Άρθρα του tag: ευρυζωνικά δίκτυα

υπηρεσιών

Η νέα οδηγία για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες (BCRD) και τις υποδομές gigabit (GIA)

Για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη υποδομών δικτύου gigabit σε ολόκληρη την Ευρώπη, το Συμβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση (γενική προσέγγιση) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής να αντικατασταθεί η...