ΣΕΠΕ: Εξειδικευμένα στελέχη αναζητά ο κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας

  • Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2023-2030, αναμένεται επιπρόσθετη σωρευτική ζήτηση 120.000 – 140.000 ειδικών ΤΠΕ!! «Εάν λάβουμε υπόψη και τους αποφοίτους από τα Πανεπιστήμια, προκύπτει ότι το κενό ζήτησης-προσφοράς για την περίοδο 2023-2030 είναι 7.000-7.500 ειδικών κατ’ έτος»

Τι αναφέρει η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)

Τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον κλάδο ψηφιακής τεχνολογίας της χώρας αποτελεί η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Όπως εξηγεί η πρόεδρος ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), Γιώτα Παπαρίδου «υπάρχει σοβαρή έλλειψη και χρειάζεται να κινηθούμε άμεσα όλοι μαζί με συνεργασία στην κάλυψη αυτού του κενού».

Πρόσφατα μάλιστα, για την «Αξιολόγηση της Επάρκειας Ειδικών στον Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών», ο ΣΕΠΕ μαζί με την εταιρεία συμβούλων Deloitte ολοκλήρωσε μελέτη, από την οποία προκύπτουν σημαντικά στοιχεία που προβληματίζουν. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2023-2030, αναμένεται επιπρόσθετη σωρευτική ζήτηση 120.000 – 140.000 ειδικών ΤΠΕ. «Εάν λάβουμε υπόψη και τους αποφοίτους από τα Πανεπιστήμια, προκύπτει ότι το κενό ζήτησης-προσφοράς για την περίοδο 2023-2030 είναι 7.000-7.500 ειδικών κατ’ έτος» σημειώνει η κ. Παπαρίδου.

Τρίτη διαδοχική θητεία για την Πρόεδρο του ΣΕΠΕ Γιώτα Παπαρίδου

Σε αυτό, το τεράστιο θέμα, το οποίο – εκτός από τον κλάδο ψηφιακής τεχνολογίας – απασχολεί και όλους τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, ο ΣΕΠΕ εργάζεται ήδη για την επίλυση του. «Έχουμε ήδη ξεκινήσει μία ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και τους προέδρους των 37 σχολών ΤΠΕ των ελληνικών πανεπιστημίων στην κατεύθυνση της βέλτιστης σύνδεσης των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και την καλύτερη προετοιμασία των αποφοίτων για ένταξη στην αγορά εργασίας.

Ταυτόχρονα, πιστεύουμε στην προσέλκυση περισσότερων νέων στο αντικείμενο της ψηφιακής τεχνολογίας και την επανεκπαίδευση ανέργων και ετεροαπασχολούμενων στο αντικείμενο μας» αναφέρει -μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ- η κ. Παπαρίδου και συμπληρώνει: «είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουν όλοι, μαθητές, φοιτητές, άνεργοι και ετεροαπασχολούμενοι, ότι σήμερα βρισκόμαστε στην κορυφή της αρνητικής ανεργίας, με ποσοστό περίπου -8%, κάτι που συνεπάγεται άμεση επαγγελματική αποκατάσταση».

Προσθέτει επίσης ότι ο πρωθυπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης δεσμεύθηκε για ένα εξάμηνο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης 100.000 υποψηφίων για εργασία στους κλάδους της τεχνολογίας. Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία, η οποία, με το σωστό συντονισμό, θα φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα όμως, σύμφωνα με την κ. Παπαρίδου, απαιτούνται και τα άμεσα αντανακλαστικά από την πλευρά της πολιτείας, μέσω της παροχής κινήτρων, όπως για παράδειγμα φορολογικά, για να επιστρέψουν οι επιστήμονες στη χώρα μας, οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Εστιάζοντας στη γυναικεία απασχόληση στον κλάδο, η πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ υπογραμμίζει ότι η ψηφιακή τεχνολογία είναι ένα ισχυρό πεδίο δράσης και διάκρισης, με ίσες ευκαιρίες και εργασιακή ισότητα για κάθε γυναίκα. «Ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στηρίζεται στη δύναμη της γνώσης και της διαρκούς εκπαίδευσης, αποτελεί τον κατεξοχήν συνυφασμένο τομέα με τη διαρκή εξέλιξη και την καινοτομία, τόσο σε επίπεδο ανακαλύψεων όσο και σε επίπεδο προσωπικής ανέλιξης. Υπάρχουν άλλωστε πολλά παραδείγματα γυναικών, οι οποίες ανελίχθηκαν σε ανώτατες θέσεις ευθύνης στις επιχειρήσεις ή έγιναν οι ίδιες επιχειρηματίες» τονίζει.

Η ισοτιμία, όπως και η ψηφιακή τεχνολογία αποτελούν, σύμφωνα με την ίδια, πλέον a priori κοινό παρονομαστή, βασικό πυλώνα ανάπτυξης και ευημερίας κάθε σύγχρονης κοινωνίας. Και εδώ έρχεται και ο ρόλος των εταιρειών. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ηγηθούν, καθώς η διαμόρφωση ανοιχτής εταιρικής κουλτούρας είναι προς όφελός τους, όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης και πολιτισμού αλλά και πολλαπλασιασμού της ίδια της αξίας τους. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ισότιμη θέση της γυναίκας όχι μόνο είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη, αλλά αποτελεί και μία ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρο για τη συνολική επιτυχία. «Εξάλλου, σε ένα μεγάλο ποσοστό δραστηριοτήτων στον κλάδο μας δεν απαιτείται η φυσική παρουσία. Γιατί, λοιπόν, να έχει ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις ψηφιακής τεχνολογίας το φύλο των εργαζομένων;» τονίζει η κ. Παπαρίδου.

  • Ισχυρό το αποτύπωμα του κλάδου σε οικονομία και κοινωνία

Η βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας διατηρεί ένα ισχυρό αποτύπωμα και στην κοινωνία και στην οικονομία, με περισσότερες από 4.600 επιχειρήσεις, 260.000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί περίπου στο 8% του ΑΕΠ, σύμφωνα με όσα επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ. «Πλέον ο ψηφιακός συντονισμός της χώρας στην 4η βιομηχανική επανάσταση είναι άμεση προτεραιότητα και αυτό συνυπογράφεται πλέον από όλες τις πλευρές, σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη χώρα μας, σε σύντομο χρονικό διάστημα, πραγματοποιήσαμε ψηφιακά άλματα ετών, προτάσσοντας την ψηφιακή τεχνολογία ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης και ευημερίας. Και σε αυτήν την ψηφιακή μετάβαση ο ρόλος του κλάδου και των επιχειρήσεων ΤΠΕ ήταν και παραμένει κομβικός» τονίζει χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, η αναπτυξιακή δυναμική της ψηφιακής βιομηχανίας για τη χώρα είναι σαφώς ενισχυμένη και, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της μελέτης που έκανε η Deloitte για τον ΣΕΠΕ, προχωρά με δυναμικούς ρυθμούς, προσδοκώντας να ανακάμψει πλήρως μέχρι το 2025, επανερχόμενη στο επίπεδο που ήταν πριν την άνευ προηγουμένου δωδεκαετή κρίση.

«Ο κλάδος μας δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Όλοι αναγνωρίζουν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι σε μια σύγχρονη παγκόσμια οικονομία, η οποία βασίζεται σε ψηφιακές υπηρεσίες και υποδομές, η ανάγκη πλήρους ένταξης στην ψηφιακή εποχή δεν είναι πλέον μία επιλογή. Συνιστά μία αναγκαιότητα για το μέλλον και την ευημερία κάθε σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας» αναφέρει η κ. Παπαρίδου. Στο πλαίσιο αυτό, οι προκλήσεις για τον κλάδο είναι πολλές. Αρχικά αφορούν «στην αναγκαιότητα να συμβάλλουμε αποφασιστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, στο πλαίσιο φυσικά του προγραμματισμού και των στόχων της πολιτείας. Έναν ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος προϋποθέτει την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων και θα αφορά στη δημόσια διοίκηση και στις επιχειρήσεις αλλά και στη βελτίωση της καθημερινότητας του κάθε πολίτη» τονίζει η πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ.

Η κα Παπαρίδου

Σύμφωνα με την ίδια, βασική συνιστώσα αυτού του ψηφιακού συντονισμού είναι να εκμεταλλευτούμε στο 100% τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο ολοκληρώνεται σε 3 περίπου χρόνια, κάτι που συνεπάγεται την επιτάχυνση διαδικασιών και την άμεση αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων. «Και μόνο ενωμένοι, με σύμπνοια -όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 – σαν μια γροθιά, με κοινή Ομάδα Εργασίας σε υψηλότατο κυβερνητικό επίπεδο, καθοδηγούμενη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα πετύχουμε» υπογραμμίζει.

Επιπλέον, απαιτείται η στελέχωση των επιχειρήσεων, τόσο του κλάδου όσο και των υπόλοιπων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, με το κατάλληλο επιστημονικό δυναμικό, το οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κάνει τη μεγάλη διαφορά για την ανάπτυξη της χώρας και τη μεγάλη φυγή προς τα μπρος.

«Ως επιχειρήσεις, συνεχίζουμε στοχοπροσηλωμένοι στην προσπάθεια, όχι μόνο να υπερκεράσουμε τον ανταγωνισμό, αλλά να συμβάλλουμε, με το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία μας, στην καινοτομία και στην ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους. Γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία πλέον πως η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί τον παρονομαστή, τη βασική προϋπόθεση εξέλιξης και προόδου για κάθε παραγωγικό τομέα» αναφέρει η κ. Παπαρίδου.

Εστιάζοντας στα βασικά ψηφιακά άλματα που πρέπει να συντελεστούν ώστε η Ελλάδα την επόμενη πενταετία να καταξιωθεί στο διεθνή ψηφιακό χάρτη, η πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ επισημαίνει ότι η χώρα πρέπει να δημιουργήσει άμεσα τις κατάλληλες προϋποθέσεις, με κίνητρα για επενδύσεις στην τεχνολογική καινοτομία τόσο από νέες όσο και από υφιστάμενες επιχειρήσεις, που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργώντας κέντρα έρευνας και καινοτομίας.

Παράλληλα, βασικός πυλώνας της μετάβασης αυτής είναι η ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργούμε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και παράγουμε προστιθέμενη αξία.

Εξίσου σημαντική είναι η περαιτέρω ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Πολιτείας με σύγχρονες ψηφιακές υποδομές. Ξεκινώντας από την τάχιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά και του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021 – 2027. Οι κυβερνήσεις, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, οφείλουν να αγκαλιάσουν και να αξιοποιήσουν τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Τέλος, η κ. Παπαρίδου αναφέρεται στην επιτακτική ανάγκη προβολής και ανάδειξης συνολικά του «Brand Ελλάδα», με το σχεδιασμό και την υλοποίηση μακροπρόθεσμης διεθνούς εκστρατείας προβολής της βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας, ως κρίσιμη συνιστώσα για την στρατηγική ανάπτυξη του κλάδου διεθνώς. «Διαθέτουμε και το ταλέντο και τις επιχειρήσεις και τη διεθνή αναγνώριση – στα παγκόσμια βραβεία “WITSA Global ICT Excellence Awards”, στα οποία ο ΣΕΠΕ συμμετέχει ανελλιπώς τα τελευταία 16 χρόνια, οι ελληνικές εταιρίες πρωταγωνιστούν με 30 βραβεία, πολύ περισσότερα από πολλές αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες θεωρούνται ψηφιακές υπερδυνάμεις» επισημαίνει.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο