Άρθρα του tag: Orilina Properties

Οικονομική Έκθεση ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 2023- Ετήσιος Ισολογισμός

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 119,4 εκατ. ευρώ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 157,2 εκατ. ευρώ Adjusted N.A.V. /Share * 1,19  από 1,15 ευρώ Κέρδη ανά Μετοχή: 0,094 από 0,081 ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ: 0,8640 ευρώ DISCOUNT:...

Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τη μεγάλη οικιστική επένδυση της Orilina Properties στο Ελληνικό

Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τη μεγάλη οικιστική επένδυση της Orilina Properties στο Ελληνικό. Συγκεκριμένα, η «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ORILINA PROPERTIES REIC» ενημέρωσε...

… Πείτε μου και εμένα!

Orilina: Κατά τα πρότυπα της Trade Estates, οι μεγαλομέτοχοι αγοράζουν από το ταμπλό!!! Άστε που πίσω από την Banque Pictet, η οποία ελέγχει πάνω από το 10%, έχω μια υποψία... Τώρα, ποιος ο...

11.12.2023 – ΧΑΑ: Σημειώσεις

NAKAS: The company trades today ex FY:23 gross dividend €0.2/share (net €0.19/share). PRODEA: The REIT trades ex FY:23 net interim dividend €0.11/share as of today. GALAXY COSMOS MEE PLC: The stock goes ex FY:23 gross interim...

ΧΑΑ 4.12.2023- Αποφάσεις Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών: Ομολογίες ΙDEAL, επιστροφή στη Κύρια της Ακρίτας ΑΕ- Orilina & L.Depolas

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 100.000 κοινών...

Orilina Properties: Επιδιώκει άντληση κεφαλαίων 28 εκατ. ευρώ, με διασπορά στο 30%

Φέρεται να την έχει εξασφαλίσει μεταξύ θεσμικών και ιδιωτών. Το εκτιμώμενο discount. Με discount πέριξ του 20% αναμένεται να διενεργηθεί η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών της Orilina Properties ΑΕΕΑΠ στο...