Άρθρα του tag: FINRA

Προειδοποίηση προς το επενδυτικό κοινό

Η FINRA έχει διαπιστώσει πρόσφατα σημαντική αύξηση των καταγγελιών επενδυτών που προκύπτουν από συστάσεις που γίνονται από δόλιες "επενδυτικές ομάδες" που προωθούνται μέσω των κοινωνικών δικτύων. Οι καταγγελίες που έλαβε...