Άρθρα του tag: Intercontinental international

Intercontinental REIT (αποτελέσματα FY:23): NAV στα €116,5 εκατ. ή €7,95/μετοχή έναντι €7,67/μετοχή το 2022

Intercontinental REIT (αποτελέσματα FY:23): NAV στα €116,5 εκατ. ή €7,95/μετοχή έναντι €7,67/μετοχή το 2022 (έκπτωση 18,23% έναντι της NAV στην τιμή κλεισίματος €6,5/μετοχή (Παρασκευή 8 Μαρτίου). Αύξηση της αναπροσαρμογής κατά €1,5 εκατ....

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π: Σημαντικές αποφάσεις κατά την Ε.Γ.Σ των μετόχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30.1.2024   Η Εταιρεία με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ...