Άρθρα του tag: Oswald Spengler

Oswald Spengler «Η Παρακμή της Δύσης» – «Η θεότητα ενεργεί στα ζωντανά, όχι όμως στα νεκρά

Υπάρχει στα γιγνόμενα και μεταμορφωνόμενα, όχι όμως στα προϊόντα του γίγνεσθαι (γεγονότα) και τα παγιωμένα. Έτσι και ο Λόγος στην τάση του προς το θείο έχει να κάνει μόνο με τα...