -43,5 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -24,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,37

ROE +6,49%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,66%

Συντελεστής Μόχλευσης* 41,79%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 481,6 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,125 ευρώ με άνοδο 0,71%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,21 ευρώ, και η στήριξη στα 2,11 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 314,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -8,80%

Απόδοση 3μηνου -2,52%

Απόδοση 6μηνου +27,09%

Απόδοση από 1/1 +25%

Απόδοση 52 εβδομάδων +27,25%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,52 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,58 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 402,67 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 1,74

P/BV 1,22

P/Ettm 10,55

EV/EBITDA3,95 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAαρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -448.000 ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -357.000 ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,0

ROE +7,24%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 101,09%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 493,0 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,68 ευρώ με πτώση 1,90%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, και ολοκληρώνοντας γι’ ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,18 ευρώ, και η στήριξη στα 5,42 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν μικρή αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 61,05 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -14,84%

Απόδοση 3μηνου -14,84%

Απόδοση 6μηνου -12,07%

Απόδοση από 1/1 -16,47%

Απόδοση 52 εβδομάδων -21,98%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,41 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,52 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 838,22 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 7,87

P/BV 0,72

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA13,71 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAαρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -38,74 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -160,48 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,72

ROE +0,08%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 73,19%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 604,9 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 13,18 ευρώ αμετάβλητη, έχοντας εξέλθει της βραχυπρόθεσμης πτωτικής της τάσης, συνεχίζοντας την προσπάθεια ανοδικής διάσπασης και παραμονής πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (13,26 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 13,42 ευρώ, και η στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών (12,53 ευρώ) με την επόμενη στα 12,01 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 104,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -2,37%

Απόδοση 3μηνου -6,92%

Απόδοση 6μηνου +19,82%

Απόδοση από 1/1 +20,92%

Απόδοση 52 εβδομάδων +55,06%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,84 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 8,41 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 897,51 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 9,54

P/BV 1,38

P/Ettm 6,78

EV/EBITDA4,15 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA2,36 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 39,9 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -213,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 5,34

ROE +7,82%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 19,66%

Συντελεστής Μόχλευσης* 64,61%

FCF Yield* 2,93%

Κεφαλαιοποίηση: 1,36 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΛΑΜΔΑ έκλεισε στα 5,95 ευρώ με άνοδο 1,71%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,90 ευρώ, και η στήριξη στα 5,54 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 107,0 χιλ. τεμάχια.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2023 παρουσίασε αρνητικό Κεφάλαιο Κίνησης -97.321.000 ευρώ από 59.931.000 ευρώ στις 31/12/2023.

Απόδοση μηνός -13,08%

Απόδοση 3μηνου -11,19%

Απόδοση 6μηνου +6,54%

Απόδοση από 1/1 +1,71%

Απόδοση 52 εβδομάδων +7,59%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,42 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,385 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,17 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ εξαμήνου 2023)

BV 6,76

P/BV 0,88

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA12,52 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA5,89 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 106,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από -48,56 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,58

ROE +1,57%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,44%

Συντελεστής Μόχλευσης* 43,90%

FCF Yield* 10,09%

Κεφαλαιοποίηση: 1,05 δισ. ευρώ

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

Ανοδικά κινήθηκε σήμερα η πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,941% με άνοδο 2,11%, και του δεκαετούς στο 4,447% με άνοδο 2,88%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

 

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο