Άρθρα του tag: εξωδικαστικός νόμος

Ο νέος πτωχευτικός κρύβει “θησαυρό” – έχει μεγάλη διαφορά από το προηγούμενο εξωδικαστικό

Ο νέος πτωχευτικός κρύβει "θησαυρό"... Επιτρέπει μεν τον εξωδικαστικό αλλά και των δύο πλευρών (πιστωτή και πιστούχου) Μέσω δικηγόρων η λογιστή Παρακάμπτοντας δικαστήρια αναστολές κλπ. με εφάπαξ συμφωνία μείωσης σε οιοδήποτε...