Άρθρα του tag: ιδίες μετοχές

26.6.2024- Χ.Α: Αγορές ιδίων μετοχών: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε αγορές ιδίων μετοχών (δηλαδή, η εταιρεία να αποκτά δικές της μετοχές) μετά από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης...