Άρθρα του tag: optronics

OPTRONICS TECHNOLOGIES: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Η OPTRONICS TECHNOLOGIES ABETE ανακοίνωσε τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα με αύξηση κύκλου εργασιών κατά 44,48% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα €2.511.190,84 και κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων €211.762,75. Το ποσοστό μικτού...