Άρθρα του tag: Mermeren Combinat

Μermeren Combinat: Αποτελέσματα χρήσης 2023

Το λειτουργικό κέρδος για την περίοδο ανέρχεται στα €14.939.167, σε σύγκριση με το  λειτουργικό κέρδος για την ίδια περίοδο του 2022 ποσού €15.443.937, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,27%. Το EBITDA για την περίοδο...

Mermeren Kombinat AD Prilep: Αποκοπή και καταβολή μερίσματος 4,06 Ευρώ (μικτό)

Η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία, με την ιδιότητα του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) για τις μετοχές της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep (η «Εταιρεία») που εδρεύει στο Prilep της Βόρειας Μακεδονίας, ανακοινώνει στους δικαιούχους...