Άρθρα του tag: αποθεματικά

Αφανή Αποθεματικά και η στρεβλή εντύπωση για την πραγματική οικονομική εικόνα μιας εταιρίας

Αφανή αποθεματικά είναι τα αποθεματικά που δεν αποκαλύπτονται στον Ισολογισμό μιας εταιρίας. Είναι δηλαδή το ποσό κατά το οποίο τα Ιδία Κεφάλαια, κι άρα κατ’ επέκταση η πραγματική αξία μιας επιχείρησης, υπερβαίνει την αξία που αντικατοπτρίζεται...